เนื้อเพลง Dirty Window คำอ่านไทย Metallica

I see my reflection in the window
( ไอ ซี มาย ริฟเคลฌัน อิน เดอะ วิ๊นโด้ว)
It looks different, so different than what you see
(อิท ลุ๊ค ดีฟเฟอะเร็นท , โซ ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ว๊อท ยู ซี)
Projecting judgment on the world
(Projectings จัจเม็นท ออน เดอะ เวิลด)
This house is clean baby
(ดิส เฮ้าส อีส คลีน เบ๊บี้)
This house is clean
(ดิส เฮ้าส อีส คลีน)

Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Look out my window and see it’s gone wrong
(ลุ๊ค เอ๊าท มาย วิ๊นโด้ว แอนด์ ซี อิทซ กอน รอง)
Court is in session and I slam my gavel down
(คอร์ท อีส ซิน เซ๊ซชั่น แอนด์ ดาย ซแล็ม มาย แกฝเอ็ล เดาน)

I’m judge and I’m jury and I’m executioner too
(แอม จั๊ดจ แอนด์ แอม จูรี่ แอนด์ แอม เอคซิคยูฌะเนอะ ทู)

Projector
(พโระเจคเทอะ)
Protector
(พโระเทคเทอะ)
Rejector
(Rejector)
Infector
(อินเฟคเดตอร์)
Projector
(พโระเจคเทอะ)
Rejector
(Rejector)
Infector
(อินเฟคเดตอร์)
Injector
(อินเจคเทอะ)
Defector
(Defector)
Rejector
(Rejector)

I see my reflection in the window
(ไอ ซี มาย ริฟเคลฌัน อิน เดอะ วิ๊นโด้ว)
This window clean inside, dirty on the out
(ดิส วิ๊นโด้ว คลีน อิ๊นไซด์ , เดอทิ ออน ดิ เอ๊าท)
I’m looking different than me
(แอม ลุคอิง ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น มี)
This house is clean baby
(ดิส เฮ้าส อีส คลีน เบ๊บี้)
This house is clean
(ดิส เฮ้าส อีส คลีน)

Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I who I think I am?
(แอ็ม ไอ ฮู ไอ ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
I look my window and see it’s gone wrong
(ไอ ลุ๊ค มาย วิ๊นโด้ว แอนด์ ซี อิทซ กอน รอง)
My court is in session and now I slam my gavel down
(มาย คอร์ท อีส ซิน เซ๊ซชั่น แอนด์ นาว ไอ ซแล็ม มาย แกฝเอ็ล เดาน)

Projector
(พโระเจคเทอะ)
Protector
(พโระเทคเทอะ)
Rejector
(Rejector)
Infector
(อินเฟคเดตอร์)
Projector
(พโระเจคเทอะ)
Rejector
(Rejector)
Infector
(อินเฟคเดตอร์)
Injector
(อินเจคเทอะ)
Defector
(Defector)
Rejector
(Rejector)

I drink from the cup of denial
(ไอ ดริ๊งค ฟรอม เดอะ คัพ อ็อฝ ดิไนแอ็ล)
I’m judging the world from my throne
(แอม จั๊ดจิ้ง เดอะ เวิลด ฟรอม มาย ธโรน)
I drink from the cup of denial
(ไอ ดริ๊งค ฟรอม เดอะ คัพ อ็อฝ ดิไนแอ็ล)
I’m judging the world from my throne
(แอม จั๊ดจิ้ง เดอะ เวิลด ฟรอม มาย ธโรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Window คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น