เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย Boston

Oooooooo,
( โอ้ ,)
Ooooooooooo.
(อู~)

When I was younger I thought I could stand on my own.
(เว็น นาย วอส ยังเกอะ ไอ ธอท ไอ เคิด สแทนด์ ออน มาย โอว์น)
It wasn’t easy, I stood like a man made of stone.
(อิท วอสซึ้น อีสอิ , ไอ ซทูด ไล๊ค เก แมน เมด อ็อฝ สโทน)
But there was something about you [I want you to know],
(บั๊ท แดร์ วอส ซัมติง อะเบ๊าท ยู [ ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ] ,)
It brought a change over me [it’s starting to show].
(อิท บรอท ดา เช้งจํ โอ๊เฝ่อร มี [ อิทซ ซทาททิง ทู โชว์ ])
I’ve got this feeling inside,
(แอฝ ก็อท ดิส ฟีลอิง อิ๊นไซด์ ,)
Got to have you, have you,
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู , แฮ็ฝ ยู ,)
Ain’t no good to hide.
(เอน โน กู๊ด ทู ไฮด์)

Chorus :-
(ค๊อรัส :)
It isn’t easy to show
(อิท อีสซึ่น อีสอิ ทู โชว์)
What I’m feeling inside, girl.
(ว๊อท แอม ฟีลอิง อิ๊นไซด์ , เกิร์ล)
It isn’t easy, I know
(อิท อีสซึ่น อีสอิ , ไอ โนว์)
When you believe in a man like me.
(เว็น ยู บีลี๊ฝ อิน อะ แมน ไล๊ค มี)

When I get angry I say things I don’t want to say.
(เว็น นาย เก็ท แองกริ ไอ เซย์ ทริง ซาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เซย์)
I really mean it, I don’t want to leave you this way.
(ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ ยู ดิส เวย์)
I couldn’t help my reaction [I want you to know],
(ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ มาย ริแอคฌัน [ ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ] ,)
I lose control over you [I just want you to know].
(ไอ ลู้ส คอนโทรล โอ๊เฝ่อร ยู [ ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ ])
I’ve got this feeling inside,
(แอฝ ก็อท ดิส ฟีลอิง อิ๊นไซด์ ,)
Got to have you, have you,
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู , แฮ็ฝ ยู ,)
Ain’t no good to hide.
(เอน โน กู๊ด ทู ไฮด์)

Chorus
(ค๊อรัส)

But there was something about you [I want you to know],
(บั๊ท แดร์ วอส ซัมติง อะเบ๊าท ยู [ ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ] ,)
It brought a change over me [it’s starting to show].
(อิท บรอท ดา เช้งจํ โอ๊เฝ่อร มี [ อิทซ ซทาททิง ทู โชว์ ])
I’ve got this feeling inside,
(แอฝ ก็อท ดิส ฟีลอิง อิ๊นไซด์ ,)
Got to have you, have you,
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู , แฮ็ฝ ยู ,)
Ain’t no good to hide.
(เอน โน กู๊ด ทู ไฮด์)

Chorus
(ค๊อรัส)

I guarantee [?]
(ไอ แกแรนที [ ])
Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
I’ve gotta, gotta have you.
(แอฝ กอททะ , กอททะ แฮ็ฝ ยู)

But there was something about you.
(บั๊ท แดร์ วอส ซัมติง อะเบ๊าท ยู)
Yeah, there was something about you.
(เย่ , แดร์ วอส ซัมติง อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something About You คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น