เนื้อเพลง C.R.U.S.H. คำอ่านไทย Ciara

[Spoken]
( [ ซโพเค็น ])
You know, it’s been a while since I felt like this
(ยู โนว์ , อิทซ บีน อะ ไวล์ ซิ๊นซ ไอ เฟ็ลท ไล๊ค ดิส)
The last time was high school
(เดอะ ล๊าสท ไทม์ วอส ไฮฮ สคูล)
But this feeling I think he’s so cute
(บั๊ท ดิส ฟีลอิง ไอ ทริ๊งค อีส โซ คยูท)
I want to tell him so bad-but I can’t
(ไอ ว้อนท ทู เทลล ฮิม โซ แบ้ด บั๊ท ไอ แค็นท)
C.R.U.S.H.
(ซี อาร์ ยู เอส เฮส)
Yeah I got one really bad
(เย่ ไอ ก็อท วัน ริแอ็ลลิ แบ้ด)
This is how he makes me feel
(ดิส ซิส ฮาว ฮี เม้ค มี ฟีล)

He’s supposed to be in my heart
(อีส ซั๊พโพ้ส ทู บี อิน มาย ฮาร์ท)
Every time I see him, thoughts are getting deeper
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ฮิม , ธอท แซร์ เกดดดิ้ง ดิพเพอ)
And I knew from the start yeah, from the ” Hi ” and ” Nice to meet ya ”
(แอนด์ ดาย นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท เย่ , ฟรอม เดอะ ” ไฮ ” แอนด์ ” ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ยา “)
I was blinded by he’s features.
(ไอ วอส ไบลนฺดฺ บาย อีส ฟี๊เจ้อร์)
Girls said ” You’re wrong ” , but I said la, la, la, la, la-la, la, la, la, la
(เกิร์ล เซ็ด ” ยัวร์ รอง ” , บั๊ท ไอ เซ็ด ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
She said ” Ci your in love ” , but I said na, a, a, a, a-na, a, a, a, a
(ชี เซ็ด ” Ci ยุร อิน ลัฝ ” , บั๊ท ไอ เซ็ด นา , อะ , อะ , อะ , อะ นา , อะ , อะ , อะ , อะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C is for your confidence-Boy I love the cool in you
(ซี อีส ฟอร์ ยุร คอนฟิเด็นซ บอย ไอ ลัฝ เดอะ คูล อิน ยู)
R is for rumors they make-I wish that they were true
(อาร์ อีส ฟอร์ รู๊เม่อร์ เด เม้ค ไก วิ๊ช แดท เด เวอ ทรู)
U, you put a smile on my face-It’s unforgettable
(ยู , ยู พุท ดา สไมล์ ออน มาย เฟซ อิทซ อันฟอเกทเดเบิล)
S is for your sexiness
(เอส ซิส ฟอร์ ยุร เซ็กซีเนสส)
H I thought I had it
(เฮส ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท)
I gotta crush on you-I love me some you
(ไอ กอททะ ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)
A big crush on you-I love me some you
(อะ บิ๊ก ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)
A big crush
(อะ บิ๊ก ครัช)

He knows the right ways to say hey
(ฮี โนว์ เดอะ ไร๊ท เวย์ ทู เซย์ เฮ)
I can’t help you pay attention to everything he says
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ยู เพย์ แอ็ทเทนฌัน ทู เอ๊วี่ติง ฮี เซย์)
He says he has fun with me
(ฮี เซย์ ฮี แฮ็ส ฟัน วิธ มี)
It’s been a while since he could do this, tell me what does it mean?
(อิทซ บีน อะ ไวล์ ซิ๊นซ ฮี เคิด ดู ดิส , เทลล มี ว๊อท โด ซิท มีน)
My girls say ” you’re gone ” -but I said la, la, la, la, la-la, la, la, la, la
(มาย เกิร์ล เซย์ ” ยัวร์ กอน ” บั๊ท ไอ เซ็ด ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
They say ” Ci your in love ” -but I say na, a, a, a, a-na, a, a, a, a
(เด เซย์ ” Ci ยุร อิน ลัฝ ” บั๊ท ไอ เซย์ นา , อะ , อะ , อะ , อะ นา , อะ , อะ , อะ , อะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C is for your confidence-Boy I love the cool in you
(ซี อีส ฟอร์ ยุร คอนฟิเด็นซ บอย ไอ ลัฝ เดอะ คูล อิน ยู)
R is for rumors they make-I wish that they were true
(อาร์ อีส ฟอร์ รู๊เม่อร์ เด เม้ค ไก วิ๊ช แดท เด เวอ ทรู)
U, you put a smile on my face-It’s unforgettable
(ยู , ยู พุท ดา สไมล์ ออน มาย เฟซ อิทซ อันฟอเกทเดเบิล)
S is for your sexiness
(เอส ซิส ฟอร์ ยุร เซ็กซีเนสส)
H I thought I had it
(เฮส ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท)
I gotta crush on you-I love me some you
(ไอ กอททะ ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)
A big crush on you-I love me some you
(อะ บิ๊ก ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)
A big crush
(อะ บิ๊ก ครัช)

I can’t control how I’m feeling inside-I’m off the meter
(ไอ แค็นท คอนโทรล ฮาว แอม ฟีลอิง อิ๊นไซด์ แอม ออฟฟ เดอะ มิ๊เท่อร์)
He’s always on my mind-been a while since I felt this way-ay-ay
(อีส ออลเว ออน มาย ไมนด์ บีน อะ ไวล์ ซิ๊นซ ไอ เฟ็ลท ดิส เวย์ ไอ ไอ)
I don’t know what to say-ay-ay, when I see him
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์ ไอ ไอ , เว็น นาย ซี ฮิม)
I get the chills when I look in his eyes-he’s so beautiful
(ไอ เก็ท เดอะ ชิล เว็น นาย ลุ๊ค อิน ฮิส อาย อีส โซ บยูทิฟุล)
He’s everything and more-when I see him every day
(อีส เอ๊วี่ติง แอนด์ โม เว็น นาย ซี ฮิม เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Hoping he feels the same, am, am-he’s a keeper
(โฮพปิง ฮี ฟีล เดอะ เซม , แอ็ม , แอ็ม อีส ซา คีพเออะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
C is for your confidence-Boy I love the cool in you
(ซี อีส ฟอร์ ยุร คอนฟิเด็นซ บอย ไอ ลัฝ เดอะ คูล อิน ยู)
R is for rumors they make-I wish that they were true
(อาร์ อีส ฟอร์ รู๊เม่อร์ เด เม้ค ไก วิ๊ช แดท เด เวอ ทรู)
U, you put a smile on my face-It’s unforgettable
(ยู , ยู พุท ดา สไมล์ ออน มาย เฟซ อิทซ อันฟอเกทเดเบิล)
S is for your sexiness
(เอส ซิส ฟอร์ ยุร เซ็กซีเนสส)
H I thought I had it
(เฮส ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท)
I gotta crush on you-I love me some you
(ไอ กอททะ ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)
A big crush on you-I love me some you
(อะ บิ๊ก ครัช ออน ยู ไอ ลัฝ มี ซัม ยู)

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา , อา , อา)
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา , อา , อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C.R.U.S.H. คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น