เนื้อเพลง Cherry Pie คำอ่านไทย Sade

Got to find out what I meant to you
( ก็อท ทู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
You’re the one who broke my heart
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท)
Got to find out what I meant to you
(ก็อท ทู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
You’re the one who broke my heart
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท)
When I met you boy
(เว็น นาย เม็ท ยู บอย)
You were as sweet as cherry pie
(ยู เวอ แอส สวี้ท แอส เชริ ไพ)
That smile in your eye
(แดท สไมล์ อิน ยุร อาย)
You were as wild as friday night
(ยู เวอ แอส ไวลด์ แอส ฟไรดิ ไน๊ท)

I should have known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)
However hard you tried
(เฮาเอฝเออะ ฮาร์ด ยู ทไร)
Change would come and strangle it
(เช้งจํ เวิด คัม แอนด์ สแตงเกิล อิท)
It was bound to die
(อิท วอส บาวนฺดฺ ทู ดาย)

You were sweet as cherry pie
(ยู เวอ สวี้ท แอส เชริ ไพ)
Wild as friday night
(ไวลด์ แอส ฟไรดิ ไน๊ท)
Sweet as cherry pie
(สวี้ท แอส เชริ ไพ)
Wild as Friday night
(ไวลด์ แอส ฟไรดิ ไน๊ท)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Your the one who broke my heart in two
(ยุร ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Oh Boy
(โอ บอย)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Your the one who broke my heart in two
(ยุร ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Where were you just when I needed you
(แวร์ เวอ ยู จั๊สท เว็น นาย นี๊ด ยู)

You gave me your soul
(ยู เกฝ มี ยุร โซล)
For at least a day
(ฟอร์ แรท ลีซท ดา เดย์)
Listen boy there was a time
(ลิ๊สซึ่น บอย แดร์ วอส ซา ไทม์)
When I wanted you to stay
(เว็น นาย ว้อนท ยู ทู สเทย์)

You knew the cost
(ยู นยู เดอะ คอสทํ)
It’s you who’s gonna pay
(อิทซ ยู ฮู กอนนะ เพย์)
I’m stronger now I loved you then
(แอม สตองเกอร์ นาว ไอ ลัฝ ยู เด็น)
I ask you anyway
(ไอ อาสคฺ ยู เอนอิเว)

You were sweet as cherry pie
(ยู เวอ สวี้ท แอส เชริ ไพ)
Wild as friday night
(ไวลด์ แอส ฟไรดิ ไน๊ท)
Sweet as cherry pie
(สวี้ท แอส เชริ ไพ)
Wild as friday night
(ไวลด์ แอส ฟไรดิ ไน๊ท)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Your the one who broke my heart in two
(ยุร ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Where were you just when I needed you
(แวร์ เวอ ยู จั๊สท เว็น นาย นี๊ด ยู)
Boy
(บอย)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Your the one who broke my heart in two
(ยุร ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Ooh I needed you
(อู้ ไอ นี๊ด ยู)

Baa do do do do, do do, baa do do do
(บา ดู ดู ดู ดู , ดู ดู , บา ดู ดู ดู)
Baa do do do do, baa do do do
(บา ดู ดู ดู ดู , บา ดู ดู ดู)

Baa do do do do, do do, baa do do do
(บา ดู ดู ดู ดู , ดู ดู , บา ดู ดู ดู)
Baa do do do do, baa do do do
(บา ดู ดู ดู ดู , บา ดู ดู ดู)

You were the only one you were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
You’re a son of a gun
(ยัวร์ อะ ซัน อ็อฝ อะ กัน)
You were the only one you were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Oh Boy, you broke my heart
(โอ บอย , ยู บโรค มาย ฮาร์ท)

Sweet as cherry pie
(สวี้ท แอส เชริ ไพ)
Sweet as cherry pie
(สวี้ท แอส เชริ ไพ)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Your the one who broke my heart in two
(ยุร ดิ วัน ฮู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Oh Boy
(โอ บอย)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Where were you just when I needed you
(แวร์ เวอ ยู จั๊สท เว็น นาย นี๊ด ยู)
Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
Boy
(บอย)

Doo doop doo doop
(ดู doop ดู doop)
Doo doop doo doop
(ดู doop ดู doop)
Doo doop doo doop
(ดู doop ดู doop)
doo doo doop doop doop
(ดู ดู doop doop doop)
doo doo doop doop doop
(ดู ดู doop doop doop)
Where were you when I needed you
(แวร์ เวอ ยู เว็น นาย นี๊ด ยู)

You were the only one you were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
ooh, son of a gun
(อู้ , ซัน อ็อฝ อะ กัน)
You were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I’m feeling stronger now I loved you then
(แอม ฟีลอิง สตองเกอร์ นาว ไอ ลัฝ ยู เด็น)
So I ask you anyway
(โซ ไอ อาสคฺ ยู เอนอิเว)

Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
[sweet as cherry pie] You broke my heart
([ สวี้ท แอส เชริ ไพ ] ยู บโรค มาย ฮาร์ท)
[sweet as cherry pie]
([ สวี้ท แอส เชริ ไพ ])
Gotta find out what I meant to you
(กอททะ ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เม็นท ทู ยู)
You tease me
(ยู ทีส มี)

You were the only one you were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
[as cherry pie]
([ แอส เชริ ไพ ])
Son of a gun
(ซัน อ็อฝ อะ กัน)
You were the only one you were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cherry Pie คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น