เนื้อเพลง Boa Constrictor คำอ่านไทย Johnny Cash

I’m getting swallowed by a Boa Constrictor
( แอม เกดดดิ้ง สว๊อลโล่ว บาย อะ โบอะ ค็อนซทรีคเทอะ)
By a Boa Constrictor by a Boa Constrictor
(บาย อะ โบอะ ค็อนซทรีคเทอะ บาย อะ โบอะ ค็อนซทรีคเทอะ)
I’m getting swallowed by a Boa Constrictor and I don’t like snakes one bit
(แอม เกดดดิ้ง สว๊อลโล่ว บาย อะ โบอะ ค็อนซทรีคเทอะ แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค สเน๊ค วัน บิท)
What do you know he’s swallowed my toe oh gee he’s up to my knee
(ว๊อท ดู ยู โนว์ อีส สว๊อลโล่ว มาย โท โอ จี อีส อั๊พ ทู มาย นี)
Oh my he’s up to my thigh oh yummy he’s up to my tummy
(โอ มาย อีส อั๊พ ทู มาย ไธ โอ ยัมมี่ อีส อั๊พ ทู มาย ทัมมี)
Oh fiddle he’s up to my middle oh glum he’s mashing my lungs
(โอ ฟิดเดล อีส อั๊พ ทู มาย มิ๊ดเดิ้ล โอ กลัม อีส mashings มาย ลัง)
Now look here snake I don’t look good with this long tail on me
(นาว ลุ๊ค เฮียร สเน๊ค ไก ด้อนท์ ลุ๊ค กู๊ด วิธ ดิส ลอง เทล ออน มี)
It’s all about I can say sneak except give me a break sneak
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ไอ แคน เซย์ ซนีค เอ็กเซ๊พท กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค ซนีค)
My torso’s cold and it’s startin’ to mould Boa Constrictor how much can you hold
(มาย ทอโซ โคลด์ แอนด์ อิทซ สตาร์ดิน ทู โมลด โบอะ ค็อนซทรีคเทอะ ฮาว มัช แคน ยู โฮลด์)
Oh yes he’s up to my chest oh heck he’s up to my neck
(โอ เย็ซ อีส อั๊พ ทู มาย เชสทํ โอ แฮค อีส อั๊พ ทู มาย เน็ค)
Nearly all in he’s up to my chin oh dread he’s swallowed my…excuse me
(เนียลิ ออล อิน อีส อั๊พ ทู มาย ชิน โอ เดรด อีส สว๊อลโล่ว มาย เอ็กซคิ้วส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boa Constrictor คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น