เนื้อเพลง The Lion Sleeps Tonight คำอ่านไทย Jimmy Cliff

Wee-ooh wim-o-weh. Wee-ooh wim-o-weh.
( วี อู้ wim โอ เว วี อู้ wim โอ เว)
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)

In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
(อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เดอะ ไมทอิ จั๊งเกิ้ล , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ ทูไน๊ท)
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
(อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล , เดอะ ไมทอิ จั๊งเกิ้ล , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ ทูไน๊ท)

Wee-ooh wim-o-weh.
(วี อู้ wim โอ เว)
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)

Near the village, the peaceful village, the lion sleeps
(เนียร์ เดอะ ฝิ๊ลเหลจ , เดอะ พีซฟุล ฝิ๊ลเหลจ , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ)
tonight.
(ทูไน๊ท)

Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
(เนียร์ เดอะ ฝิ๊ลเหลจ , เดอะ ไคว๊เอ้ท ฝิ๊ลเหลจ , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ ทูไน๊ท)

Wee-ooh wim-o-weh. Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(วี อู้ wim โอ เว Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)
Wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-o-weh
(Wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว)
o-wim-o-weh o-wim-o-weh o-wim-weh.
(โอ wim โอ เว โอ wim โอ เว โอ wim เว)

Hush, my darling, don’t fear, my darling, the lion sleeps
(ฮัฌ , มาย ดาร์ลิ่ง , ด้อนท์ เฟียร์ , มาย ดาร์ลิ่ง , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ)
tonight.
(ทูไน๊ท)
Hush, my darling, don’t fear, my darling, the lion sleeps
(ฮัฌ , มาย ดาร์ลิ่ง , ด้อนท์ เฟียร์ , มาย ดาร์ลิ่ง , เดอะ ไล๊อ้อน สลี๊พ)
tonight.
(ทูไน๊ท)

Whuh whuh whuh wim-o-weh. Wee-ooh wim-o-weh wee-ooh
(Whuh whuh whuh wim โอ เว วี อู้ wim โอ เว วี อู้)
wim-o-weh wee-ooh wim-o-w
(wim โอ เว วี อู้ wim โอ ดับบิว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Lion Sleeps Tonight คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น