เนื้อเพลง Rootless Tree คำอ่านไทย Damien Rice

What I want from you is empty your head.
( ว๊อท ไอ ว้อนท ฟรอม ยู อีส เอ๊มพที่ ยุร เฮด)
But they say be true, don’t stain your bed.
(บั๊ท เด เซย์ บี ทรู , ด้อนท์ สเทน ยุร เบ๊ด)
And we do what we need to be free.
(แอนด์ วี ดู ว๊อท วี นี๊ด ทู บี ฟรี)
And it leans on me like a rootless tree.
(แอนด์ ดิท ลีน ออน มี ไล๊ค เก rootless ทรี)

What I want from us is empty our minds.
(ว๊อท ไอ ว้อนท ฟรอม อัซ ซิส เอ๊มพที่ เอ๊า ไมนด์)
But we fake the forests and fracture the times.
(บั๊ท วี เฟ้ค เดอะ ฟ๊อเรสท แซน ฟแรคเชอะ เดอะ ไทม์)
We go blind when we needed to see.
(วี โก ไบลนฺดฺ เว็น วี นี๊ด ทู ซี)
And this leans on me, like a rootless…
(แอนด์ ดิส ลีน ออน มี , ไล๊ค เก rootless)

F*CK YOU, F*CK YOU, F*CK YOU
(เอฟ *CK ยู , เอฟ *CK ยู , เอฟ *CK ยู)
and all we’ve been through.
(แอนด์ ออล หวีบ บีน ทรู)
I said bleed it, bleed it, bleed it,
(ไอ เซ็ด บลีด ดิท , บลีด ดิท , บลีด ดิท ,)
there’s nothing in you.
(แดร์ นัธอิง อิน ยู)
And did you hate me, hate me, hate me, hate me so good
(แอนด์ ดิด ยู เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี โซ กู๊ด)
that you just let me out
(แดท ยู จั๊สท เล็ท มี เอ๊าท)
let me out, let me out?
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
Its hell when you’re around.
(อิทซ เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
Hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)

What I want from this
(ว๊อท ไอ ว้อนท ฟรอม ดิส)
is to learn to let go.
(อีส ทู เลิร์น ทู เล็ท โก)
No, not of you
(โน , น็อท ดับ ยู)
of all that’s been told.
(อ็อฝ ออล แด้ท บีน โทลด)
Killers re-invent and believe
(คีลเลอะ รี อินเฝ๊นท แอนด์ บีลี๊ฝ)
and this leans on me, like a rootless…
(แอนด์ ดิส ลีน ออน มี , ไล๊ค เก rootless)

F*CK YOU, F*CK YOU, F*CK YOU
(เอฟ *CK ยู , เอฟ *CK ยู , เอฟ *CK ยู)
and all we’ve been through.
(แอนด์ ออล หวีบ บีน ทรู)
I said bleed it, bleed it, bleed it
(ไอ เซ็ด บลีด ดิท , บลีด ดิท , บลีด ดิท)
there’s nothing in you.
(แดร์ นัธอิง อิน ยู)
And did you hate me, hate me, hate me, hate me so good
(แอนด์ ดิด ยู เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี โซ กู๊ด)
that you just let me out
(แดท ยู จั๊สท เล็ท มี เอ๊าท)
let me out, let me out?
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
Its hell when you’re around.
(อิทซ เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
Its hell when you’re around.
(อิทซ เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)

Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)

Let me out, let me out, let me out, let me out.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
Let me out, let me out, let me out, let me out.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT!!!
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท ! ! !)

F*CK YOU, F*CK YOU, LOVE YOU
(เอฟ *CK ยู , เอฟ *CK ยู , ลัฝ ยู)
and all you’ve been through.
(แอนด์ ออล ยู๊ฟ บีน ทรู)
I said bleed it, bleed it, bleed it
(ไอ เซ็ด บลีด ดิท , บลีด ดิท , บลีด ดิท)
there’s nothing in you.
(แดร์ นัธอิง อิน ยู)
And did you hate me, hate me, hate me, hate me so good
(แอนด์ ดิด ยู เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี , เฮท มี โซ กู๊ด)
that you just let me out
(แดท ยู จั๊สท เล็ท มี เอ๊าท)
let me out, let me out, let me out, let me out?
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)

LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT.
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
LET ME OUT, LET ME OUT, LET ME OUT!!!
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท ! ! !)

Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around.
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
Let me out, let me out, let me out
(เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท , เล็ท มี เอ๊าท)
hell when you’re around
(เฮ็ลล เว็น ยัวร์ อะราวนฺดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rootless Tree คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น