เนื้อเพลง A Thousand Trees คำอ่านไทย Stereophonics

Standing at the bus stop with my shopping in my hands
( ซแทนดิง แอ็ท เดอะ บัส สท๊อพ วิธ มาย ชอปปิ้ง อิน มาย แฮนด์)
And I’m overhearing elder ladies
(แอนด์ แอม overhearings เอลเดอะ เลดิส)
As the rumours start to fly
(แอส เดอะ รูเมอะ สท๊าร์ท ทู ฟลาย)
You can hear them in the school yard
(ยู แคน เฮียร เด็ม อิน เดอะ สคูล ย๊าร์ด)
In the scrap yard
(อิน เดอะ ซคแร็พ ย๊าร์ด)
In the chip shop
(อิน เดอะ ชิพ ช๊อพ)
In the phone box
(อิน เดอะ โฟน บ๊อกซฺ)
In the pool hall
(อิน เดอะ พูล ฮอลล์)
At the shoe store
(แอ็ท เดอะ ชู สโทร์)
Every corner turn around
(เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
It started with a school girl
(อิท สท๊าร์ท วิธ อะ สคูล เกิร์ล)
Who was running
(ฮู วอส รันนิง)
Running home to her Mam and Dad
(รันนิง โฮม ทู เฮอ แมม แอนด์ แด๊ด)
Told them she was playing, in the change room of the local foorball side
(โทลด เด็ม ชี วอส พเลนิ่ง , อิน เดอะ เช้งจํ รูม อ็อฝ เดอะ โล๊ค่อล foorball ไซด์)
They said tell us again, she told them again, tell us the truth, they find it hard to believe
(เด เซ็ด เทลล อัซ อะเกน , ชี โทลด เด็ม อะเกน , เทลล อัซ เดอะ ทรู๊ธ , เด ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ)
‘Cause he taught our I was steve, he even trained me, taught our John who’s a father of three
(ค๊อส ฮี ทอท เอ๊า ไอ วอส สตีฝ , ฮี อี๊เฝ่น เทรน มี , ทอท เอ๊า จอน ฮู ซา ฟ๊าเท่อร อ็อฝ ทรี)

Only takes one tree, to make 1000 matches
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน ทรี , ทู เม้ค 1000 matches)
Only takes one match, to burn A thousand trees
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน แหมทช์ , ทู เบิร์น อะ เธ๊าซั่นด ทรี)
A thousand trees
(อะ เธ๊าซั่นด ทรี)

You see it in the classroom
(ยู ซี อิท อิน เดอะ คลาสรูม)
In the swimming pool
(อิน เดอะ สวิมมิง พูล)
Where the match stick men are made
(แวร์ เดอะ แหมทช์ สทิ๊ค เม็น อาร์ เมด)
At the scout’s hall
(แอ็ท เดอะ สเค๊าท ฮอลล์)
At the football
(แอ็ท เดอะ ฟุทบอล)
Where the wise we trust are paid
(แวร์ เดอะ ไว๊ส วี ทรัสท อาร์ เพลด)
They all honour his name
(เด ออล ออนเออะ ฮิส เนม)
He did a lot for the game
(ฮี ดิด อะ ล็อท ฟอร์ เดอะ เกม)
Got his name knocked up above the sports ground gates
(ก็อท ฮิส เนม น๊อค อั๊พ อะโบ๊ฝ เดอะ สพอร์ท กราวนด์ เกท)
But they’re ripping them down, stamping the ground
(บั๊ท เดรว รีพพิง เด็ม เดาน , stampings เดอะ กราวนด์)
Picture gathers dust behind the bar in the lounge
(พิ๊คเจ้อร์ แก๊เธ่อร์ ดัสท บีฮายน์ เดอะ บาร์ อิน เดอะ เลานจ)

Only takes one tree, to make a thousand matches
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน ทรี , ทู เม้ค เก เธ๊าซั่นด matches)
Only takes one match, to burn a thousand trees
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน แหมทช์ , ทู เบิร์น อะ เธ๊าซั่นด ทรี)
A thousand trees
(อะ เธ๊าซั่นด ทรี)

Wake up, and smell the rain
(เว้ค อั๊พ , แอนด์ สเมลล์ เดอะ เรน)
Shake up, he’s back to stay
(เช้ค อั๊พ , อีส แบ็ค ทู สเทย์)
He hasn’t been on a holiday
(ฮี แฮ็ซท บีน ออน อะ ฮอลอิเด)
His growing seeds don’t believe
(ฮิส กโรอิง ซีด ด้อนท์ บีลี๊ฝ)
Why he’s been away
(วาย อีส บีน อะเวย์)
From the school yard
(ฟรอม เดอะ สคูล ย๊าร์ด)
Changing room
(เช้งจิ้นส รูม)
Playing field
(พเลนิ่ง ฟีลด)
Bathroom
(บาทรูม)
Phone box
(โฟน บ๊อกซฺ)
Office blocks
(อ๊อฟฟิซ บล๊อค)
Corners turn around
(ค๊อร์เน่อร์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
They keep doubting the flame, tossing the blame
(เด คี๊พ ดาวดิง เดอะ เฟลม , ทอซซิง เดอะ เบลม)
Got his name knocked up above the sports ground gates
(ก็อท ฮิส เนม น๊อค อั๊พ อะโบ๊ฝ เดอะ สพอร์ท กราวนด์ เกท)
And they’re ripping them down, stamping the ground
(แอนด์ เดรว รีพพิง เด็ม เดาน , stampings เดอะ กราวนด์)
Picture gathers dust in the bar
(พิ๊คเจ้อร์ แก๊เธ่อร์ ดัสท อิน เดอะ บาร์)

Only takes one tree, to make a thousand matches
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน ทรี , ทู เม้ค เก เธ๊าซั่นด matches)
Only takes one match, to burn A thousand trees
(โอ๊นลี่ เท้ค วัน แหมทช์ , ทู เบิร์น อะ เธ๊าซั่นด ทรี)
A thousand trees
(อะ เธ๊าซั่นด ทรี)
A thousand trees
(อะ เธ๊าซั่นด ทรี)
A thousand trees
(อะ เธ๊าซั่นด ทรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Thousand Trees คำอ่านไทย Stereophonics

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น