เนื้อเพลง Action คำอ่านไทย Blink 182

I’ve got no regret right now [I’m feelin’ this]
( แอฝ ก็อท โน รีเกร๊ท ไร๊ท นาว [ แอม ฟีลิน ดิส ])
The air is so cold and null [I’m feelin’ this]
(ดิ แอร์ อีส โซ โคลด์ แอนด์ นัลล [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Let me go in her room [I’m feelin’ this]
(เล็ท มี โก อิน เฮอ รูม [ แอม ฟีลิน ดิส ])
I wanna take off your clothes[I’m feelin’ this]
(ไอ วอนนา เท้ค ออฟฟ ยุร คโลฑ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Show me the way to bed [I’m feelin’ this]
(โชว์ มี เดอะ เวย์ ทู เบ๊ด [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Show me the way you move [I’m feelin’ this]
(โชว์ มี เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
F*ck it it’s such a blur [I’m feelin’ this]
(เอฟ *ck อิท อิทซ ซัช อะ เบลอร์ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
I love all the things you do [I’m feelin’ this]
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ ทริง ยู ดู [ แอม ฟีลิน ดิส ])

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา)

Where do we go from here
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)
Turn all the lights down now
(เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท เดาน นาว)
Smiling from ear to ear [I’m feelin’ this]
(ซไมลอิง ฟรอม เอียร ทู เอียร [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Our breathing has got too loud [I’m feelin’ this]
(เอ๊า บรีสดิง แฮ็ส ก็อท ทู เลาด [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Show me the bedroom floor [I’m feelin’ this]
(โชว์ มี เดอะ เบดรูม ฟลอร์ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Show me the bathroom mirror [I’m feelin’ this]
(โชว์ มี เดอะ บาทรูม มิเร่อร์ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
We’re taking this way too slow [I’m feelin’ this]
(เวีย เทคอิง ดิส เวย์ ทู สโลว์ [ แอม ฟีลิน ดิส ])
Take me away from here [I’m feelin’ this]
(เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เฮียร [ แอม ฟีลิน ดิส ])

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา)

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา)

This place was never the same again after you came and went
(ดิส เพลส วอส เน๊เฝ่อร์ เดอะ เซม อะเกน แอ๊ฟเท่อร ยู เคม แอนด์ เว็นท)
How can you say you meant anything different to anyone
(ฮาว แคน ยู เซย์ ยู เม็นท เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท ทู เอนอิวัน)
Standing alone on the street with a cigarette
(ซแทนดิง อะโลน ออน เดอะ สทรีท วิธ อะ ซิกะเรท)
On the first night we met.
(ออน เดอะ เฟิร์สท ไน๊ท วี เม็ท)

Look to the past and remember her smile
(ลุ๊ค ทู เดอะ พาสท์ แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เฮอ สไมล์)
And maybe tonight I can breathe for awhile
(แอนด์ เมบี ทูไน๊ท ไอ แคน บรีฑ ฟอร์ อะวายลฺ)
I’m not in the scene, I think I’m fallin’ asleep
(แอม น็อท อิน เดอะ ซีน , ไอ ทริ๊งค แอม แฟลลิน อะสลี๊พ)
But then all that it means is I’ll always be dreamin’ of you
(บั๊ท เด็น ออล แดท ดิธ มีน ซิส อิลล ออลเว บี ดรีมมิน อ็อฝ ยู)

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา)

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา)

Fate fell short this time
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์)
Your smile fades in the summer [so lost and disillusioned]
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])
Place your hand in mine
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
I’ll leave when I wanna [so lost and disillusioned]
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])

Fate fell short this time [are we alone do you feel it]
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์ [ อาร์ วี อะโลน ดู ยู ฟีล อิท ])
Your smile fades in the summer [so lost and disillusioned]
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])
Place your hand in mine [are we alone do you feel it]
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์ [ อาร์ วี อะโลน ดู ยู ฟีล อิท ])
I’ll leave when I wanna [so lost and disillusioned]
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])

Fate fell short this time [are we alone do you feel it]
(เฟ้ท เฟ็ล ช๊อร์ท ดิส ไทม์ [ อาร์ วี อะโลน ดู ยู ฟีล อิท ])
Your smile fades in the summer [so lost and disillusioned]
(ยุร สไมล์ เฟด ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])
Place your hand in mine [are we alone do you feel it]
(เพลส ยุร แฮนด์ อิน ไมน์ [ อาร์ วี อะโลน ดู ยู ฟีล อิท ])
I’ll leave when I wanna [so lost and disillusioned]
(อิลล ลี๊ฝ เว็น นาย วอนนา [ โซ ล็อซท แอนด์ ดิซิลยูฉัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Action คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น