เนื้อเพลง Open Book คำอ่านไทย Cake

She’s writing she’s writing she’s writing a novel
( ชี ไรทอิง ชี ไรทอิง ชี ไรทอิง อะ โน๊เฝล)
She’s writing, she’s weaving, conceiving a plot
(ชี ไรทอิง , ชี วีฝวิง , conceivings อะ พล๊อท)
It quickens it thickens you can’t put it down now
(อิท ควีคเค็น ซิท ธีคเค็น ยู แค็นท พุท ดิธ เดาน นาว)
It takes you it shakes you it makes you lose your thought
(อิท เท้ค ยู อิท เช้ค ยู อิท เม้ค ยู ลู้ส ยุร ธอท)
But you’re caught in your own glory
(บั๊ท ยัวร์ คอท อิน ยุร โอว์น กล๊อรี่)
You are believing your own stories
(ยู อาร์ บีลีฝวิง ยุร โอว์น สตอยสฺ)
Writing your own headlines
(ไรทอิง ยุร โอว์น เฮดไลน์)
Ignoring your own deadlines
(เอ๊กนอลิงค์ ยุร โอว์น เดสไลน์)
But now you’ve got to write them all again
(บั๊ท นาว ยู๊ฟ ก็อท ทู ไร๊ท เด็ม ออล อะเกน)

You think she’s an open book
(ยู ทริ๊งค ชี แอน โอ๊เพ่น บุ๊ค)
But you don’t know which page to turn to, do you
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ วิช เพจ ทู เทิร์น ทู , ดู ยู)
You think she’s an open book
(ยู ทริ๊งค ชี แอน โอ๊เพ่น บุ๊ค)
But you don’t know which page to turn to, do you do you do you
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ วิช เพจ ทู เทิร์น ทู , ดู ยู ดู ยู ดู ยู)

You want her confront her just open your window
(ยู ว้อนท เฮอ คอนฟร้อนทํ เฮอ จั๊สท โอ๊เพ่น ยุร วิ๊นโด้ว)
Unbolt it unlock it unfasten your latch
(อันโบลท ดิธ อันลอค อิท unfasten ยุร แล็ซ)
You want it confront it just open your window
(ยู ว้อนท ดิธ คอนฟร้อนทํ ดิธ จั๊สท โอ๊เพ่น ยุร วิ๊นโด้ว)
All you really have to do is ask
(ออล ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ทู ดู อีส อาสคฺ)
But you’re caught in your own glory
(บั๊ท ยัวร์ คอท อิน ยุร โอว์น กล๊อรี่)
You are believing your own stories
(ยู อาร์ บีลีฝวิง ยุร โอว์น สตอยสฺ)
Timing your contractions
(ไทมอิง ยุร คอนทแรคฌัน)
Inventing small contraptions
(Inventings สมอลล์ ค็อนทแรพฌัน)
That’ll roll across your polished hardwood floors
(แธดิล โรลล อะคร๊อส ยุร โพ๊ลิช hardwood ฟลอร์)

You think she’s an open book
(ยู ทริ๊งค ชี แอน โอ๊เพ่น บุ๊ค)
But you don’t know which page to turn to, do you
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ วิช เพจ ทู เทิร์น ทู , ดู ยู)
You think she’s an open book
(ยู ทริ๊งค ชี แอน โอ๊เพ่น บุ๊ค)
But you don’t know which page to turn to, do you do you do you
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ วิช เพจ ทู เทิร์น ทู , ดู ยู ดู ยู ดู ยู)
You think she’s an open book
(ยู ทริ๊งค ชี แอน โอ๊เพ่น บุ๊ค)
But you don’t know which page to turn to, do you do you do you do you
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ วิช เพจ ทู เทิร์น ทู , ดู ยู ดู ยู ดู ยู ดู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Book คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น