เนื้อเพลง The Inc. คำอ่านไทย Ja Rule

[Caddillac Tah talking]
( [ Caddillac Tah ทอคอิง ])
Yo, that’s right
(โย , แด้ท ไร๊ท)
N*ggas just ain’t, doin’ it how we doin’ it
(เอ็น *ggas จั๊สท เอน , โดย หนิด ฮาว วี โดย หนิด)
Nah mean son? I G
(นาห์ มีน ซัน นาย จี)

[Chorus [2X]]
([ ค๊อรัส [ 2X ] ])
Murder INC.
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ)
Takin’ flight
(ทอคกิ่น ฟไลท)
We go hard
(วี โก ฮาร์ด)
Betta get it right
(แบทดา เก็ท ดิธ ไร๊ท)

[Caddillac Tah]
([ Caddillac Tah ])
We go hard! yeah
(วี โก ฮาร์ด ! เย่)
Player not for nuttin’
(เพย์เยอร์ น็อท ฟอร์ นัทดิน)
I spit fo’ and leave a n*gga bent up fo’ sho’, get low
(ไอ ซพิท โฟ แอนด์ ลี๊ฝ อะ เอ็น *gga เบ็นท อั๊พ โฟ โช , เก็ท โลว)
Only got love for gangsta n*ggas, get doe
(โอ๊นลี่ ก็อท ลัฝ ฟอร์ แก๊งซดา เอ็น *ggas , เก็ท โด)
That’s for all the hatin’ n*ggas waitin’ to see me go
(แด้ท ฟอร์ ออล เดอะ แฮดดิน เอ็น *ggas เว๊ทดิน ทู ซี มี โก)
Down to the bottom
(เดาน ทู เดอะ บ๊อทท่อม)
Chop up crack
(ช๊อพ อั๊พ แคร๊ค)
Playin’ the blocks and
(เพลย์ยิน เดอะ บล๊อค แซน)
Still wouldn’t matter, push the rock well like Stockton
(สทิลล วูดดึ่น แม๊ทเท่อร์ , พุช เดอะ ร๊อค เวลล ไล๊ค Stockton)
Paper chasin’, chasin’ acres
(เพ๊เพ่อร์ เช๊ซิน , เช๊ซิน เอ๊เค่อร์)
Operation get rich, take money over a b*tch
(ออเพอะเรฌัน เก็ท ริ๊ช , เท้ค มั๊นนี่ โอ๊เฝ่อร รา บี *tch)
You see me move low in the six and magazines a flicks
(ยู ซี มี มู๊ฝ โลว อิน เดอะ ซิกซ์ แอนด์ แม๊กกาซีน ซา ฟลิค)
Playin’ hard in the porch, plush
(เพลย์ยิน ฮาร์ด อิน เดอะ โพช , พลัฌ)
Young thuggin’ and bossed up
(ยัง ตั๊กกิน แอนด์ บ๊อสสฺ อั๊พ)
Touch n*ggas clutchin’ what they know they bustin’
(ทั๊ช เอ็น *ggas clutchin ว๊อท เด โนว์ เด บัสติน)
We can do whatever n*gga, whenever n*gga
(วี แคน ดู ฮว็อทเอฝเออะ เอ็น *gga , ฮเว็นเอฝเออะ เอ็น *gga)
Really is nothing
(ริแอ็ลลิ อีส นัธอิง)
Murder killa, we crush ’em, sh*t
(เม๊อร์เด้อร์ คิวลา , วี ครัช เอ็ม , ฌะ *ที)
Got the industry on romadon
(ก็อท ดิ อิ๊นดัสทรี่ ออน romadon)
While we celebrate tastin’ bottles of Perinon
(ไวล์ วี เซ๊เลเบรท เทสติน บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ Perinon)
So for life it’s murder
(โซ ฟอร์ ไล๊ฟ อิทซ เม๊อร์เด้อร์)
Ice burners, stacks and trucks
(ไอ๊ซ์ เบอเนอะ , ซแท็ค แซน ทรั๊ค)
We after bucks, mother f*cker!
(วี แอ๊ฟเท่อร บั๊ค , ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker !)

Murder INC.
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ)

[Black Child]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ])
Murder INC.’s the underdog
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ เอส ดิ อั๊นเด้อรด๊อก)
It’s a blessin’ to ball
(อิทซ ซา เบสซิน ทู บอล)
We learn a lesson from y’all
(วี เลิร์น อะ เล๊ซซั่น ฟรอม ยอล)
How not to fall
(ฮาว น็อท ทู ฟอลล์)
Black Child will body a beat, this is airway robbery
(แบล๊ค ชายลํดํ วิล บ๊อดี้ อะ บีท , ดิส ซิส airway รอบเบอะริ)
When Murder INC. drop albums, that’s when gangstas party
(เว็น เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ ดรอพ อั๊ลบั้ม , แด้ท เว็น แก๊งซดา พ๊าร์ที่)
What chu know about Ferrari or Cadillac Escalade
(ว๊อท ชู โนว์ อะเบ๊าท เฟอรารี่ ออ คาดิลแล เอซคอลเลต)
Or b*tches on Ecstasy, sexy
(ออ บี *tches ออน เอคซทะซิ , เซคซิ)
Eat, sleep, eat and watch freaks eat freaks
(อี๊ท , สลี๊พ , อี๊ท แอนด์ ว๊อทช ฟรี๊ค อี๊ท ฟรี๊ค)
Throw it up, put it down for the streets
(โธรว์ อิท อั๊พ , พุท ดิธ เดาน ฟอร์ เดอะ สทรีท)
Who wouldn’t fall in love, with a life like this
(ฮู วูดดึ่น ฟอลล์ อิน ลัฝ , วิธ อะ ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
Hittin’ hoes that’s priceless
(ฮิทดิน โฮ แด้ท พไรซเล็ซ)
In tight icebergs sh*t
(อิน ไท๊ท ไอซเบิก ฌะ *ที)
You can blame the drugs
(ยู แคน เบลม เดอะ ดรัก)
It ain’t gon’ change to slugs
(อิท เอน ก็อน เช้งจํ ทู ซลัก)
A famous thug
(อะ เฟ๊มัส ธัก)
Pain is love, mother f*ckers!
(เพน อีส ลัฝ , ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers !)

[Chorus [2X]]
([ ค๊อรัส [ 2X ] ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Who would’ve thought, we get away with manslaughter
(ฮู วูดเด็ป ธอท , วี เก็ท อะเวย์ วิธ แมนซลอทเทอะ)
Numerous cars, cribs off the water
(นยูเมอะรัซ คารํ , คริบ ออฟฟ เดอะ ว๊อเท่อร)
A playa no longer, life’s gettin’ shorter
(อะ พอลเย โน ลองเงอ , ไล๊ฟ เกดดิน ชอเดอ)
Tired of hoes takin’ offers, instead of orders
(ไทร์ อ็อฝ โฮ ทอคกิ่น อ๊อฟเฟ่อร์ , อินสเท๊ด อ็อฝ อ๊อร์เด้อร์)
The Rule don’t condone this
(เดอะ รูล ด้อนท์ ค็อนโดน ดิส)
Cause in the late ’60’s this game was flawless
(ค๊อส อิน เดอะ เหลท 60s ดิส เกม วอส ฟลอเล็ซ)
Until blow got on the rise
(อันทิล โบลว์ ก็อท ออน เดอะ ไร๊ส)
Them ol’ Jacks was slingin’ pies in bell bottoms and b*ttonflies
(เด็ม ol แจ็ค วอส slingin ไพ ซิน เบลล์ บ๊อทท่อม แซน บี *ttonflies)
But now, pop yo collars, blow set for sag
(บั๊ท นาว , พ็อพ โย ค๊อลลาร์ , โบลว์ เซ็ท ฟอร์ แซ๊ก)
And we still fly birds L-A-X to Lag
(แอนด์ วี สทิลล ฟลาย เบิร์ด แอล อะ เอ๊กซฺ ทู แล๊ก)
They roll caddies with white walls, we ride Benz with mags
(เด โรลล แคดดิ วิธ ไว๊ท วอลล์ , วี ไรด์ เบนซฺ วิธ แมก)
Still the goal remains the same, guard from feds
(สทิลล เดอะ โกล รีเมน เดอะ เซม , การ์ด ฟรอม เฟ็ด)
Y-D to O-G, the game chose me
(วาย ดี ทู โอ จี , เดอะ เกม โชส มี)
R-U-L-E the INC. and I-G
(อาร์ ยู แอล อี ดิ อิงคฺ แอนด์ ดาย จี)
We never gon’ break free from this life we live as thugs
(วี เน๊เฝ่อร์ ก็อน เบร๊ค ฟรี ฟรอม ดิส ไล๊ฟ วี ไล้ฝ แอส ธัก)
Pain is love, it’s murda
(เพน อีส ลัฝ , อิทซ เมอร์ดา)

[Chorus [2X]]
([ ค๊อรัส [ 2X ] ])

[Ashanti]
([ เอสแชนที ])
You see the life we live, we on the murderous sh*t
(ยู ซี เดอะ ไล๊ฟ วี ไล้ฝ , วี ออน เดอะ เมอเดอะรัซ ฌะ *ที)
And every time we breathe, it’s Murder I-N-C
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี บรีฑ , อิทซ เม๊อร์เด้อร์ ไอ เอ็น ซี)
You know it’s love to thug, cause thug is in our blood
(ยู โนว์ อิทซ ลัฝ ทู ธัก , ค๊อส ธัก อีส ซิน เอ๊า บลัด)
And how we paint this sh*t, stay on that gangsta sh*t
(แอนด์ ฮาว วี เพ้นท ดิส ฌะ *ที , สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
You see the life we live, we on the murderous sh*t
(ยู ซี เดอะ ไล๊ฟ วี ไล้ฝ , วี ออน เดอะ เมอเดอะรัซ ฌะ *ที)
And every time we breathe, it’s Murder I-N-C
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี บรีฑ , อิทซ เม๊อร์เด้อร์ ไอ เอ็น ซี)
You know it’s love to thug, cause thug is in our blood
(ยู โนว์ อิทซ ลัฝ ทู ธัก , ค๊อส ธัก อีส ซิน เอ๊า บลัด)
And how we paint this sh*t, stay on that gangsta sh*t
(แอนด์ ฮาว วี เพ้นท ดิส ฌะ *ที , สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
Stay on that gangsta sh*t, stay on that gangsta sh*t
(สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที , สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
Stay on that gangsta sh*t
(สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
See what we do when we do what we do when we do it
(ซี ว๊อท วี ดู เว็น วี ดู ว๊อท วี ดู เว็น วี ดู อิท)
Stay on that gangsta sh*t
(สเทย์ ออน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Inc. คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น