เนื้อเพลง Daylight คำอ่านไทย Aesop Rock

Yo…put one up shackle me, not clean logic procreation
( โย พุท วัน อั๊พ shackle มี , น็อท คลีน ล๊อจิค พโรคริเอฌัน)
I did not invent the wheel I was the crooked spoke adjacent
(ไอ ดิด น็อท อินเฝ๊นท เดอะ วีล ไอ วอส เดอะ ครุค ซโพค แอดจ๊าเซ่นท)
While the triple sixers lassos keep angels roped in the basement
(ไวล์ เดอะ ทริ๊พเพิ่ล ซิกส์ แลซโซ คี๊พ แอ๊งเจล โร๊พ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I walk the block with a halo and a stick poking your patience
(ไอ ว๊อล์ค เดอะ บล๊อค วิธ อะ เฮโล แอนด์ อะ สทิ๊ค พุคกิง ยุร เพเฌ็นซ)
Ya’ll catch a 30 second flash visual
(ยอล แค็ทช อะ 30 เซ๊คคั่น แฟลช ฝีฉอวล)
Dirty cooperative Neptune blue head hurt splits
(เดอทิ cooperative เนพทยูน บลู เฮด เฮิร์ท สพลิ๊ท)
Ridiculous fathom the splicing of first generation
(ริดิ๊คคิวลัส แฟฑอัม เดอะ splicings อ็อฝ เฟิร์สท เจเนอะเรฌัน)
f**k up or trickle down anti hero smack [Cracking!]
(เอฟ **เค อั๊พ ออ trickle เดาน แอนทิ ฮีโร่ ซแม็ค [ แคร๊คกิน ! ])
I paste the game to zero all completion green [Splash!]
(ไอ เพซท์ เดอะ เกม ทู ซี๊โร่ ออล ค็อมพลีฌัน กรีน [ ซพแลฌ ! ])
Took an early retirement pick a dream
(ทุค แอน เอ๊อรํลี่ ริไทรเม็นท พิค กา ดรีม)
American nightmare hogging the screen
(อะเมริแค็น ไนท์แมร์ hoggings เดอะ สครีน)
I’ll hold the door open so you can stumble in
(อิลล โฮลด์ เดอะ ดอร์ โอ๊เพ่น โซ ยู แคน แสตมเบิล อิน)
and you would stop following me around the jungle gym
(แอนด์ ยู เวิด สท๊อพ ฟอลโละอิง มี อะราวนฺดฺ เดอะ จั๊งเกิ้ล จิม)
Now it’s an honor and I spell it with the ‘H’ I stole from
(นาว อิทซ แอน ออนเออะ แอนด์ ดาย สเพลล อิท วิธ เดอะ เฮส ไอ ซโทล ฟรอม)
heritage
(เฮริทิจ)
Marry crutch stolen wretched refuge refuse my teaming resonance
(แม๊ร์รี่ ครัช ซโทเล็น เร็ช เรฟยูจ รีฟิ๊วส มาย teamings เรสโอะแน็นซ)
I promise temperance storm breed with a leaning conscious
(ไอ พรอมอิซ เทมเพอะแร็นซ สทอร์ม บรีด วิธ อะ ลีนอิง ค๊อนเชียส)
In a credence relax responsive with my sports outsource the
(อิน อะ ครีเด็นซ รีแหล๊ก ริซพอนซิฝ วิธ มาย สพอร์ท outsource เดอะ)
wattage
(วอททิจ)
And I’m sleeping now [Wow!] And the settlers laugh
(แอนด์ แอม ซลีพพิง นาว [ เวา ! ] แอนด์ เดอะ เซทเลอะ ล๊าฟ)
You won’t be laughing when your covered wagons crash
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น ยุร โค๊ฝเฝ่อร์ แว๊ก๊อน คแร็ฌ)
You won’t be laughing when the buses drag your brother’s flags
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น เดอะ บัซซิส ดแร็ก ยุร บร๊าเท่อรํ แฟล๊ก)
into rags
(อิ๊นทู แร๊ก)
You won’t be laughing when your front lawn is spangled with
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เว็น ยุร ฟร๊อนท ลอน อีส สปิงเกิลสฺ วิธ)
epitaphs
(เอพอิทัฟ)
You won’t be laughing
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง)
And I hang my boots to rest when I’m impressed
(แอนด์ ดาย แฮง มาย บู๊ท ทู เรสท เว็น แอม อิมเพรส)
So I triple knot them then I forgot them
(โซ ไอ ทริ๊พเพิ่ล น็อท เด็ม เด็น นาย เฟาะกอท เด็ม)
This origami dream is beautiful
(ดิส origami ดรีม อีส บยูทิฟุล)
but man those wings will never leave the ground
(บั๊ท แมน โฑส วิง วิล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ เดอะ กราวนด์)
Without a feather and a lottery ticket, now settle down
(วิธเอ๊าท ดา เฟฑเออะ แอนด์ อะ ลอทเทอะริ ทิ๊คเค๊ท , นาว เซ็ทเทิ่ล เดาน)

All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)

Slacker bounded imitated tabloid headlined with the post
(ซแลคเคอะ บาวนฺดฺ อิ๊มิเทท แทบลอยด เฮดไลน์ วิธ เดอะ โพสท)
Shimmy cross the centerfold, and a dead time in ghosts
(ฌีมมิ ครอสสํ เดอะ เซ็นเทอร์โฟล , แอนด์ อะ เด้ด ไทม์ อิน โก๊สท)

Giving crumbs for the better souls with seven deadly sins
(กีฝวิง ครัม ฟอร์ เดอะ เบ๊ทเท่อร์ โซล วิธ เซเฝ่น เดดลิ ซิน)
To hear the plane to crystal conscious
(ทู เฮียร เดอะ เพลน ทู ครีซแท็ล ค๊อนเชียส)
To results a low life counting on one hand what he’s
(ทู รีซั้ลท ซา โลว ไล๊ฟ เค๊าติง ออน วัน แฮนด์ ว๊อท อีส)
accomplished
(แอ๊คคอมผลิช)
Ok, lift me to activism chain activate street sweep
(โอเค , ลิฟท มี ทู activism เชน แอคทิเฝท สทรีท สวี้พ)
Plug in deteriorating zenith pen dragging
(พลั๊ก อิน deterioratings สีนิธ เพ็น แดรกกิ้ง)
I hack swords wars for the morbid spreading of mad men
(ไอ แฮ็ค ซ๊อร์ด วอร์ ฟอร์ เดอะ มอบิด สเพรดติง อ็อฝ แม้ด เม็น)
Now he’s got soul
(นาว อีส ก็อท โซล)
Sitting there licking log cabin in Charlie Chaplin waddle
(ซีททิง แดร์ ลิกคิง ล๊อก เค๊บิ้น อิน ชาร์ริ Chaplin waddle)
I could zig zag and zig ’em again for the bad dreams
(ไอ เคิด ซิกคฺ zag แอนด์ ซิกคฺ เอ็ม อะเกน ฟอร์ เดอะ แบ้ด ดรีม)
Sparking my brick wall windows another thicket storm
(Sparkings มาย บริ๊ค วอลล์ วิ๊นโด้ว อะน๊าเทร่อร์ ธีคเค็ท สทอร์ม)
And if one night in Gotham without the wretched
(แอนด์ อิ๊ฟ วัน ไน๊ท อิน กอตเตม วิธเอ๊าท เดอะ เร็ช)
Houston we have a problem
(ฮูซตัน วี แฮ็ฝ อะ โพร๊เบล่ม)
Dispatch a task of infested patch of city goblins
(ดิซแพช อะ ท๊าซค อ็อฝ อินเฟซท แพทช์ อ็อฝ ซิ๊ที่ กอบลิน)
Who split how many freaks with box cuts of a high road bellow
(ฮู สพลิ๊ท ฮาว เมนอิ ฟรี๊ค วิธ บ๊อกซฺ คัท อ็อฝ อะ ไฮฮ โร้ด เบลโล)
Heads ripped! Watch red bricks turn yellow
(เฮด ริพ ! ว๊อทช เร้ด บริ๊ค เทิร์น เย๊ลโล่ว)
Sort of similar to most backbones at camp Icarus
(ซ๊อร์ท ดับ ซิ๊มิล่าร์ ทู โมซท แบ็คโบน แอ็ท แค๊มพํ Icarus)
Raw feelings start congregating at pamper for bickering
(รอว์ ฟีลอิง สท๊าร์ท congregatings แอ็ท แพมเพอะ ฟอร์ bickerings)
Life’s not a b*tch life is a beautiful woman
(ไล๊ฟ น็อท ดา บี *tch ไล๊ฟ อีส ซา บยูทิฟุล วู๊แม่น)
Your only call her a b*tch because she won’t let you get that
(ยุร โอ๊นลี่ คอลลํ เฮอ รา บี *tch บิคอส ชี ว็อนท เล็ท ยู เก็ท แดท)
p*ssy
(พี *ssy)
Maybe she didn’t feel y’all shared any similar interests
(เมบี ชี ดิ๊นอิน ฟีล ยอล แชร์ เอ๊นี่ ซิ๊มิล่าร์ อิ๊นเทรสท)
Or maybe you’re just an asshole who couldn’t sweet talk the
(ออ เมบี ยัวร์ จั๊สท แอน แอสโฮล ฮู คูดซึ่น สวี้ท ท๊อล์ค เดอะ)
princess
(พรีนเซ็ซ)
Kiss the speaker wire or either pass it for some pagan thresh
(คิซ เดอะ ซพีคเออะ ไวร์ ออ ไอ๊เทร่อ เพซ ซิท ฟอร์ ซัม เพแก็น ธแร็ฌ)
hold
(โฮลด์)
Stomach full of halo kibbles
(สโท๊มัช ฟูล อ็อฝ เฮโล kibbles)
Wings span cast black of porn visuals hear the duck hunt ticker
(วิง สแพน แค๊สทํ แบล๊ค อ็อฝ พรอน ฝีฉอวล เฮียร เดอะ ดั๊ค ฮั้นท ทีคเคอะ)
tape
(เท๊พ)
Vision and pick apart the pixels
(ฝิ๊ชั่น แอนด์ พิค อะพาร์ท เดอะ pixels)
I got a friend of polar nature and it’s all peace
(ไอ ก็อท ดา เฟรน อ็อฝ โพ๊ล่าร์ เน๊เจ้อร์ แอนด์ อิทซ ซอร์ พี๊ซ)
When I seek similar stars but can’t sit at the same feast
(เว็น นาย ซี๊ค ซิ๊มิล่าร์ สทาร์ บั๊ท แค็นท ซิท แอ็ท เดอะ เซม ฟีซท)
Metal Captain!
(เมท่อล แค๊พเท่น !)
This cat is asking if I’ve seen his little lost passion
(ดิส แค๊ท อีส อาคกิ้ง อิ๊ฟ แอฝ ซีน ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล ล็อซท แพ๊ชชั่น)
I told him: ‘Yeah, but only when I pedaled past him’
(ไอ โทลด ฮิม : เย่ , บั๊ท โอ๊นลี่ เว็น นาย เพ๊ดั้ล พาสท์ ฮิม)

All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)
All I ever wanted was to pick apart the day,
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู พิค อะพาร์ท เดอะ เดย์ ,)
put the pieces back together my way.
(พุท เดอะ พี๊ซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ มาย เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daylight คำอ่านไทย Aesop Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น