เนื้อเพลง I’m Bad คำอ่านไทย LL Cool J

[Calling all cars, calling all cars…]
( [ คอลลิง ออล คารํ , คอลลิง ออล คารํ ])
[Be on the lookout for a tall light-skinned brother with dimples]
([ บี ออน เดอะ ลุคเก๊า ฟอร์ รา ทอลล์ ไล๊ท ซคินด บร๊าเท่อรํ วิธ ดิมเปิล ])
[Wearing a black kangol, sweatsuit, gold chain, and sneakers]
([ เวียริง อะ แบล๊ค kangol , sweatsuit , โกลด์ เชน , แอนด์ สนิกเกิด ])
[Last seen on Farmers Boulevard headed east]
([ ล๊าสท ซีน ออน ฟาเมอะ บูลิฝาด เฮด อี๊สท ])
[Alias L.L. Cool J]
([ เอเลียซ แอล แอล คูล เจ ])
[He’s bad…]
([ อีส แบ้ด ])
Aaaahhhhhhhhhh…
(Aaaahhhhhhhhhh)

No rapper can rap quite like I can
(โน แรพเพอ แคน แร็พ ไคว๊ ไล๊ค ไก แคน)
I’ll take a musclebound man and put his face in the sand
(อิลล เท้ค เก musclebound แมน แอนด์ พุท ฮิส เฟซ อิน เดอะ แซนด์)
Not the last Mafioso I’m a MC cop
(น็อท เดอะ ล๊าสท Mafioso แอม มา เอมซี ค็อพ)
Make you say, ” Go L.L. and do the wop ”
(เม้ค ยู เซย์ , ” โก แอล แอล แอนด์ ดู เดอะ wop “)

If you think you can outrhyme me, yeah boy I bet
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู แคน outrhyme มี , เย่ บอย ไอ เบ๊ท)
Cause I ain’t met a motherf*cker who can do that yet
(ค๊อส ไอ เอน เม็ท ดา motherf*cker ฮู แคน ดู แดท เย๊ท)
Trendsetter I’m better my rhymes are good
(เทรนเซทเดอร์ แอม เบ๊ทเท่อร์ มาย ไรม แซร์ กู๊ด)
I got a gourmet plate that says I wish you would
(ไอ ก็อท ดา กูรเม เพล๊ท แดท เซย์ ซาย วิ๊ช ยู เวิด)

And when rap begin then I gotta join in and
(แอนด์ เว็น แร็พ บีกิน เด็น นาย กอททะ จอย อิน แอนด์)
Before my rhyme is over you know I’m a win
(บีฟอร์ มาย ไรม อีส โอ๊เฝ่อร ยู โนว์ แอม มา วิน)
Cool J has arrived so you better make way
(คูล เจ แฮ็ส อะไร๊ฝ โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เวย์)
Ask anybody in the crowd they say the kid don’t play!
(อาสคฺ เอนอิบอดิ อิน เดอะ คราวดํ เด เซย์ เดอะ คิด ด้อนท์ เพลย์ !)

Sparring competition that’s my hobby and job
(Sparrings ค็อมพิทีฌอัน แด้ท มาย ฮอบบิ แอนด์ จ๊อบ)
I don’t wear a disguise because I don’t own the mob
(ไอ ด้อนท์ แวร์ รา ดิสไก๊ส บิคอส ไอ ด้อนท์ โอว์น เดอะ ม๊อบ)
Got a pinpoint rap that makes you feel trapped
(ก็อท ดา pinpoint แร็พ แดท เม้ค ยู ฟีล แทร๊พ)
So many girls on my jock I think my phone here is tapped
(โซ เมนอิ เกิร์ล ออน มาย จอค ไอ ทริ๊งค มาย โฟน เฮียร อีส tapped)

I’m bad
(แอม แบ้ด)
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[C C C C Cool J J]
([ ซี ซี ซี ซี คูล เจ เจ ])
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[C C C C C C C Cool J J J J J]
([ ซี ซี ซี ซี ซี ซี ซี คูล เจ เจ เจ เจ เจ ])

I’m like Tyson icin’ I’m a soldier at war
(แอม ไล๊ค Tyson icin แอม มา โซ๊ลเจ้อร์ แรท วอร์)
I’m makin’ sure you don’t try to battle me no more
(แอม เมกิน ชัวร์ ยู ด้อนท์ ธราย ทู แบ๊ทเทิ้ล มี โน โม)
Got concrete rhymes been rappin’ for ten years and
(ก็อท ค๊อนครีท ไรม บีน แรพปิน ฟอร์ เท็น เยียร์ แซน)
Even when I’m braggin’ I’m bein’ sincere
(อี๊เฝ่น เว็น แอม แบรกกิน แอม บีนโพล ซินเซียร์)

MC’s can’t win I make ’em rust like tin
(เมซีสฺ แค็นท วิน นาย เม้ค เอ็ม รัสท ไล๊ค ทิน)
They call me Jaws my hat is like a shark’s fin
(เด คอลลํ มี จอ มาย แฮ็ท อีส ไล๊ค เก ช๊าร์ค ฟิน)
Because I’m bad as can be got my voice all waxed
(บิคอส แอม แบ้ด แอส แคน บี ก็อท มาย ว๊อยซ์ ออล แว๊กซ)
Some brothers think he’s making records now he must have relaxed
(ซัม บร๊าเท่อรํ ทริ๊งค อีส เมคอิง เร๊คขอร์ด นาว ฮี มัสท์ แฮ็ฝ รีแหล๊ก)

I couldn’t shouldn’t and it’ll stay that way
(ไอ คูดซึ่น ชูดดึ่น แอนด์ อิว สเทย์ แดท เวย์)
The best rapper you’ve heard is L.L. Cool J
(เดอะ เบ๊สท์ แรพเพอ ยู๊ฟ เฮิด อีส แอล แอล คูล เจ)
Kamikaze take a look at what I’ve done
(แคมิคาสิ เท้ค เก ลุ๊ค แกท ว๊อท แอฝ ดัน)
Used to rock in my basement now I’m number one
(ยู๊ส ทู ร๊อค อิน มาย เบซเม็นท นาว แอม นั๊มเบ้อร์ วัน)

And can happen on time never standin’ on lime
(แอนด์ แคน แฮ๊พเพ่น ออน ไทม์ เน๊เฝ่อร์ แสตนดิน ออน ไลม)
You wanna try me first you better learn how to rhyme
(ยู วอนนา ธราย มี เฟิร์สท ยู เบ๊ทเท่อร์ เลิร์น ฮาว ทู ไรม)
I’m the pinnacle that means I reign supreme
(แอม เดอะ พินเนเคิล แดท มีน ซาย เรน ซูพรีม)
And I’m notorious I’ll crush you like a jelly bean
(แอนด์ แอม โนโท๊เรียส อิลล ครัช ยู ไล๊ค เก เจ๊ลลี่ บีน)

I’m bad
(แอม แบ้ด)

I eliminate punks cut ’em up in chunks
(ไอ อิลิ๊มิเหนท พรัค คัท เอ็ม อั๊พ อิน ชังค)
You were souped you heard me and your ego shrunk
(ยู เวอ ซุพ ยู เฮิด มี แอนด์ ยุร อี๊โก้ ฌรังค)
I’m devastating I’m so good it’s a shame
(แอม เดฝเวตสเตดิง แอม โซ กู๊ด อิทซ ซา เชม)
Cause I eat rappers like a cannibal they call me insane
(ค๊อส ไอ อี๊ท แรพเพอ ไล๊ค เก แคนนิแบ็ล เด คอลลํ มี อินเซน)

I’m as strong as a bull of course you know I am pull
(แอม แอส สทรอง แอส ซา บูลล อ็อฝ คอร์ส ยู โนว์ ไอ แอ็ม พูลล)
I enjoy what I’m doing plus I’m paid in full
(ไอ เอ็นจอย ว๊อท แอม ดูอิง พลัส แอม เพลด อิน ฟูล)
Not Buckaroo Bonsai but busted out as I
(น็อท Buckaroo Bonsai บั๊ท บัซท เอ๊าท แอส ซาย)
Say the kind of rhymes that make MC’s withstand I tie
(เซย์ เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ไรม แดท เม้ค เมซีสฺ วีธซแทนด ดาย ไท)

Never retire or put my mike on the shelf
(เน๊เฝ่อร์ รีไทร์ ออ พุท มาย ไมค ออน เดอะ เช๊ลฟ)
The baddest rapper in the history of rap itself
(เดอะ แบดเดส แรพเพอ อิน เดอะ ฮิสทรี่ อ็อฝ แร็พ อิทเซลฟ)
Not bitter or mad just provin’ I’m bad
(น็อท บิ๊ทเท่อร์ ออ แม้ด จั๊สท provin แอม แบ้ด)
You want a hit give me a hour plus a pen and a pad
(ยู ว้อนท ดา ฮิท กี๊ฝ มี อะ เอาเอ้อร์ พลัส ซา เพ็น แอนด์ อะ แพ็ด)

MC’s they retreat cause they know I can beat ’em
(เมซีสฺ เด รีทรี๊ท ค๊อส เด โนว์ ไอ แคน บีท เอ็ม)
And eat ’em in a battle and the ref won’t cheat ’em
(แอนด์ อี๊ท เอ็ม อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล แอนด์ เดอะ ref ว็อนท ชี๊ท เอ็ม)
I’m the best takin’ out all rookies
(แอม เดอะ เบ๊สท์ ทอคกิ่น เอ๊าท ดอร์ รูคอิ)
So forget Oreos eat Cool J coookies
(โซ ฟอร์เก๊ท Oreos อี๊ท คูล เจ coookies)

I’m bad
(แอม แบ้ด)
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[Cool J]
([ คูล เจ ])
[Cool J J J]
([ คูล เจ เจ เจ ])
[Cool J J J]
([ คูล เจ เจ เจ ])
[C Cool J]
([ ซี คูล เจ ])

Never ever no never
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ โน เน๊เฝ่อร์)
Never wearin’ no Levis battle me why try
(เน๊เฝ่อร์ เวียริน โน ลีฝวิซ แบ๊ทเทิ้ล มี วาย ธราย)
I’ll treat you like a stepchild so tell mommy bye bye
(อิลล ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก stepchild โซ เทลล มอมมิ ไบ ไบ)
Sparrin’ MC’s and I’m a never get with
(Sparrin เมซีสฺ แซน แอม มา เน๊เฝ่อร์ เก็ท วิธ)
When I retire I’ll get worship like a old battleship
(เว็น นาย รีไทร์ อิลล เก็ท เวอฌิพ ไล๊ค เก โอลด์ battleship)

L.L. I’m bad other rappers know
(แอล แอล แอม แบ้ด อ๊อเธ่อร์ แรพเพอ โนว์)
When I enter the center they say, ” Yo, yo there he go! ”
(เว็น นาย เอ๊นเท่อร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ เด เซย์ , ” โย , โย แดร์ ฮี โก ! “)
My paycheck’s large Mr. Bogart in charge
(มาย เพแชค ลาร์จ มีซเทอะ Bogart อิน ชาร์จ)
Not a puncher or hunter from a rap cool large
(น็อท ดา puncher ออ ฮันเทอะ ฟรอม มา แร็พ คูล ลาร์จ)

The original Todd teachin’ how to be hard
(ดิ ออริจินัล Todd teachin ฮาว ทู บี ฮาร์ด)
Take the skin off a snake and split a pea from a pod
(เท้ค เดอะ สกิน ออฟฟ อะ สเน๊ค แอนด์ สพลิ๊ท ดา พี ฟรอม มา พ็อด)
You’re a novice I’m noble and I decipher my tongue
(ยัวร์ อะ นอฝอิซ แอม โน๊เบิ้ล แอนด์ ดาย ดิไซเฟอะ มาย ทั๊ง)
Not Atilla the Hun but no I’m Threwler his son
(น็อท Atilla เดอะ ฮัน บั๊ท โน แอม Threwler ฮิส ซัน)

My vulture’s exact like rack and pinion in a Jag
(มาย ฝัลเชอะ เอ็กแซคท ไล๊ค แร็ค แอนด์ พีนยัน อิน อะ แจ็ก)
You try to brag you get your rhymes from a grab-bag
(ยู ธราย ทู บแร็ก ยู เก็ท ยุร ไรม ฟรอม มา แกร๊บ แบ๊ก)
No good scavenger catfish vulture
(โน กู๊ด ซแคฝเอ็นเจอะ catfish ฝัลเชอะ)
My tongue’s a chisel in this competition sculpture
(มาย ทั๊ง ซา chisel อิน ดิส ค็อมพิทีฌอัน ซคัลพเชอะ)

I’m bad
(แอม แบ้ด)
[Think I’m gonna need backup]
([ ทริ๊งค แอม กอนนะ นี๊ด แบ็คอัพ ])
[Think I’m gonna need backup]
([ ทริ๊งค แอม กอนนะ นี๊ด แบ็คอัพ ])
[What you need that for?]
([ ว๊อท ยู นี๊ด แดท ฟอร์ ])
[Yo this is L.L. Cool J]
([ โย ดิส ซิส แอล แอล คูล เจ ])
[And you’ll never catch me so don’t even try it]
([ แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ แค็ทช มี โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย อิท ])
[I’m too bad for ya, understand…]
([ แอม ทู แบ้ด ฟอร์ ยา , อั๊นเด้อรสแทนด ])
Aaaaaahhhh… I’m bad!
(Aaaaaahhhh แอม แบ้ด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Bad คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น