เนื้อเพลง High Five คำอ่านไทย Young Dro

[Young Dro [variations throughout]]
( [ ยัง ดีโร [ แฝริเอฌัน ธรูเอาท ] ])
High five [high five] high five [high five]
(ไฮฮ ไฟฝ [ ไฮฮ ไฟฝ ] ไฮฮ ไฟฝ [ ไฮฮ ไฟฝ ])
Hey [whats happ’nin]
(เฮ [ ว๊อท แฮพนิน ])

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
When you in the club and you see me [high five]
(เว็น ยู อิน เดอะ คลับ แอนด์ ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m just a thug when you see me [high five]
(ยู โนว์ แอม จั๊สท ดา ธัก เว็น ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m that fresh man I keep the sh*t live
(ยู โนว์ แอม แดท เฟรช แมน นาย คี๊พ เดอะ ฌะ *ที ไล้ฝ)
When you see a playa what you give him [high five]
(เว็น ยู ซี อะ พอลเย ว๊อท ยู กี๊ฝ ฮิม [ ไฮฮ ไฟฝ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Dro… it’s good to be back I been gone n*gga [what]
(ดีโร อิทซ กู๊ด ทู บี แบ็ค ไอ บีน กอน เอ็น *gga [ ว๊อท ])
It’s been long n*gga [what] I been strong n*gga [where you been]
(อิทซ บีน ลอง เอ็น *gga [ ว๊อท ] ไอ บีน สทรอง เอ็น *gga [ แวร์ ยู บีน ])
I been in Bankhead Co and Herner Homes n*gga [where you been]
(ไอ บีน อิน แบคเฮด โค แอนด์ Herner โฮม เอ็น *gga [ แวร์ ยู บีน ])
I been wit n*ggaz from Simpson to Culver homes
(ไอ บีน วิท เอ็น *ggaz ฟรอม ซิมป์สัน ทู Culver โฮม)
Westside n*gga [hey] Y’all n*ggaz betta mount up
(เวตซาด เอ็น *gga [ เฮ ] ยอล เอ็น *ggaz แบทดา เมานท อั๊พ)
Big rim Jolly Rancher cars y’all mount up
(บิ๊ก ริม จอลลิ แรนเชอะ คารํ ยอล เมานท อั๊พ)
Do my damn dance work my legs pop my hands
(ดู มาย แดมนํ แด๊นซ์ เวิ๊ร์ค มาย เล้ก พ็อพ มาย แฮนด์)
Like do it n*gga [yep] do it n*gga [yep hey]
(ไล๊ค ดู อิท เอ็น *gga [ เย็พ ] ดู อิท เอ็น *gga [ เย็พ เฮ ])
Young money yep I want a blockhead ho
(ยัง มั๊นนี่ เย็พ ไอ ว้อนท ดา blockhead โฮ)
The block said ” Dro you need to drop ” well here it go
(เดอะ บล๊อค เซ็ด ” ดีโร ยู นี๊ด ทู ดรอพ ” เวลล เฮียร อิท โก)
[Let’s go hey] Gone [Go hey] Gone [hey]
([ เล็ท โก เฮ ] กอน [ โก เฮ ] กอน [ เฮ ])
Man I’m in the hood like a Nextel phone
(แมน แอม อิน เดอะ ฮุด ไล๊ค เก Nextel โฟน)
When the work come CHIRP then purp come CHIRP
(เว็น เดอะ เวิ๊ร์ค คัม เชิพ เด็น purp คัม เชิพ)
Then prototype Chevy it’s a James Bond ‘vert
(เด็น โพร๊โท่ไท๊พ เชฝวี่ อิทซ ซา เจม บอนดฺ vert)
All we do is work and holla ” fu-fu-f*ck’em ”
(ออล วี ดู อีส เวิ๊ร์ค แอนด์ ฮอลละ ” ฟู ฟู เอฟ *ckem “)
Westside man we gon bu-bu-buss’em
(เวตซาด แมน วี ก็อน bu bu bussem)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
When you in the club and you see me [high five]
(เว็น ยู อิน เดอะ คลับ แอนด์ ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m just a thug when you see me [high five]
(ยู โนว์ แอม จั๊สท ดา ธัก เว็น ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m that fresh man I keep the sh*t live
(ยู โนว์ แอม แดท เฟรช แมน นาย คี๊พ เดอะ ฌะ *ที ไล้ฝ)
When you see a playa what you give him [high five]
(เว็น ยู ซี อะ พอลเย ว๊อท ยู กี๊ฝ ฮิม [ ไฮฮ ไฟฝ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
My Chevy paint flippin on my rims got that indiglo
(มาย เชฝวี่ เพ้นท ฟริพพิน ออน มาย ริม ก็อท แดท indiglo)
When it get dark rim glowin like my wrist glow
(เว็น หนิด เก็ท ด๊าร์ค ริม โกววิน ไล๊ค มาย ริ๊ซท กโล)
F-650 pro my rims look like 64s
(เอฟ 650 พโร มาย ริม ลุ๊ค ไล๊ค 64s)
Sit taller than everybody I’m up there with the red lights
(ซิท ทอลเลอร์ แฑ็น เอวี่บอดี้ แอม อั๊พ แดร์ วิธ เดอะ เร้ด ไล๊ท)
Slick Dro it’s me chicken money KFC
(ซลิค ดีโร อิทซ มี ชีคเค็น มั๊นนี่ KFC)
Crispy dark meat the carbon come in all heat
(ครีซพิ ด๊าร์ค มี๊ท เดอะ ค๊าร์บ้อน คัม อิน ออล ฮีท)
You know how the mob be they got me eatin shark meat
(ยู โนว์ ฮาว เดอะ ม๊อบ บี เด ก็อท มี อีดิน ช๊าร์ค มี๊ท)
Order me a snail plate I think I want some frog meat
(อ๊อร์เด้อร์ มี อะ สเนล เพล๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ ว้อนท ซัม ฟร๊อก มี๊ท)
Triple thick chinchilla take the skin off the lizard
(ทริ๊พเพิ่ล ทริ๊ค ชินชีลละ เท้ค เดอะ สกิน ออฟฟ เดอะ ลีสเอิด)
Put it on the Benz interior… imperial
(พุท ดิธ ออน เดอะ เบนซฺ อินที๊เรีย อิมพี๊เรี่ยล)
I’m bustin and I’m furious I’m scratchin off the stereo
(แอม บัสติน แอนด์ แอม ฟยูเรียซ แอม สเกทจิน ออฟฟ เดอะ ซเทริโอ)
Knock him off tonight and in the morning let his children know
(น๊อค ฮิม ออฟฟ ทูไน๊ท แอนด์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เล็ท ฮิส ชีลดเร็น โนว์)
B*tches get flip-flopped I feed ’em all Cheerios
(บี *tches เก็ท ฟลิพ flopped ดาย ฟี เอ็ม ออล ชีรีโอ)
Shine on them 24’s I know how to get a ho
(ไชน์ ออน เด็ม 24s ซาย โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดา โฮ)
Big bank wet paint Jackie Chan stereo
(บิ๊ก แบ๊งค เว๊ท เพ้นท แจ็กกี้ Chan ซเทริโอ)
Money hungry Dro eatin paper like a billy goat
(มั๊นนี่ ฮั๊งกรี้ ดีโร อีดิน เพ๊เพ่อร์ ไล๊ค เก บีลลิ โก้ท)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
When you in the club and you see me [high five]
(เว็น ยู อิน เดอะ คลับ แอนด์ ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m just a thug when you see me [high five]
(ยู โนว์ แอม จั๊สท ดา ธัก เว็น ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m that fresh man I keep the sh*t live
(ยู โนว์ แอม แดท เฟรช แมน นาย คี๊พ เดอะ ฌะ *ที ไล้ฝ)
When you see a playa what you give him [high five]
(เว็น ยู ซี อะ พอลเย ว๊อท ยู กี๊ฝ ฮิม [ ไฮฮ ไฟฝ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
High five westside Bankhead prolly clean on me
(ไฮฮ ไฟฝ เวตซาด แบคเฮด พอวลี่ คลีน ออน มี)
Four 15’s so you know my trunk really beat
(โฟ 15s โซ ยู โนว์ มาย ทรังค ริแอ็ลลิ บีท)
Screens start flippin when they flip here the DVD
(สครีน สท๊าร์ท ฟริพพิน เว็น เด ฟลิพ เฮียร เดอะ DVD)
Ridin down Simpson me and T.I. watchin ” Lean on Me ”
(ริดอิน เดาน ซิมป์สัน มี แอนด์ ที ไอ วันชิน ” ลีน ออน มี “)
Carbon 16 on me 30 carat ring on me
(ค๊าร์บ้อน 16 ออน มี 30 แคแร็ท ริง ออน มี)
Dro be on BET and plus he f*ck wit Sheila E
(ดีโร บี ออน เบ๊ท แอนด์ พลัส ฮี เอฟ *ck วิท ชีล่า อี)
Beamer Z car in the hospital the ‘vert V
(บีเมอร์ ซี คารํ อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล เดอะ vert วี)
Cut the top off the Jag… open brain surgery
(คัท เดอะ ท๊อพ ออฟฟ เดอะ แจ็ก โอ๊เพ่น เบรน เซอเจอะริ)
Box on the Bourbon seats they know me out in Germany
(บ๊อกซฺ ออน เดอะ Bourbon ซีท เด โนว์ มี เอ๊าท อิน เจอมะนิ)
Frog green Kermit Jeep 23’s my rims be
(ฟร๊อก กรีน Kermit จีพ 23s มาย ริม บี)
Plus I be on Mimm street Kimberly remember me
(พลัส ซาย บี ออน Mimm สทรีท Kimberly รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Tell them haters get on they job I need energy
(เทลล เด็ม เฮเดอ เก็ท ออน เด จ๊อบ ไอ นี๊ด เอ๊นเนอร์จี้)
Leelee gangsta grill wit me Trineshia spent a mill wit me
(Leelee แก๊งซดา กริลล์ วิท มี Trineshia ซเพ็นท ดา มิลล์ วิท มี)
Ralph I got a bunch like middle school… feelin me?
(Ralph ไอ ก็อท ดา บันช ไล๊ค มิ๊ดเดิ้ล สคูล ฟีลิน มี)
Baby mama Dolce Gabana ask Tiereney
(เบ๊บี้ มามะ โดลเซ Gabana อาสคฺ Tiereney)
Dark on black b*ttons I’m ridin on nothin’s
(ด๊าร์ค ออน แบล๊ค บี *ttons แอม ริดอิน ออน นอทติน)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
When you in the club and you see me [high five]
(เว็น ยู อิน เดอะ คลับ แอนด์ ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m just a thug when you see me [high five]
(ยู โนว์ แอม จั๊สท ดา ธัก เว็น ยู ซี มี [ ไฮฮ ไฟฝ ])
You know I’m that fresh man I keep the sh*t live
(ยู โนว์ แอม แดท เฟรช แมน นาย คี๊พ เดอะ ฌะ *ที ไล้ฝ)
When you see a playa what you give him [high five]
(เว็น ยู ซี อะ พอลเย ว๊อท ยู กี๊ฝ ฮิม [ ไฮฮ ไฟฝ ])

[music to fade]
([ มิ๊วสิค ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High Five คำอ่านไทย Young Dro

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น