เนื้อเพลง Naked in The Jungle คำอ่านไทย Van Morrison

Naked in the jungle, naked to the world
( เน๊คเค่ด อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เน๊คเค่ด ทู เดอะ เวิลด)
Naked in the jungle, naked to the world
(เน๊คเค่ด อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เน๊คเค่ด ทู เดอะ เวิลด)
Well, you gotta keep it humble, else it’ll come unfurled
(เวลล , ยู กอททะ คี๊พ อิท ฮั๊มเบิ้ล , เอ๊ลส อิว คัม อันเฟิล)

Lions and the tigers, grazin’ in the grass
(ไล๊อ้อน แซน เดอะ ไท๊เก้อร์ , grazin อิน เดอะ กราซ)
Lions and the tigers, grazin’ in the grass
(ไล๊อ้อน แซน เดอะ ไท๊เก้อร์ , grazin อิน เดอะ กราซ)
As I keep a-watching over, make sure no one can pass
(แอส ซาย คี๊พ อะ วัทชิง โอ๊เฝ่อร , เม้ค ชัวร์ โน วัน แคน เพซ)

Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Aaaaah!
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา Aaaaah !)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)

Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)

Big fish eat the little fish, and the rabbit’s on the run
(บิ๊ก ฟิช อี๊ท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟิช , แอนด์ เดอะ แร๊บบิท ออน เดอะ รัน)
Big fish eat the little fish, and the rabbit’s on the run
(บิ๊ก ฟิช อี๊ท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟิช , แอนด์ เดอะ แร๊บบิท ออน เดอะ รัน)
Some folks gettin’ too much, other just ain’t gettin’ none
(ซัม โฟล้ค เกดดิน ทู มัช , อ๊อเธ่อร์ จั๊สท เอน เกดดิน นัน)

Naked in the jungle, naked to the world
(เน๊คเค่ด อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เน๊คเค่ด ทู เดอะ เวิลด)
Naked in the jungle, naked to the world
(เน๊คเค่ด อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เน๊คเค่ด ทู เดอะ เวิลด)
Well, you gotta keep ’em humble, else you’ll come unfurled
(เวลล , ยู กอททะ คี๊พ เอ็ม ฮั๊มเบิ้ล , เอ๊ลส โยว คัม อันเฟิล)

Let’s go boy!
(เล็ท โก บอย !)
Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Aaaaah!
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา , ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา Aaaaah !)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)
Speak out, speak out, speak out, speak out
(สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท , สพี๊ค เอ๊าท)

Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na,
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา ,)
Ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ya na na na na, ya na na na na, ya na na na na
(ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา , ยา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked in The Jungle คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น