เนื้อเพลง Under My Skin คำอ่านไทย Rachael Yamagata

I hesitate to say I was bait for you
( ไอ เฮ๊สิเทท ทู เซย์ ไอ วอส เบท ฟอร์ ยู)
Could that be something that you all would do?
(เคิด แดท บี ซัมติง แดท ยู ออล เวิด ดู)
I’d be lying if I did now say I wasn’t intrigued
(อาย บี ลายยิง อิ๊ฟ ฟาย ดิด นาว เซย์ ไอ วอสซึ้น อีนทรีก)
But timing is everything here, and for the moment the ” we ” is reprieved
(บั๊ท ไทมอิง อีส เอ๊วี่ติง เฮียร , แอนด์ ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เดอะ ” วี ” อีส ริพรีฝ)
But, as I watch the girl unfold before my eyes, I discover
(บั๊ท , แอส ซาย ว๊อทช เดอะ เกิร์ล อันโฟลด บีฟอร์ มาย อาย , ไอ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That I like her
(แดท ไอ ไล๊ค เฮอ)

Would you please get out from under my skin?
(เวิด ยู พลีซ เก็ท เอ๊าท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย สกิน)
‘Cause I can’t begin this yet
(ค๊อส ไอ แค็นท บีกิน ดิส เย๊ท)
And I don’t know what my intentions are
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท มาย อินเทนฌัน แซร์)
They’re speaking in a different tongue
(เดรว ซพีคอิง อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ทั๊ง)
And deep inside, I’m not as tough as I seem
(แอนด์ ดี๊พ อิ๊นไซด์ , แอม น็อท แอส ทั๊ฟ แอส ซาย ซีม)
But I won’t let you know
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ยู โนว์)
Until it’s right, I’m gonna stay my distance
(อันทิล อิทซ ไร๊ท , แอม กอนนะ สเทย์ มาย ดิ๊สแท่นซํ)
And you should go
(แอนด์ ยู เชิด โก)

I’m in the dance, and it’s a chance
(แอม อิน เดอะ แด๊นซ์ , แอนด์ อิทซ ซา แช้นซํ)
But stay and watch awhile
(บั๊ท สเทย์ แอนด์ ว๊อทช อะวายลฺ)
I’ll be singing a tune just for you with a smile
(อิลล บี ซิงกิง อะ จูน จั๊สท ฟอร์ ยู วิธ อะ สไมล์)
And maybe, if I’m lucky
(แอนด์ เมบี , อิ๊ฟ แอม ลัคคิ)
You’ll tip your hat to me, and you’ll discover
(โยว ทิพ ยุร แฮ็ท ทู มี , แอนด์ โยว ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That you like her
(แดท ยู ไล๊ค เฮอ)

Would you please get out from under my skin?
(เวิด ยู พลีซ เก็ท เอ๊าท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย สกิน)
‘Cause I can’t begin this yet
(ค๊อส ไอ แค็นท บีกิน ดิส เย๊ท)
And I don’t know what my intentions are
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท มาย อินเทนฌัน แซร์)
They’re speaking in a different tongue
(เดรว ซพีคอิง อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ทั๊ง)
And, deep inside, I’m not as tough as I seem
(แอนด์ , ดี๊พ อิ๊นไซด์ , แอม น็อท แอส ทั๊ฟ แอส ซาย ซีม)
But I won’t let you know
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ยู โนว์)
Until it’s right, I’m gonna stay my distance
(อันทิล อิทซ ไร๊ท , แอม กอนนะ สเทย์ มาย ดิ๊สแท่นซํ)
And you should go
(แอนด์ ยู เชิด โก)

Crazy as it all plays out
(คเรสิ แอส ซิท ออล เพลย์ เอ๊าท)
I think I’m lonelier than I’ve ever been before
(ไอ ทริ๊งค แอม โลนิลเลอร์ แฑ็น แอฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
‘Cause I was so close
(ค๊อส ไอ วอส โซ โคลส)
To going through that door
(ทู โกอิ้ง ทรู แดท ดอร์)
But I don’t want to be to blame for them
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ทู เบลม ฟอร์ เด็ม)
I don’t want to be to blame
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ทู เบลม)

Oh, would you please get out from under my skin?
(โอ , เวิด ยู พลีซ เก็ท เอ๊าท ฟรอม อั๊นเด้อร มาย สกิน)
‘Cause I can’t begin this yet
(ค๊อส ไอ แค็นท บีกิน ดิส เย๊ท)
And I don’t know what my intentions are
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท มาย อินเทนฌัน แซร์)
They’re speaking in a different tongue
(เดรว ซพีคอิง อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ทั๊ง)
And, deep inside, I’m not as tough as I seem
(แอนด์ , ดี๊พ อิ๊นไซด์ , แอม น็อท แอส ทั๊ฟ แอส ซาย ซีม)
But I won’t let you know
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ยู โนว์)
Until it’s right, I’m gonna stay my distance, and you should go
(อันทิล อิทซ ไร๊ท , แอม กอนนะ สเทย์ มาย ดิ๊สแท่นซํ , แอนด์ ยู เชิด โก)
Oh, would you please get out
(โอ , เวิด ยู พลีซ เก็ท เอ๊าท)
I’m not as strong as I seem, but I won’t let you know
(แอม น็อท แอส สทรอง แอส ซาย ซีม , บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ยู โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under My Skin คำอ่านไทย Rachael Yamagata

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น