เนื้อเพลง Soul Survivor คำอ่านไทย Young Jeezy feat Akon

[Intro:]
( [ อินโทร : ])
Convict
(ค๊อนฝิคทํ)
Akon and Young Jeezy
(เอคอน แอนด์ ยัง จีซี่)
Tryin’ to take it easy
(ทายอิน ทู เท้ค อิท อีสอิ)
Only way to go
(โอ๊นลี่ เวย์ ทู โก)
And So…
(แอนด์ โซ)

[Chorus [Akon]:]
([ ค๊อรัส [ เอคอน ] : ])
If you lookin’ for me I’ll be on the block
(อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ มี อิลล บี ออน เดอะ บล๊อค)
With my thang cocked possibly sittin’ on a drop [Now]
(วิธ มาย เตง ค๊อค พอซซิบลิ ซิทดิน ออน อะ ดรอพ [ นาว ])
‘Cuz I’m a rida [Yeah]
(คัซ แอม มา รีดา [ เย่ ])
I’m just a Soul Survivor [Yeah]
(แอม จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ [ เย่ ])

‘Cuz er’body know the game don’t stop
(คัซ เออบอดี้ โนว์ เดอะ เกม ด้อนท์ สท๊อพ)
Tryin’ to make it to the top for your ass get popped [Now]
(ทายอิน ทู เม้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ ฟอร์ ยุร อาซ เก็ท พอพทฺ [ นาว ])
If you a rida [Yeah]
(อิ๊ฟ ยู อะ รีดา [ เย่ ])
Or just a Soul Survivor
(ออ จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ)

[Verse 1 [Young Jeezy]:]
([ เฝิซ วัน [ ยัง จีซี่ ] : ])
[Let’s get it] Tonight I can’t sleep–we livin’ in Hell [Yeah]
([ เล็ท เก็ท ดิธ ] ทูไน๊ท ไอ แค็นท สลี๊พ วี ลีฝอิน อิน เฮ็ลล [ เย่ ])
First they, give us the work then they throw us in jail [Ayy]
(เฟิร์สท เด , กี๊ฝ อัซ เดอะ เวิ๊ร์ค เด็น เด โธรว์ อัซ ซิน เจล [ อาย ])
Road Trip ya–I’m trafficing in the white
(โร้ด ทริ๊พ ยา แอม trafficings อิน เดอะ ไว๊ท)
Please Lord don’t let me go to jail tonight [Yeah]
(พลีซ หลอร์ด ด้อนท์ เล็ท มี โก ทู เจล ทูไน๊ท [ เย่ ])
Who Me?? I’m a Soul Survivor
(ฮู มี แอม มา โซล เซอะไฝฝเออะ)
Ask about ’em in the street, the boy Jeez a rida [Jeez a rida]
(อาสคฺ อะเบ๊าท เอ็ม อิน เดอะ สทรีท , เดอะ บอย Jeez อะ รีดา [ Jeez อะ รีดา ])
A hundred grand on my wrist, yeah life s*cks
(อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ออน มาย ริ๊ซท , เย่ ไล๊ฟ เอส *cks)
F*ck the club, dawg, I rather count a million bucks [Ayy]
(เอฟ *ck เดอะ คลับ , ดาว , ไอ ร๊าเธ่อร์ เค้าทํ ดา มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค [ อาย ])

[Chorus [Akon]:]
([ ค๊อรัส [ เอคอน ] : ])
If you lookin’ for me I’ll be on the block
(อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ มี อิลล บี ออน เดอะ บล๊อค)
With my thang cocked possibly sittin’ on a drop [Now]
(วิธ มาย เตง ค๊อค พอซซิบลิ ซิทดิน ออน อะ ดรอพ [ นาว ])
‘Cuz I’m a rida [Yeah]
(คัซ แอม มา รีดา [ เย่ ])
I’m just a Soul Survivor [Yeah]
(แอม จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ [ เย่ ])

‘Cuz er’body know the game don’t stop
(คัซ เออบอดี้ โนว์ เดอะ เกม ด้อนท์ สท๊อพ)
Tryin’ to make it to the top for your ass get popped [Now]
(ทายอิน ทู เม้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ ฟอร์ ยุร อาซ เก็ท พอพทฺ [ นาว ])
If you a rida [Yeah]
(อิ๊ฟ ยู อะ รีดา [ เย่ ])
Or just a Soul Survivor
(ออ จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ)

[Verse 2 [Young Jeezy]:]
([ เฝิซ ทู [ ยัง จีซี่ ] : ])
Another day, another dolla [dolla]-same block, same n*gga, same part, same green
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , อะน๊าเทร่อร์ ดอลล่า [ ดอลล่า ] เซม บล๊อค , เซม เอ็น *gga , เซม พาร์ท , เซม กรีน)
I guess we got the same dreams [Ayy]
(ไอ เกสส วี ก็อท เดอะ เซม ดรีม [ อาย ])
Or is it the same nightmares [nightmares]
(ออ อีส ซิท เดอะ เซม ไนท์แมร์ [ ไนท์แมร์ ])
We let the doves do it for us — we don’t cry tears [That’s right]
(วี เล็ท เดอะ ดัฝ ดู อิท ฟอร์ อัซ วี ด้อนท์ คราย เทียร์ [ แด้ท ไร๊ท ])
Real n*ggaz don’t budge
(เรียล เอ็น *ggaz ด้อนท์ บัจ)
When Mail Man got his time he shot birds at the judge [Yeah]
(เว็น เมล แมน ก็อท ฮิส ไทม์ ฮี ฌ็อท เบิร์ด แอ็ท เดอะ จั๊ดจ [ เย่ ])
I’m knee deep in the game
(แอม นี ดี๊พ อิน เดอะ เกม)
So when it’s time to re-up, I’m knee deep in the cane [Damn]
(โซ เว็น อิทซ ไทม์ ทู รี อั๊พ , แอม นี ดี๊พ อิน เดอะ แคน [ แดมนํ ])
Real talk, Look, I’m tellin’ you mayne [tellin’ you mayne]
(เรียล ท๊อล์ค , ลุ๊ค , แอม เทลลิน ยู เมน [ เทลลิน ยู เมน ])
If you get jammed up don’t mention my name
(อิ๊ฟ ยู เก็ท แจมชฺ อั๊พ ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
Forgive me Lord–I know I aint livin’ right
(ฟอร์กี๊ฝ มี หลอร์ด ดาย โนว์ ไอ เอน ลีฝอิน ไร๊ท)
Gotta feed the block, n*ggaz starvin’, they got appitites [Ayy]
(กอททะ ฟี เดอะ บล๊อค , เอ็น *ggaz starvin , เด ก็อท appitites [ อาย ])
And this is er’day, it never gets old [Old]
(แอนด์ ดิส ซิส erday , อิท เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอลด์ [ โอลด์ ])
Thought I was a juvenile stuck to the G-Code [Yeah]
(ธอท ไอ วอส ซา จูฝิไนล ซทัค ทู เดอะ จี โค้ด [ เย่ ])
This aint a rap song, n*gga this is my life [this is my life]
(ดิส เอน ดา แร็พ ซ็อง , เอ็น *gga ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ [ ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ ])
And if the hood was a battlefield then I’d earn stripes [Yeah]
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ฮุด วอส ซา แบเดิลเฟียว เด็น อาย เอิร์น ซทไรพ [ เย่ ])

[Chorus [Akon]:]
([ ค๊อรัส [ เอคอน ] : ])
If you lookin’ for me I’ll be on the block
(อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ มี อิลล บี ออน เดอะ บล๊อค)
With my thang cocked possibly sittin’ on a drop [Now]
(วิธ มาย เตง ค๊อค พอซซิบลิ ซิทดิน ออน อะ ดรอพ [ นาว ])
‘Cuz I’m a rida [Yeah]
(คัซ แอม มา รีดา [ เย่ ])
I’m just a Soul Survivor [Yeah]
(แอม จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ [ เย่ ])

‘Cuz er’body know the game don’t stop
(คัซ เออบอดี้ โนว์ เดอะ เกม ด้อนท์ สท๊อพ)
Tryin’ to make it to the top for your ass get popped [Now]
(ทายอิน ทู เม้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ ฟอร์ ยุร อาซ เก็ท พอพทฺ [ นาว ])
If you a rida [Yeah]
(อิ๊ฟ ยู อะ รีดา [ เย่ ])
Or just a Soul Survivor
(ออ จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ)

[Verse 3 [Young Jeezy]:]
([ เฝิซ ที [ ยัง จีซี่ ] : ])
Gotta watch er’ move ‘cuz them eyes be on you [eyes be on you]
(กอททะ ว๊อทช er มู๊ฝ คัซ เด็ม อาย บี ออน ยู [ อาย บี ออน ยู ])
Gotta drive real cool when them pies be on you [pies be on you]
(กอททะ ไดร๊ฝ เรียล คูล เว็น เด็ม ไพ บี ออน ยู [ ไพ บี ออน ยู ])
Just because we stack paper and we ball outrageous [ball outrageous]
(จั๊สท บิคอส วี ซแท็ค เพ๊เพ่อร์ แอนด์ วี บอล เอาทเรจัซ [ บอล เอาทเรจัซ ])
Them alphabet boys gotta us under survalence [Ayy]
(เด็ม แอลฟะเบ็ท บอย กอททะ อัซ อั๊นเด้อร survalence [ อาย ])
[Like animals] They lock us in cages
([ ไล๊ค แอ๊นิมอล ] เด ล๊อค อัซ ซิน เค้จ)
The same n*gga that’s a star when you put ’em on stages
(เดอะ เซม เอ็น *gga แด้ท ซา สทาร์ เว็น ยู พุท เอ็ม ออน สเท๊จ)
I aint cheat–played the hand I was dealt
(ไอ เอน ชี๊ท เพลย์ เดอะ แฮนด์ ดาย วอส เด็ลท)
Tried to tax the grand pearl when I got it myself
(ทไร ทู แท๊กซ เดอะ แกรนด์ เพิร์ล เว็น นาย ก็อท ดิธ ไมเซลฟ)
[Let’s Get It] No nuts, no glory [no glory]
([ เล็ท เก็ท ดิธ ] โน นัท , โน กล๊อรี่ [ โน กล๊อรี่ ])
My biography, you damn right, the true story [Yeah]
(มาย ไบโอ๊กราฟฟี่ , ยู แดมนํ ไร๊ท , เดอะ ทรู สท๊อรี่ [ เย่ ])
Set the city on fire, and I didn’t even try [try]
(เซ็ท เดอะ ซิ๊ที่ ออน ไฟเออะร , แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ธราย [ ธราย ])
Run these streets all day, I can sleep when I die [Ayy]
(รัน ฑิส สทรีท ซอร์ เดย์ , ไอ แคน สลี๊พ เว็น นาย ดาย [ อาย ])

[Bridge [Akon]:]
([ บริดจ [ เอคอน ] : ])
‘Cuz if you lookin’ for me you you can find me
(คัซ อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ มี ยู ยู แคน ไฟนด์ มี)
On the block disobeyin’ the law
(ออน เดอะ บล๊อค disobeyin เดอะ ลอว์)
Real G–thoroughbred from the streets
(เรียล จี โตโรเบด ฟรอม เดอะ สทรีท)
Pants saggin’ with my gun in my draws
(แพ็นท แซคกิน วิธ มาย กัน อิน มาย ดรอว์)
Just to keep on movin’ now
(จั๊สท ทู คี๊พ ออน มูฝวิน นาว)
Just to keep on movin’ now
(จั๊สท ทู คี๊พ ออน มูฝวิน นาว)
Just to keep on movin’ now
(จั๊สท ทู คี๊พ ออน มูฝวิน นาว)
Just to keep on movin’ now
(จั๊สท ทู คี๊พ ออน มูฝวิน นาว)

[Chorus [Akon] 2x:]
([ ค๊อรัส [ เอคอน ] 2x : ])
If you lookin’ for me I’ll be on the block
(อิ๊ฟ ยู ลุคกิน ฟอร์ มี อิลล บี ออน เดอะ บล๊อค)
With my thang cocked possibly sittin’ on a drop [Now]
(วิธ มาย เตง ค๊อค พอซซิบลิ ซิทดิน ออน อะ ดรอพ [ นาว ])
‘Cuz I’m a rida [Yeah]
(คัซ แอม มา รีดา [ เย่ ])
I’m just a Soul Survivor [Yeah]
(แอม จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ [ เย่ ])

‘Cuz er’body know the game don’t stop
(คัซ เออบอดี้ โนว์ เดอะ เกม ด้อนท์ สท๊อพ)
Tryin’ to make it to the top for your ass get popped [Now]
(ทายอิน ทู เม้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ ฟอร์ ยุร อาซ เก็ท พอพทฺ [ นาว ])
If you a rida [Yeah]
(อิ๊ฟ ยู อะ รีดา [ เย่ ])
Or just a Soul Survivor
(ออ จั๊สท ดา โซล เซอะไฝฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soul Survivor คำอ่านไทย Young Jeezy feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น