เนื้อเพลง Everything About You คำอ่านไทย Avant

If I…
( อิ๊ฟ ฟาย)
can get inside your mind and let my light shine like no other man would,
(แคน เก็ท อิ๊นไซด์ ยุร ไมนด์ แอนด์ เล็ท มาย ไล๊ท ไชน์ ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ แมน เวิด ,)
If I…
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can physically, mentally and emotionally make you feel like no other man could.
(แคน ฟีสอิแค็ลลิ , เมนแท็ลลิ แอนด์ อีโมชันนอลลี่ เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ แมน เคิด)
If I…
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can take you to my house and lay you on the couch and do my thing.
(แคน เท้ค ยู ทู มาย เฮ้าส แอนด์ เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ดู มาย ทริง)
If I..
(อิ๊ฟ ฟาย)
Express to you the way I feel in this song bout the joy you bring…yeah
(เอ็กซเพรส ทู ยู เดอะ เวย์ ไอ ฟีล อิน ดิส ซ็อง เบาท เดอะ จอย ยู บริง เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Is it your hair, No!
(อีส ซิท ยุร แฮร์ , โน !)
your eyes, No!
(ยุร อาย , โน !)
your face, No!
(ยุร เฟซ , โน !)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your neck, No!
(อิทซ ยุร เน็ค , โน !)
Your breasts, No!
(ยุร บรี๊สทฺ , โน !)
Your navel,
(ยุร เนเฝ็ล ,)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your ears, No!
(อิทซ ยุร เอียร , โน !)
Your thighs, No! [My Girl]
(ยุร ไธ , โน ! [ มาย เกิร์ล ])
Your beautiful toes.
(ยุร บยูทิฟุล โท)
Its everything about you. I don’t have one thing that I don’t love about you girl.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ วัน ทริง แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ อะเบ๊าท ยู เกิร์ล)
Its everything about you
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)

If I…
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can smell the morning dew and your body scent too laying next to me
(แคน สเมลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ดิว แอนด์ ยุร บ๊อดี้ เซ็นท ทู เลยิง เน๊กซท ทู มี)
If I…
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can give you protection, love, and affection so baby, you don’t have to worry.
(แคน กี๊ฝ ยู พโระเทคฌัน , ลัฝ , แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน โซ เบ๊บี้ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
If I …
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can be your teddy bear, or the one that truly cares when it hurts so much.
(แคน บี ยุร เท๊ดดี้ แบร์ , ออ ดิ วัน แดท ทรูลิ แคร์ เว็น หนิด เฮิร์ท โซ มัช)
If I…
(อิ๊ฟ ฟาย)
Can be the one that fits in your life, like a Mit or a hand in glove.
(แคน บี ดิ วัน แดท ฟิท ซิน ยุร ไล๊ฟ , ไล๊ค เก Mit ออ รา แฮนด์ อิน กลัฝ)
I’ll be your sunshine, when your in the rain, [And I will]
(อิลล บี ยุร ซันชาย , เว็น ยุร อิน เดอะ เรน , [ แอนด์ ดาย วิล ])
I’ll give you my happiness and I’ll take your pain…yeah!
(อิลล กี๊ฝ ยู มาย แฮพพิเน็ซ แซน อิลล เท้ค ยุร เพน เย่ !)

Is it your hair, No!
(อีส ซิท ยุร แฮร์ , โน !)
your eyes, No!
(ยุร อาย , โน !)
your face, No!
(ยุร เฟซ , โน !)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your neck, No! [My Girl]
(อิทซ ยุร เน็ค , โน ! [ มาย เกิร์ล ])
Your breasts, No!
(ยุร บรี๊สทฺ , โน !)
Your navel,
(ยุร เนเฝ็ล ,)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your ears, No!
(อิทซ ยุร เอียร , โน !)
Your thighs, No!
(ยุร ไธ , โน !)
Your beautiful toes.
(ยุร บยูทิฟุล โท)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
I don’t have one thing that I don’t love about you girl.
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ วัน ทริง แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ อะเบ๊าท ยู เกิร์ล)
Its everything about you
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)

You can get to know me, get to love me for who I am
(ยู แคน เก็ท ทู โนว์ มี , เก็ท ทู ลัฝ มี ฟอร์ ฮู ไอ แอ็ม)
and if you need some time to make up your mind I wont give a damn… No
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู นี๊ด ซัม ไทม์ ทู เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์ ดาย ว็อนท กี๊ฝ อะ แดมนํ โน)
Cause’ you are so special, worth more than, diamonds and pearls
(ค๊อส ยู อาร์ โซ สเพ๊เชี่ยล , เวิร์ธ โม แฑ็น , ได๊ม่อนดํ แซน เพิร์ล)
Girl I want you to be, No you need to be part of my world.
(เกิร์ล ไอ ว้อนท ยู ทู บี , โน ยู นี๊ด ทู บี พาร์ท ดับ มาย เวิลด)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Is it your hair, No!
(อีส ซิท ยุร แฮร์ , โน !)
your eyes, No!
(ยุร อาย , โน !)
your face, No!
(ยุร เฟซ , โน !)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your neck, No!
(อิทซ ยุร เน็ค , โน !)
Your breasts, No!
(ยุร บรี๊สทฺ , โน !)
Your navel,
(ยุร เนเฝ็ล ,)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
Its your ears, No!
(อิทซ ยุร เอียร , โน !)
Your thighs, No!
(ยุร ไธ , โน !)
Your beautiful toes.
(ยุร บยูทิฟุล โท)
Its everything about you.
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
I don’t have one thing that I don’t love about you girl.
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ วัน ทริง แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ อะเบ๊าท ยู เกิร์ล)
Its everything about you
(อิทซ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything About You คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น