เนื้อเพลง On The Floor คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Pitbull

[Pitbull]
([ พิทบลู ])
J-Lo!
(เจ – โล !)

[Jennifer Lopez]
([ เจนนีเฟอร์ โลเปซ ])
It’s a new generation [Mr. Worldwide] of party people
(อิทซ ซา นิว เจเนอะเรฌัน [ มิสเตอร์ เวิรดวาย ] ออฟ พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล)

[Pitbull]
([ พิทบลู ])
Get on the floor [dale]
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ [ เดล ])
Get on the floor [dale]
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ [ เดล ])
RedOne!
(เรดวัน !)

[Jennifer Lopez]
([ เจนนีเฟอร์ โลเปซ ])
Let me introduce you to my party people in the club, huh.
(เล็ท มี อินโทรดิ๊วซ ยู ทู มาย พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ คลับ , ฮะ)

[Pitbull]
([ พิทบลู ])
I’m loose
(แอม ลู้ส)
And everybody knows I get off the chain
(แอนด์ เอวี่บอดี้ โนว์ ซาย เก็ท ออฟฟ เดอะ เชน)
Baby it’s the truth
(เบ๊บี้ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m like Inception, I play with your brain
(แอม ไล๊ค อินเซพเชิน , ไอ เพลย์ วิธ ยัวร์ เบรน)
So don’t sleep or snooze
(โซ โด้นท์ สลี๊พ ออ สนูซ)
I don’t play no games so don’t do-do-don’t get it confused no
(ไอ โด้นท์ เพลย์ โน เกม โซ โด้นท์ ดู – ดู – โด้นท์ เก็ท ดิท คอนฟิ้วส โน)
’cause you will lose yeah
(ค๊อส ยู วิล ลู้ส เย่)
Now, now pump-pump-pump-pum-pum-pump-pump it up
(นาว , นาว พั๊มพ – พั๊มพ – พั๊มพ – พัม – พัม – พั๊มพ – พั๊มพ อิท ดั๊พ)
And back it up like a Tonka truck
(แอนด์ แบ็ค กิท อั๊พ ไล๊ค เก ทอนกา ทรั๊ค)
Dale
(เดล)

[Jennifer Lopez]
([ เจนนีเฟอร์ โลเปซ ])
If you go hard you gotta get on the floor
(อิ๊ฟ ยู โก ฮาร์ด ยู กอทดา เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์)
If you’re a party freak then step on the floor
(อิ๊ฟ ยัวร์ อะ พ๊าร์ที่ ฟรี๊ค เด็น สเท็พ ปอน เดอะ ฟลอร์)
If you’re an animal then tear up the floor
(อิ๊ฟ ยัวร์ แอน แอ๊นิมอล เด็น เทียร์ อั๊พ เดอะ ฟลอร์)
Break a sweat on the floor
(เบร๊ค อะ สเว็ท ออน เดอะ ฟลอร์)
Yeah we work on the floor
(เย่ วี เวิ๊ร์ค กอน เดอะ ฟลอร์)
Don’t stop keep it moving
(โด้นท์ สท๊อพ คี๊พ อิท มูฝวิ่ง)
Put your drinks up
(พุท ยัวร์ ดริ๊งค ซั๊พ)
Pick your body up and drop it on the floor
(พิค ยัวร์ บ๊อดี้ อั๊พ แอนด์ ดรอพ อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Let the rhythm change your world on the floor
(เล็ท เดอะ ริธึ่ม เช้งจํ ยัวร์ เวิลด ดอน เดอะ ฟลอร์)
You know we’re running shit tonight on the floor
(ยู โนว์ เวีย รันนิง ชิท ทูไน๊ท ออน เดอะ ฟลอร์)
Brazil, Morocco
(บระซิล , มะรอคโค)
London to Ibiza
(ลอนเดิน ทู ไอบีซา)
Straight to L.A. New York
(สเทร๊ท ทู L อะ นิว ยอค)
Vegas to Africa [Dale!]
(เวก้า ทู แอฟริกา [ เดล ! ])

[Jennifer Lopez]
([ เจนนีเฟอร์ โลเปซ ])
Dance the night away
(แด๊นซ์ เดอะ ไน๊ท อะเวย์)
Live your life and stay young on the floor
(ลีฟ ยัวร์ ไล๊ฟ แอนด์ สเทย์ ยัง งอน เดอะ ฟลอร์)
Dance the night away
(แด๊นซ์ เดอะ ไน๊ท อะเวย์)
Grab somebody, drink a little more
(แกร๊บ ซัมบอดี้ , ดริ๊งค อะ ลิ๊ทเทิ่ล มอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
[adsense]
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I know you got it clap your hands on the floor
(ไอ โนว์ ยู กอท ดิท แคลป ยัวร์ แฮนด์ ซอน เดอะ ฟลอร์)
And keep on rockin’, rock it up on the floor
(แอนด์ คี๊พ ปอน รอคกิน , ร๊อค กิท อั๊พ ปอน เดอะ ฟลอร์)
If you’re a criminal kill it on the floor
(อิ๊ฟ ยัวร์ อะ คริมินัล คิลล์ อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Steal it quick on the floor, on the floor
(สทีล อิท ควิค กอน เดอะ ฟลอร์ , ออน เดอะ ฟลอร์)
Don’t stop keep it moving
(โด้นท์ สท๊อพ คี๊พ อิท มูฝวิ่ง)
Put your drinks up
(พุท ยัวร์ ดริ๊งค ซั๊พ)
Its getting ill
(อิทซ เกทดิ้ง แอล)
It’s getting sick on the floor
(อิทซ เกทดิ้ง ซิ๊ค กอน เดอะ ฟลอร์)
We never quit, we never rest on the floor
(วี เน๊เว่อร์ ควิท , วี เน๊เว่อร์ เรสท ออน เดอะ ฟลอร์)
If I ain’t wrong we’ll probably die on the floor
(อิ๊ฟ ฟาย เอน รอง เวลล พรอบอะบลี ดาย ออน เดอะ ฟลอร์)
Brazil, Morocco
(บระซิล , มะรอคโค)
London to Ibiza
(ลอนเดิน ทู ไอบีซา)
Straight to LA, New York
(สเทร๊ท ทู ลา , นิว ยอค)
Vegas to Africa [Dale!]
(เวก้า ทู แอฟริกา [ เดล ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Dance the night away
(แด๊นซ์ เดอะ ไน๊ท อะเวย์)
Live your life and stay young on the floor
(ลีฟ ยัวร์ ไล๊ฟ แอนด์ สเทย์ ยัง งอน เดอะ ฟลอร์)
Dance the night away
(แด๊นซ์ เดอะ ไน๊ท อะเวย์)
Grab somebody, drink a little more
(แกร๊บ ซัมบอดี้ , ดริ๊งค อะ ลิ๊ทเทิ่ล มอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)

[Pitbull]
([ พิทบลู ])
That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy
(แดท บาดอนกา ด๊อง อีส ไล๊ค เก ทรังคฺ ฟูล ล็อฟ เบซ ซอน แอน โอลด์ สคูล เชฟวี)
Seven tray donkey donk
(เซเฝ่น เทร ดองคี ด๊อง)
All I need is some vodka, some chonkey coke
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซัม โวดกา , ซัม ชอคกี โค๊ก)
And watch it she gon’ get donkey konged
(แอนด์ ว๊อทช อิท ชี กอนเกท ดองคี คองดฺ)
Baby if you’re ready for things to get heavy
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้ ฟอร์ ติงสฺ ทู เก็ท เฮ๊ฝฝี่)
I get on the floor and act a fool if you let me
(ไอ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ แรน แอ๊คท ดา ฟูล อิ๊ฟ ยู เล็ท มี)
Dale
(เดล)
Don’t believe me just bet me
(โด้นท์ บีลี๊ฝ มี เจิ๊ส เบ๊ท มี)
My name ain’t Keath but I see why you Sweat me
(มาย เนม เอน คีต บั๊ท ได ซี วาย ยู สเว็ท มี)
L.A. Miami New York
(L อะ เมียมี นิว ยอค)
Say no more get on the floor
(เซย์ โน มอร์ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์)
Get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์)

[Jennifer]
([ เจนนีเฟอร์ ])
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)
Lalalalalalalalalalalalalala-a
(ลา~ – อะ)
Tonight we gon’ be it on the floor
(ทูไน๊ท วี กอน บี อิท ออน เดอะ ฟลอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Floor คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Pitbull

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น