เนื้อเพลง Slow Ride คำอ่านไทย Sublime

She takes her time when it’s time to get ready.
( ชี เท้ค เฮอ ไทม์ เว็น อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เร๊ดี้)
Always has her way.
(ออลเว แฮ็ส เฮอ เวย์)
Always leaves me waiting by the phone.
(ออลเว ลี๊ฝ มี เวททิง บาย เดอะ โฟน)
She told me more than once to take it slow,
(ชี โทลด มี โม แฑ็น วั๊นซ ทู เท้ค อิท สโลว์ ,)
and I said OK.
(แอนด์ ดาย เซ็ด โอเค)
But lately i’ve been sleeping all alone.
(บั๊ท เลทลิ แอฝ บีน ซลีพพิง ออล อะโลน)

I’m not breaking up inside,
(แอม น็อท บเรคคิง อั๊พ อิ๊นไซด์ ,)
I’m much to proud to moan.
(แอม มัช ทู พเราด ทู โมน)
Baby please come home.
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

I feel a little lucky so I try to play it cool.
(ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัคคิ โซ ไอ ธราย ทู เพลย์ อิท คูล)
I think she laughs inside.
(ไอ ทริ๊งค ชี ล๊าฟ อิ๊นไซด์)
With the words that burn like fire in my mouth.
(วิธ เดอะ เวิร์ด แดท เบิร์น ไล๊ค ไฟเออะร อิน มาย เม๊าธ)
Try to be a man like i got the master plan, night out on the town.
(ธราย ทู บี อะ แมน ไล๊ค ไก ก็อท เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน , ไน๊ท เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์)
Drink and dance and we can turn it out.
(ดริ๊งค แอนด์ แด๊นซ์ แอนด์ วี แคน เทิร์น หนิด เอ๊าท)

Whoa, Maybe it’s how your body moves I just don’t know,
(โว้ว , เมบี อิทซ ฮาว ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ ซาย จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ,)
Maybe it’s just the way you move so slow.
(เมบี อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ โซ สโลว์)

[Phone Dialing]
([ โฟน Dialings ])

[Hello?]
([ เฮ็ลโล ])
[Hi it’s me]
([ ไฮ อิทซ มี ])
[I thought I told you not to call me here]
([ ไอ ธอท ไอ โทลด ยู น็อท ทู คอลลํ มี เฮียร ])
[I know I just really needed to talk to you]
([ ไอ โนว์ ไอ จั๊สท ริแอ็ลลิ นี๊ด ทู ท๊อล์ค ทู ยู ])
[Get a clue babe, there’s nothing to talk about.]
([ เก็ท ดา คลู เบ้บ , แดร์ นัธอิง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ])

[Click!]
([ คลิ๊ก ! ])

Ask me why I play myself play myself for a fool.
(อาสคฺ มี วาย ไอ เพลย์ ไมเซลฟ เพลย์ ไมเซลฟ ฟอร์ รา ฟูล)
Swear I would do most anything.
(สแวร์ ไอ เวิด ดู โมซท เอนอิธิง)
Walk a mile to see her smile.
(ว๊อล์ค กา ไมล ทู ซี เฮอ สไมล์)
Walk a mile just to rock for a while.
(ว๊อล์ค กา ไมล จั๊สท ทู ร๊อค ฟอร์ รา ไวล์)
Babe I’m thinking with my ding-a-ling.
(เบ้บ แอม ติ้งกิง วิธ มาย ดิง อะ ลิง)

Whoa, I’ve been doing some thinking,
(โว้ว , แอฝ บีน ดูอิง ซัม ติ้งกิง ,)
now I just don’t know.
(นาว ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
Maybe just the way you move so slow.
(เมบี จั๊สท เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ โซ สโลว์)
Maybe cuz you move so slow.
(เมบี คัซ ยู มู๊ฝ โซ สโลว์)
Maybe cuz you move so slow.
(เมบี คัซ ยู มู๊ฝ โซ สโลว์)

But sitting on the verge of tears does not become my 22 years.
(บั๊ท ซีททิง ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ เทียร์ โด น็อท บีคัม มาย 22 เยียร์)
You took my shame, and you took my pride,
(ยู ทุค มาย เชม , แอนด์ ยู ทุค มาย ไพรด์ ,)
and now you gonna take me for a slow ride.
(แอนด์ นาว ยู กอนนะ เท้ค มี ฟอร์ รา สโลว์ ไรด์)

but uh, uh. Waiting, waiting on the phone.
(บั๊ท อา , อา เวททิง , เวททิง ออน เดอะ โฟน)
Got the words that burn like fire in my mouth.
(ก็อท เดอะ เวิร์ด แดท เบิร์น ไล๊ค ไฟเออะร อิน มาย เม๊าธ)
Come on down reggae style,
(คัมมอน เดาน reggae สไทล์ ,)
wind up your body like a bass line wild,
(วินด อั๊พ ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก แบ็ซ ไลน์ ไวลด์ ,)
drink and dance and we can turn it out.
(ดริ๊งค แอนด์ แด๊นซ์ แอนด์ วี แคน เทิร์น หนิด เอ๊าท)

Whooooaaaa, I’m not going crazy but I just don’t know,
(Whooooaaaa , แอม น็อท โกอิ้ง คเรสิ บั๊ท ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ,)
Maybe cuz you move so slow. [x3]
(เมบี คัซ ยู มู๊ฝ โซ สโลว์ [ x3 ])

Like love,
(ไล๊ค ลัฝ ,)
move nice and low.
(มู๊ฝ ไน๊ซ์ แอนด์ โลว)

Slowride! [x3]
(Slowride ! [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Ride คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น