เนื้อเพลง Ratha Be Ya N*gga คำอ่านไทย 2Pac feat Richie Rich

[Intro: Richie Rich, 2Pac]
( [ อินโทร : ริชชี่ ริ๊ช , 2Pac ])

[RR]
([ RR ])
Pac
(แพค)
[PAC]
([ แพค ])
Hey
(เฮ)
[RR]
([ RR ])
What’s happenin
(ว๊อท แฮพปีนิน)
[PAC]
([ แพค ])
Not motherf*ckin double R, Richie Rich
(น็อท motherf*ckin ดั๊บเบิ้ล อาร์ , ริชชี่ ริ๊ช)
[RR]
([ RR ])
What’s happenin baby, you know how we do it
(ว๊อท แฮพปีนิน เบ๊บี้ , ยู โนว์ ฮาว วี ดู อิท)
[PAC]
([ แพค ])
Yeah n*gga, you know I’m up out this b*tch
(เย่ เอ็น *gga , ยู โนว์ แอม อั๊พ เอ๊าท ดิส บี *tch)
It’s time for me to uhhh regulate
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู อากรีเอดสฺ เรกอิวเลท)
[RR]
([ RR ])
Fo’ sho’, hey
(โฟ โช , เฮ)
[PAC]
([ แพค ])
Observe
(อ๊อบเซิร์ฝ)
[RR]
([ RR ])
and you ain’t goin back
(แอนด์ ยู เอน โกอิน แบ็ค)
[PAC]
([ แพค ])
Nah nah nah, we got to show these motherf*ckers whassup though
(นาห์ นาห์ นาห์ , วี ก็อท ทู โชว์ ฑิส motherf*ckers ฮวัดสับ โธ)
[RR]
([ RR ])
This is for the honeys, the super ?
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ ฮั๊นนี่ , เดอะ ซู๊เพ้อร์)
[PAC]
([ แพค ])
I don’t want to be her man, I want to be her n*gga
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี เฮอ แมน , ไอ ว้อนท ทู บี เฮอ เอ็น *gga)
You feel me?
(ยู ฟีล มี)
[RR]
([ RR ])
Well let em know
(เวลล เล็ท เอ็ม โนว์)

[Verse One: 2Pac, Richie Rich]
([ เฝิซ วัน : 2Pac , ริชชี่ ริ๊ช ])

You f*ckin wit n*ggaz that’s insecure, watered down, my sh*t is pure
(ยู เอฟ *ckin วิท เอ็น *ggaz แด้ท อินเซ็คเคียว , ว๊อเท่อร เดาน , มาย ฌะ *ที อีส เพียวร์)
Write down my number but don’t call me til you sure
(ไร๊ท เดาน มาย นั๊มเบ้อร์ บั๊ท ด้อนท์ คอลลํ มี ทิล ยู ชัวร์)
I ain’t beggin just tryin to relocate between ya legs
(ไอ เอน เบคกิน จั๊สท ทายอิน ทู รีโล๊เขท บีทะวีน ยา เล้ก)
Drippin wet, as we experiment in sweaty sex
(ดริพปิน เว๊ท , แอส วี เอ็กซเพ๊อริเม้นท อิน ซเวทอิ เซ็กซ)
When you met me you wouldn’t let me, and now
(เว็น ยู เม็ท มี ยู วูดดึ่น เล็ท มี , แอนด์ นาว)
you straight beggin to sex me got you undressin to test me and uhh..
(ยู สเทร๊ท เบคกิน ทู เซ็กซ มี ก็อท ยู undressin ทู เทสท์ มี แอนด์ อา)

Shut me down if ya want, and miss the chance to do it live
(ชั๊ท มี เดาน อิ๊ฟ ยา ว้อนท , แอนด์ มิซ เดอะ แช้นซํ ทู ดู อิท ไล้ฝ)
When I stroll by, I see that look in yo’ eye
(เว็น นาย ซทโรล บาย , ไอ ซี แดท ลุ๊ค อิน โย อาย)
You want a n*gga, but think that you can’t have a n*gga
(ยู ว้อนท ดา เอ็น *gga , บั๊ท ทริ๊งค แดท ยู แค็นท แฮ็ฝ อะ เอ็น *gga)
Don’t cheat yourself, instead treat yourself
(ด้อนท์ ชี๊ท ยุรเซลฟ , อินสเท๊ด ทรี๊ท ยุรเซลฟ)
If you scared go to church, I know it hurts
(อิ๊ฟ ยู ซคา โก ทู เชิร์ช , ไอ โนว์ อิท เฮิร์ท)
To find out me and your man be sharin skirts
(ทู ไฟนด์ เอ๊าท มี แอนด์ ยุร แมน บี sharin สเคิ๊ร์ท)

I hopin you don’t take this the wrong way
(ไอ โฮพปิน ยู ด้อนท์ เท้ค ดิส เดอะ รอง เวย์)
But your body is bangin got me attracted in a strong way
(บั๊ท ยุร บ๊อดี้ อีส แบงงิน ก็อท มี แอทแทร็คท อิน อะ สทรอง เวย์)
After a long day of tryin to make my songs pay
(แอ๊ฟเท่อร รา ลอง เดย์ อ็อฝ ทายอิน ทู เม้ค มาย ซ็อง เพย์)
Makin love all day against the wall in the hallway
(เมกิน ลัฝ ออล เดย์ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ อิน เดอะ ฮอวเวย์)
Ya fantasies come alive, ya heart rate
(ยา แฟนตาซีสฺ คัม อะไล๊ฝ , ยา ฮาร์ท เหรท)
shall increase when we meet up in this dark place
(แชลล์ อิ๊นครีซ เว็น วี มี๊ท อั๊พ อิน ดิส ด๊าร์ค เพลส)
You might think you’re happy with him
(ยู ไมท ทริ๊งค ยัวร์ แฮ๊พพี่ วิธ ฮิม)
but that’s a lie, so give this Thug a try
(บั๊ท แด้ท ซา ไล , โซ กี๊ฝ ดิส ธัก อะ ธราย)
I’d rather be ya n*gga
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี ยา เอ็น *gga)

[Chorus: 2Pac]
([ ค๊อรัส : 2Pac ])

I’d rather be ya N-I-G-G-A
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี ยา เอ็น นาย จี จี อะ)
So we can get drunk and smoke weed all day
(โซ วี แคน เก็ท ดรั๊งค แอนด์ สโม๊ค วี ออล เดย์)
It don’t matter if you lonely baby, you need a Thug in your life
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู โลนลิ เบ๊บี้ , ยู นี๊ด อะ ธัก อิน ยุร ไล๊ฟ)
Cause busters ain’t lovin you right
(ค๊อส บัสเตอร์ เอน ลัฝวิน ยู ไร๊ท)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

[Verse Two: 2Pac, Richie Rich]
([ เฝิซ ทู : 2Pac , ริชชี่ ริ๊ช ])

Look, now you was sprung from the introduction
(ลุ๊ค , นาว ยู วอส ซพรัง ฟรอม ดิ อีนทโระดัคฌัน)
My conversation’s full of game yet laced with seductions
(มาย คอนเฝอะเซฌัน ฟูล อ็อฝ เกม เย๊ท แล็ค วิธ ซิดัคฌัน)
I see ya blushin like ya want somethin, come get a taste
(ไอ ซี ยา blushin ไล๊ค ยา ว้อนท ซัมติน , คัม เก็ท ดา เท๊ซท)
of Amerikaz Most Wanted and let’s get into some touchin, *rotic f*ckin
(อ็อฝ Amerikaz โมซท ว้อนท แอนด์ เล็ท เก็ท อิ๊นทู ซัม ทัชชิน , *rotic เอฟ *ckin)
My up and down with no interruptions
(มาย อั๊พ แอนด์ เดาน วิธ โน อินเทะรัพฌัน)
have no intentions of bustin until you learn ya lesson
(แฮ็ฝ โน อินเทนฌัน อ็อฝ บัสติน อันทิล ยู เลิร์น ยา เล๊ซซั่น)
Now many questions are often asked, a drop top, 500 Benz
(นาว เมนอิ เคว๊สชั่น แซร์ อ๊อฟเฟ่น อาสคฺ , อะ ดรอพ ท๊อพ , 500 เบนซฺ)
and plenty cash, to help a n*gga get the ass
(แอนด์ เพล๊นที่ แค๊ช , ทู เฮ้ลพ อะ เอ็น *gga เก็ท ดิ อาซ)

You can ride out the spoke coke, to get your lobster and crab
(ยู แคน ไรด์ เอ๊าท เดอะ ซโพค โคค , ทู เก็ท ยุร ลอบซเทอะ แอนด์ แคร๊บ)
Cause all I got is conversation and a gang of stab
(ค๊อส ออล ไอ ก็อท อีส คอนเฝอะเซฌัน แอนด์ อะ แก๊ง อ็อฝ ซแท็บ)
and I’ma listen when it hurts, I’ma hang out but never stay
(แอนด์ แอมอา ลิ๊สซึ่น เว็น หนิด เฮิร์ท , แอมอา แฮง เอ๊าท บั๊ท เน๊เฝ่อร์ สเทย์)
Smoke blunts but leave them stunts up to Super Dave
(สโม๊ค บลันท บั๊ท ลี๊ฝ เด็ม ซทันท อั๊พ ทู ซู๊เพ้อร์ เดฝ)
I’ll be your n*gga, as long as we can understand
(อิลล บี ยุร เอ็น *gga , แอส ลอง แอส วี แคน อั๊นเด้อรสแทนด)
that I’s the n*gga whose spoke coke can be the man
(แดท อีส เดอะ เอ็น *gga ฮูส ซโพค โคค แคน บี เดอะ แมน)
He wine and dine, but me and you we whine and grind
(ฮี ไวน์ แอนด์ ไดน , บั๊ท มี แอนด์ ยู วี ฮไวน แอนด์ ไกรนด)
And when I’m on the field keep him on the sidelines
(แอนด์ เว็น แอม ออน เดอะ ฟีลด คี๊พ ฮิม ออน เดอะ ไซด์ไลน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: 2Pac, Richie Rich]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac , ริชชี่ ริ๊ช ])

Now it’s time for the moment of truth, I got ya naked
(นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท ดับ ทรู๊ธ , ไอ ก็อท ยา เน๊คเค่ด)
Totally sweatin, let’s see how hot I can make it
(โททอลลี่ สเวเดน , เล็ท ซี ฮาว ฮอท ไอ แคน เม้ค อิท)
Tongue kissin til yo’ head swang, I’m so into you
(ทั๊ง คิซซิน ทิล โย เฮด ซวัง , แอม โซ อิ๊นทู ยู)
Witness a n*gga make the bed bang
(วิทเหนส ซา เอ็น *gga เม้ค เดอะ เบ๊ด แบง)
If it’s all mine, then let me know, now scream my name out
(อิ๊ฟ อิทซ ซอร์ ไมน์ , เด็น เล็ท มี โนว์ , นาว สครีม มาย เนม เอ๊าท)
Do you want it fast or shall I hit it slow?
(ดู ยู ว้อนท ดิธ ฟาสท ออ แชลล์ ไอ ฮิท ดิธ สโลว์)
Not to mention, the multiple positions I inflict
(น็อท ทู เม๊นชั่น , เดอะ มัลทิพล โพซิ๊ชั่น ซาย อินฟลีคท)
A boss playa, freaky motherf*cker, can I d*ck
(อะ บอส พอลเย , ฟรีคกี้ motherf*cker , แคน นาย ดี *ck)

Uhh, it’s on and poppin, now you seed what I was seein
(อา , อิทซ ออน แอนด์ พอพปิน , นาว ยู ซี ว๊อท ไอ วอส ซีอิน)
Why yo’ eyes rollin, Luke seen ya girl I ain’t goin
(วาย โย อาย โรลลิน , Luke ซีน ยา เกิร์ล ไอ เอน โกอิน)
nowhere, let’s let that s*cker stay out there
(โนแวร์ , เล็ท เล็ท แดท เอส *cker สเทย์ เอ๊าท แดร์)
While he’s stresed out and knock I stretch out the cock
(ไวล์ อีส stresed เอ๊าท แอนด์ น๊อค ไอ สเทร๊ทช เอ๊าท เดอะ ค๊อค)
Hold da boots, and let da n*gga execute
(โฮลด์ ดา บู๊ท , แอนด์ เล็ท ดา เอ็น *gga เอ๊กเซ็คคิ้วท)
And though you got it right, I’m goin home tonight
(แอนด์ โธ ยู ก็อท ดิธ ไร๊ท , แอม โกอิน โฮม ทูไน๊ท)

You say you don’t need a man, but I don’t care
(ยู เซย์ ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ แมน , บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
You in the presence of a playa, I’d rather be ya n*gga
(ยู อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ อะ พอลเย , อาย ร๊าเธ่อร์ บี ยา เอ็น *gga)

[Chorus 2.25X]
([ ค๊อรัส ทู 25X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ratha Be Ya N*gga คำอ่านไทย 2Pac feat Richie Rich

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น