เนื้อเพลง Heart Vacancy คำอ่านไทย The Wanted

I hear your heart cry for love,
( ไอ เฮียร ยุร ฮาร์ท คราย ฟอร์ ลัฝ ,)

But you won’t let me make it right.
(บั๊ท ยู ว็อนท เล็ท มี เม้ค อิท ไร๊ท)

You were hurt but I decided that you were worth the fight.
(ยู เวอ เฮิร์ท บั๊ท ไอ ดีไซด์ แดท ยู เวอ เวิร์ธ เดอะ ไฟ้ท)

Every night, you lock up, you won’t let me come inside.
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท , ยู ล๊อค อั๊พ , ยู ว็อนท เล็ท มี คัม อิ๊นไซด์)

But the look in your eyes say I can turn the tide
(บั๊ท เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย เซย์ ไอ แคน เทิร์น เดอะ ไทด์)

In your heart, in your heart, in your heart,
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

I can tell you can fit one more.
(ไอ แคน เทลล ยู แคน ฟิท วัน โม)

In your heart, in your heart, in your heart,
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

I don’t care who was there before.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู วอส แดร์ บีฟอร์)

I hear your heart call for love,
(ไอ เฮียร ยุร ฮาร์ท คอลลํ ฟอร์ ลัฝ ,)

Then you act like there’s no room.
(เด็น ยู แอ๊คท ไล๊ค แดร์ โน รูม)

Room for me or anyone, ” Don’t disturb ” is all I see.
(รูม ฟอร์ มี ออ เอนอิวัน , ” ด้อนท์ ดิสเท๊อร์บ ” อีส ซอร์ ไอ ซี)

You closed the door, turn the key
(ยู โคลส เดอะ ดอร์ , เทิร์น เดอะ คีย์)

On everything that we could be.
(ออน เอ๊วี่ติง แดท วี เคิด บี)

If loneliness would move out,
(อิ๊ฟ โลนลิเน็ซ เวิด มู๊ฝ เอ๊าท ,)

I’d fill the vacancy, in your heart, in your heart, in your heart,
(อาย ฟิลล เดอะ เฝแค็นซิ , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

In your heart, in your heart, in your heart.
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท)

This ain’t the Heartbreak Hotel,
(ดิส เอน เดอะ ฮาร์ทเบรก โฮเท็ล ,)

Even though I know it well.
(อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ อิท เวลล)

Those no shows, they sure tell in the way you hold yourself.
(โฑส โน โชว์ , เด ชัวร์ เทลล อิน เดอะ เวย์ ยู โฮลด์ ยุรเซลฟ)

Don’t you fret, should you get another cancellation.
(ด้อนท์ ยู ฟเร็ท , เชิด ยู เก็ท อะน๊าเทร่อร์ แคนเซ็ลเลฌัน)

Give me a chance I’ll make a permanent reservation.
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ อิลล เม้ค เก เพ๊อร์มาเน้นท เรเสอะเฝฌัน)

In your heart, in your heart, in your heart,
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

I can tell you can fit one more.
(ไอ แคน เทลล ยู แคน ฟิท วัน โม)

Open up make a brand new start,
(โอ๊เพ่น อั๊พ เม้ค เก แบรนดฺ นิว สท๊าร์ท ,)

I don’t care who’s stayed before.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู สเทย์ บีฟอร์)

I hear your heart call for love,
(ไอ เฮียร ยุร ฮาร์ท คอลลํ ฟอร์ ลัฝ ,)

Then you act like there’s no room.
(เด็น ยู แอ๊คท ไล๊ค แดร์ โน รูม)

Room for me or anyone, ” Don’t disturb ” is all I see.
(รูม ฟอร์ มี ออ เอนอิวัน , ” ด้อนท์ ดิสเท๊อร์บ ” อีส ซอร์ ไอ ซี)

You closed the door, turn the key
(ยู โคลส เดอะ ดอร์ , เทิร์น เดอะ คีย์)

On everything that we could be.
(ออน เอ๊วี่ติง แดท วี เคิด บี)

If loneliness would move out,
(อิ๊ฟ โลนลิเน็ซ เวิด มู๊ฝ เอ๊าท ,)

I’d fill the vacancy, in your heart, in your heart, in your heart,
(อาย ฟิลล เดอะ เฝแค็นซิ , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

In your heart, in your heart, in your heart.
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท)

When I talk to you on the phone, listen close.
(เว็น นาย ท๊อล์ค ทู ยู ออน เดอะ โฟน , ลิ๊สซึ่น โคลส)

I hear your heart call for love,
(ไอ เฮียร ยุร ฮาร์ท คอลลํ ฟอร์ ลัฝ ,)

Then you act like there’s no room.
(เด็น ยู แอ๊คท ไล๊ค แดร์ โน รูม)

Room for me or anyone, ” Don’t disturb ” is all I see.
(รูม ฟอร์ มี ออ เอนอิวัน , ” ด้อนท์ ดิสเท๊อร์บ ” อีส ซอร์ ไอ ซี)

You closed the door, turn the key
(ยู โคลส เดอะ ดอร์ , เทิร์น เดอะ คีย์)

On everything that we could be.
(ออน เอ๊วี่ติง แดท วี เคิด บี)

If loneliness would move out,
(อิ๊ฟ โลนลิเน็ซ เวิด มู๊ฝ เอ๊าท ,)

I’d fill the vacancy, in your heart, in your heart, in your heart,
(อาย ฟิลล เดอะ เฝแค็นซิ , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท ,)

In your heart, in your heart, in your heart.
(อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท , อิน ยุร ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart Vacancy คำอ่านไทย The Wanted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น