เนื้อเพลง American Pyscho 2 คำอ่านไทย D12

[Chorus – B-Real]
( [ ค๊อรัส บี เรียล ])
I’m a little bit off the chain, you can call me insane, but the fact remains
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ออฟฟ เดอะ เชน , ยู แคน คอลลํ มี อินเซน , บั๊ท เดอะ แฟคท รีเมน)
That I’m a pyscho
(แดท แอม มา pyscho)
Better get it through your brain, when you say my name, never say it in vain
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ดิธ ทรู ยุร เบรน , เว็น ยู เซย์ มาย เนม , เน๊เฝ่อร์ เซย์ อิท อิน เฝน)
Cause I’m a pyscho
(ค๊อส แอม มา pyscho)

[Verse 1 – Swift]
([ เฝิซ วัน ซิวิฟท ])
I’m a motherf*ckin omen, I bow down to no man, I’ll split a ***** open,
(แอม มา motherf*ckin โอเม็น , ไอ บาว เดาน ทู โน แมน , อิลล สพลิ๊ท ดา ***** โอ๊เพ่น ,)
Killing folks compulsive, a soldier wit a motive, scrotum big as boulders,
(คีลลิง โฟล้ค คอมพั๊ลซีฟ , อะ โซ๊ลเจ้อร์ วิท ดา โมทิฝ , ซคโรทัม บิ๊ก แอส โบลเดอะ ,)
I’ll hold it then unload on you, put on poster, so everyone can notice who
(อิลล โฮลด์ ดิท เด็น อันโลด ออน ยู , พุท ออน โพซเทอะ , โซ เอ๊วี่วัน แคน โน๊ทิซ ฮู)
Was focused on his pokin, they nose in our business, hopin that I don’t come
(วอส โฟ๊คัส ออน ฮิส pokin , เด โน้ส อิน เอ๊า บีสเน็ซ , โฮพปิน แดท ไอ ด้อนท์ คัม)
Smoke ’em, No one knows my notions or emotions,I’m a vulture,
(สโม๊ค เอ็ม , โน วัน โนว์ มาย โน๊ชั่น ออ อีโม๊ชั่น , แอม มา ฝัลเชอะ ,)
Close to croakin any moment, and I know when, I could f*ck the culture up,
(โคลส ทู croakin เอ๊นี่ โม๊เม้นท , แอนด์ ดาย โนว์ เว็น , ไอ เคิด เอฟ *ck เดอะ คั๊ลเจอร์ อั๊พ ,)
Probably rap, a maniac, wit anxiety attacks, I don’t wanna chat, speak when
(พรอบอับลิ แร็พ , อะ เมเนียค , วิท แอ็งไสเอะทิ แอทแท๊ค , ไอ ด้อนท์ วอนนา แชท , สพี๊ค เว็น)
You spoken to, and I don’t have to read a f*ckin magazine or quoteable, to notice
(ยู ซโพเค็น ทู , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รี๊ด อะ เอฟ *ckin แม๊กกาซีน ออ quoteable , ทู โน๊ทิซ)
What you hoes’ll do
(ว๊อท ยู hoesll ดู)

[Verse 2 – Kuniva]
([ เฝิซ ทู ครูเนฝว่า ])
We all soldiers, we move as a unit, we all roll up, show up at your residence
(วี ออล โซ๊ลเจ้อร์ , วี มู๊ฝ แอส ซา ยูนิท , วี ออล โรลล อั๊พ , โชว์ อั๊พ แอ็ท ยุร เร๊สซิเด้นท)
And light your front door up, get scared, life ain’t fair, and I’m prepared to blast you
(แอนด์ ไล๊ท ยุร ฟร๊อนท ดอร์ อั๊พ , เก็ท ซคา , ไล๊ฟ เอน แฟร์ , แอนด์ แอม พรีแพร์ ทู บลาสทํ ยู)
Just as fast as dre can say hell yeah, so watch what you say, cause it can happen
(จั๊สท แอส ฟาสท แอส ดรี แคน เซย์ เฮ็ลล เย่ , โซ ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ , ค๊อส อิท แคน แฮ๊พเพ่น)
Either today or the next minute, i can draw the heater and spray and I’m dead
(ไอ๊เทร่อ ทูเดย์ ออ เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท , ไอ แคน ดรอว์ เดอะ ฮีทเออะ แอนด์ สเพรย์ แอนด์ แอม เด้ด)
Serious, you could be dead period, end of story, I’m on your porch wit a gun and
(ซี๊เรี๊ยส , ยู เคิด บี เด้ด พี๊เหรียด , เอ็นด อ็อฝ สท๊อรี่ , แอม ออน ยุร โพช วิท ดา กัน แอนด์)
Your son sippin a forty, No one can hold me, I does it all by my lonely,
(ยุร ซัน ซิบปิ่น อะ ฟอทิ , โน วัน แคน โฮลด์ มี , ไอ โด ซิท ออล บาย มาย โลนลิ ,)
Stomp your head while you awake, you’ll be looking like gumby, Aftermath and Shady b*tch
(สตอมพฺ ยุร เฮด ไวล์ ยู อะเว้ค , โยว บี ลุคอิง ไล๊ค gumby , แอฟเตอร์แมท แอนด์ เฌดอิ บี *tch)
You can read it and weep, you see my poster in the hood for the G of the week
(ยู แคน รี๊ด ดิท แอนด์ วีพ , ยู ซี มาย โพซเทอะ อิน เดอะ ฮุด ฟอร์ เดอะ จี อ็อฝ เดอะ วี๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3 – Bizzare]
([ เฝิซ ที เบลซ่า ])
They found Saddam, but they ain’t gonna find me, I’ll be under a tree,
(เด เฟานด แซดดาม , บั๊ท เด เอน กอนนะ ไฟนด์ มี , อิลล บี อั๊นเด้อร รา ทรี ,)
In B*ttf*ck Tennessee, and I don’t know too much about my daddy,
(อิน บี *ttf*ck เทนเนซซี , แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ทู มัช อะเบ๊าท มาย แดดดิ ,)
Except he spit in my face and f*cked me in my fanny, I ain’t a racist
(เอ็กเซ๊พท ฮี ซพิท อิน มาย เฟซ แอนด์ เอฟ *cked มี อิน มาย แฟนนี่ , ไอ เอน ดา เรซิสทฺ)
I just hate whites, fags and dykes, blacks and transvestites, 13 years old
(ไอ จั๊สท เฮท ไว๊ท , แฟ็ก แซน ไดค , แบล๊ค แซน เทรนเวสไต , 13 เยียร์ โอลด์)
And joined a f*cking gang, hair under my ass cheeks feeling the f*cking pain
(แอนด์ จอย อะ เอฟ *คิง แก๊ง , แฮร์ อั๊นเด้อร มาย อาซ ชีค ฟีลอิง เดอะ เอฟ *คิง เพน)
Am I insane?, who really knows, cause any second my temper can f*cking
(แอ็ม ไอ อินเซน , ฮู ริแอ็ลลิ โนว์ , ค๊อส เอ๊นี่ เซ๊คคั่น มาย เท๊มเพ่อร์ แคน เอฟ *คิง)
Blow, I get colder than december, black the f*ck out, tomorrow won’t even remember
(โบลว์ , ไอ เก็ท โคลเดอ แฑ็น ดิเซมเบอะ , แบล๊ค เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท , ทูม๊อโร่ว ว็อนท อี๊เฝ่น รีเม๊มเบ่อร์)
See Bizzare can show what violence is all about, and this Dr. Dre beat done brought it
(ซี เบลซ่า แคน โชว์ ว๊อท ไฝโอะเล็นซ อีส ซอร์ อะเบ๊าท , แอนด์ ดิส เดทเออะ ดรี บีท ดัน บรอท ดิธ)
The f*ck out, run in your house and put it in your mouth, and blow your brains the f*ck out
(เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท , รัน อิน ยุร เฮ้าส แอนด์ พุท ดิธ อิน ยุร เม๊าธ , แอนด์ โบลว์ ยุร เบรน เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท)

[Verse 4 – Eminem]
([ เฝิซ โฟว เอมมีนเอม ])
I probably got a screw loose or two or maybe three or four of ’em, some fell out and hit the floor,
(ไอ พรอบอับลิ ก็อท ดา สครูว์ ลู้ส ออ ทู ออ เมบี ทรี ออ โฟ อ็อฝ เอ็ม , ซัม เฟ็ล เอ๊าท แอนด์ ฮิท เดอะ ฟลอร์ ,)
All I know is ever since my f*ckin head hit the snowbank, been a little niandrotholic, no thanks to
(ออล ไอ โนว์ อีส เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ มาย เอฟ *ckin เฮด ฮิท เดอะ snowbank , บีน อะ ลิ๊ทเทิ่ล niandrotholic , โน แธ๊งค์ ทู)
My man D’ Angelo Baily,but I just take it slow daily, my biggest delierence, tryin to figure whether
(มาย แมน ดี แอนเจอโร เบ๊ลี , บั๊ท ไอ จั๊สท เท้ค อิท สโลว์ เด๊ลี่ , มาย บิ๊กเกส delierence , ทายอิน ทู ฟิ๊กเก้อร ฮเวทเออะ)
To use the flat head or the phillips, or just go to the Home Depot, and pick the new power drill up,
(ทู ยู๊ส เดอะ แฟลท เฮด ออ เดอะ phillips , ออ จั๊สท โก ทู เดอะ โฮม ดี๊โพ้ , แอนด์ พิค เดอะ นิว พ๊าวเว่อร์ ดริลล์ อั๊พ ,)
Gives me two hours and 6 days and I’m still up, I feel like I’m about to snap and minute, there’s a new
(กี๊ฝ มี ทู เอาเอ้อร์ แซน ซิก เดย์ แซน แอม สทิลล อั๊พ , ไอ ฟีล ไล๊ค แอม อะเบ๊าท ทู ซแน็พ แอนด์ มิ๊หนิท , แดร์ ซา นิว)
Tower Records, I’m bout to stop and get a fill-up, pick the new Cypress Hill up, and go find who did
(เท๊าเว่อร์ เร๊คขอร์ด , แอม เบาท ทู สท๊อพ แอนด์ เก็ท ดา ฟิลล อั๊พ , พิค เดอะ นิว ไซพเร็ซ ฮิลล์ อั๊พ , แอนด์ โก ไฟนด์ ฮู ดิด)
That sh*t to Xzibit, and go fill up a whole liquor bottle wit ??? and go shatter his f*ckin lips wit it
(แดท ฌะ *ที ทู Xzibit , แอนด์ โก ฟิลล อั๊พ อะ โฮล ลิ๊เคว่อร บ๊อทเทิ่ล วิท แอนด์ โก แฌทเทอะ ฮิส เอฟ *ckin ลิพ วิท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Pyscho 2 คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น