เนื้อเพลง If You Wanna Dance คำอ่านไทย Nobody’s Angels

Nobody’s Angels
( โนบอดี้ แอ๊งเจล)
If You Wanna Dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)

Buckle-up baby cuz here we go!
(บัคเคิล อั๊พ เบ๊บี้ คัซ เฮียร วี โก !)

Hey if you wanna dance
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)
Get your body on the floor with your hot dance
(เก็ท ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ ยุร ฮอท แด๊นซ์)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)
Ooh show me what your gonna do
(อู้ โชว์ มี ว๊อท ยุร กอนนะ ดู)
Show me how you move when the music hits you
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ เว็น เดอะ มิ๊วสิค ฮิท ยู)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)

DJ is play my song
(ดีเจ อีส เพลย์ มาย ซ็อง)
Been waiting all night long to get my groove on
(บีน เวททิง ออล ไน๊ท ลอง ทู เก็ท มาย กรูฝ ออน)
All y’all
(ออล ยอล)
Standing on the wall
(ซแทนดิง ออน เดอะ วอลล์)
This is the last call
(ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท คอลลํ)
So get your…out on the floor
(โซ เก็ท ยุร เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์)

Hey if you wanna dance
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)
Get your body on the floor with your hot dace
(เก็ท ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ ยุร ฮอท dace)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)
Ooh show me what your gonna do
(อู้ โชว์ มี ว๊อท ยุร กอนนะ ดู)
Show me how you move when the music hits you
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ เว็น เดอะ มิ๊วสิค ฮิท ยู)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)

Its Friday going into Saturday
(อิทซ ฟไรดิ โกอิ้ง อิ๊นทู แซทเออะดิ)
I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู เซย์)
Gonna dance, lets party till the break of dawn
(กอนนะ แด๊นซ์ , เล็ท พ๊าร์ที่ ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Balla’s, hustlers and players
(บอลลา , ฮัซเลอะ แซน เพย์เยอร์)
Why don’t you join us
(วาย ด้อนท์ ยู จอย อัซ)
Like we said before get your eese out on the floor!
(ไล๊ค วี เซ็ด บีฟอร์ เก็ท ยุร eese เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์ !)

Hey if you wanna dance
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)
Get your body on the floor in your hot dance
(เก็ท ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ ฟลอร์ อิน ยุร ฮอท แด๊นซ์)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)
Ooh show me what your gonna do
(อู้ โชว์ มี ว๊อท ยุร กอนนะ ดู)
Show me how you move when the music hits you
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ เว็น เดอะ มิ๊วสิค ฮิท ยู)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)

Baby let’s party till our bodies can’t take no more
(เบ๊บี้ เล็ท พ๊าร์ที่ ทิลล์ เอ๊า บอดีสฺ แค็นท เท้ค โน โม)
Come on lets dance until the beat just takes control
(คัมมอน เล็ท แด๊นซ์ อันทิล เดอะ บีท จั๊สท เท้ค คอนโทรล)
Need to release all the pressure, so let it go
(นี๊ด ทู รีลี๊ส ออล เดอะ พเรฌเออะ , โซ เล็ท ดิธ โก)

Hey if you wanna dance [if wanna dance, if wanna dance]
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ [ อิ๊ฟ วอนนา แด๊นซ์ , อิ๊ฟ วอนนา แด๊นซ์ ])
If you really wanna dance [really wanna dance, really wanna dance]
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ [ ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ , ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ ])

Go daddy daddy go daddy daddy go!
(โก แดดดิ แดดดิ โก แดดดิ แดดดิ โก !)
Go daddy daddy go daddy daddy go!!!
(โก แดดดิ แดดดิ โก แดดดิ แดดดิ โก ! ! !)
Like I said before get your eese out on the floor!!!!!!
(ไล๊ค ไก เซ็ด บีฟอร์ เก็ท ยุร eese เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์ ! ! ! ! ! !)

If you wanna dance come on and get down get down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ คัมมอน แอนด์ เก็ท เดาน เก็ท เดาน)
get down on it
(เก็ท เดาน ออน หนิด)
If you wanna dance come on and get down get down
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ คัมมอน แอนด์ เก็ท เดาน เก็ท เดาน)
get down on it!
(เก็ท เดาน ออน หนิด !)

Hey if you wanna dance
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)
Get your body on the floor in your hot dance
(เก็ท ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ ฟลอร์ อิน ยุร ฮอท แด๊นซ์)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)
Ooh show me what your gonna do
(อู้ โชว์ มี ว๊อท ยุร กอนนะ ดู)
Show me how to move when the music hits you
(โชว์ มี ฮาว ทู มู๊ฝ เว็น เดอะ มิ๊วสิค ฮิท ยู)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)

[DJ is playing my song
([ ดีเจ อีส พเลนิ่ง มาย ซ็อง)
I’ve waited all night long to get my groove on]
(แอฝ เว้ท ออล ไน๊ท ลอง ทู เก็ท มาย กรูฝ ออน ])

Gonna dance this party till the break of dawn!!!!
(กอนนะ แด๊นซ์ ดิส พ๊าร์ที่ ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น ! ! ! !)

Hey if you wanna dance
(เฮ อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์)
Get your body on the floor in your hot dance
(เก็ท ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ ฟลอร์ อิน ยุร ฮอท แด๊นซ์)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์)
Ooh show me what your gonna do
(อู้ โชว์ มี ว๊อท ยุร กอนนะ ดู)
Show me how you move when the music hits you
(โชว์ มี ฮาว ยู มู๊ฝ เว็น เดอะ มิ๊วสิค ฮิท ยู)
If you really wanna dance hey come on
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ เฮ คัมมอน)
If you wanna dance if you really wanna dance!
(อิ๊ฟ ยู วอนนา แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna Dance คำอ่านไทย Nobody’s Angels

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น