เนื้อเพลง How Can I Keep from Singing? คำอ่านไทย Enya

by Enya
( บาย เอน)

My life goes on in endless song
(มาย ไล๊ฟ โกซ ออน อิน เอ็นเล็ซ ซ็อง)
above earth’s lamentations,
(อะโบ๊ฝ เอิร์ทร แลเม็นเทฌัน ,)
I hear the real, though far-off hymn
(ไอ เฮียร เดอะ เรียล , โธ ฟาร์ ออฟฟ ฮิม)
that hails a new creation.
(แดท เฮล ซา นิว คริเอฌัน)

Through all the tumult and the strife
(ทรู ออล เดอะ tumult แอนด์ เดอะ ซทไรฟ)
I hear it’s music ringing,
(ไอ เฮียร อิทซ มิ๊วสิค รีงอิง ,)
It sounds an echo in my soul.
(อิท ซาวน์ด แอน เอ๊คโค่ อิน มาย โซล)
How can I keep from singing?
(ฮาว แคน นาย คี๊พ ฟรอม ซิงกิง)

While though the tempest loudly roars,
(ไวล์ โธ เดอะ เทมเพ็ซท เลาดลิ โร ,)
I hear the truth, it liveth.
(ไอ เฮียร เดอะ ทรู๊ธ , อิท liveth)
And though the darkness ’round me close,
(แอนด์ โธ เดอะ ดาคเน็ซ ราวนด มี โคลส ,)
songs in the night it giveth.
(ซ็อง ซิน เดอะ ไน๊ท ดิธ giveth)

No storm can shake my inmost calm,
(โน สทอร์ม แคน เช้ค มาย อีนโมซท คาลํม ,)
while to that rock I’m clinging.
(ไวล์ ทู แดท ร๊อค แอม คลิงงิง)
Since love is lord of heaven and earth
(ซิ๊นซ ลัฝ อีส หลอร์ด อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เอิร์ทร)
how can I keep from singing?
(ฮาว แคน นาย คี๊พ ฟรอม ซิงกิง)

When tyrants tremble in their fear
(เว็น ไทแร็นท เทมเบิล อิน แดร์ เฟียร์)
and hear their death knell ringing,
(แอนด์ เฮียร แดร์ เด้ท เน็ล รีงอิง ,)
when friends rejoice both far and near
(เว็น เฟรน รีจ๊อยซ โบทรฺ ฟาร์ แอนด์ เนียร์)
how can I keep from singing?
(ฮาว แคน นาย คี๊พ ฟรอม ซิงกิง)

In prison cell and dungeon vile
(อิน พริ๊ซั่น เซล แอนด์ ดันจัน ไฝล)
our thoughts to them are winging,
(เอ๊า ธอท ทู เด็ม อาร์ wingings ,)
when friends by shame are undefiled
(เว็น เฟรน บาย เชม อาร์ undefiled)
how can I keep from singing?
(ฮาว แคน นาย คี๊พ ฟรอม ซิงกิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Can I Keep from Singing? คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น