เนื้อเพลง Love Was Here คำอ่านไทย Usher

Baby tonight
( เบ๊บี้ ทูไน๊ท)
If you come home
(อิ๊ฟ ยู คัม โฮม)
I’ll make it right oh no
(อิลล เม้ค อิท ไร๊ท โอ โน)
Love was here and gone
(ลัฝ วอส เฮียร แอนด์ กอน)

I ask myself
(ไอ อาสคฺ ไมเซลฟ)
Now why have I been dreaming
(นาว วาย แฮ็ฝ ไอ บีน ดรีมมิง)
2 bring imaginary
(ทู บริง อิแมจอิเนริ)
Real 2 life
(เรียล ทู ไล๊ฟ)
I’ve done some searchin’
(แอฝ ดัน ซัม เสริทชิน)
And prayin’
(แอนด์ เพลย์อิน)
That you would always be stayin’ [oh]
(แดท ยู เวิด ออลเว บี สเตยิน [ โอ ])
And I would learn
(แอนด์ ดาย เวิด เลิร์น)
Learn 2 treat you right yeah
(เลิร์น ทู ทรี๊ท ยู ไร๊ท เย่)

[So if]
([ โซ อิ๊ฟ ])
So if you ask yourself
(โซ อิ๊ฟ ยู อาสคฺ ยุรเซลฟ)
Does he reall love me
(โด ฮี reall ลัฝ มี)
[Yes I do]
([ เย็ซ ซาย ดู ])
Will I be true
(วิล ไอ บี ทรู)
Throughout the time
(ธรูเอาท เดอะ ไทม์)
[Ask yourself]
([ อาสคฺ ยุรเซลฟ ])
Do I know how 2 take good care of you
(ดู ไอ โนว์ ฮาว ทู เท้ค กู๊ด แคร์ อ็อฝ ยู)
The answer that I truly love you
(ดิ แอ๊นเซ่อร แดท ไอ ทรูลิ ลัฝ ยู)
[And I really need you]
([ แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู ])
Will pop right in your mind
(วิล พ็อพ ไร๊ท อิน ยุร ไมนด์)

Love was here Baby
(ลัฝ วอส เฮียร เบ๊บี้)
But now you’re gone So far gone
(บั๊ท นาว ยัวร์ กอน โซ ฟาร์ กอน)
Baby please Baby please
(เบ๊บี้ พลีซ เบ๊บี้ พลีซ)
Please come home
(พลีซ คัม โฮม)

Love was here Love was here
(ลัฝ วอส เฮียร ลัฝ วอส เฮียร)
But you’re gone
(บั๊ท ยัวร์ กอน)
Baby please Baby
(เบ๊บี้ พลีซ เบ๊บี้)
Just come back home Come home, come
(จั๊สท คัม แบ็ค โฮม คัม โฮม , คัม)
home, come home
(โฮม , คัม โฮม)
Come on home
(คัมมอน โฮม)
Come on home Um….
(คัมมอน โฮม อึม)

I’ve given you a reason
(แอฝ กีฝเอ็น ยู อะ รี๊ซั่น)
Let me know [um yeah]
(เล็ท มี โนว์ [ อึม เย่ ])
2 make your leave, it must have been
(ทู เม้ค ยุร ลี๊ฝ , อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน)
That I don’t show
(แดท ไอ ด้อนท์ โชว์)
[You love]
([ ยู ลัฝ ])
You love the way you need
(ยู ลัฝ เดอะ เวย์ ยู นี๊ด)
So girl I can’t complain
(โซ เกิร์ล ไอ แค็นท คอมเพลน)
[No]
([ โน ])
Let’s try to work it out
(เล็ท ธราย ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
My heart’s truly ashamed
(มาย ฮาร์ท ทรูลิ อะเชมดฺ)
[So if]
([ โซ อิ๊ฟ ])
So if you ask yourself
(โซ อิ๊ฟ ยู อาสคฺ ยุรเซลฟ)
Does he really love me
(โด ฮี ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
[Yes I do]
([ เย็ซ ซาย ดู ])
Will I be true
(วิล ไอ บี ทรู)
Throughout the time
(ธรูเอาท เดอะ ไทม์)
[Ask yourself]
([ อาสคฺ ยุรเซลฟ ])
And do I know how 2 take good care of you
(แอนด์ ดู ไอ โนว์ ฮาว ทู เท้ค กู๊ด แคร์ อ็อฝ ยู)
[Well, well]
([ เวลล , เวลล ])
The answer that I truly love you
(ดิ แอ๊นเซ่อร แดท ไอ ทรูลิ ลัฝ ยู)
[And I really need you]
([ แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู ])
Would pop right in your mind
(เวิด พ็อพ ไร๊ท อิน ยุร ไมนด์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Come home Come home come home
(คัม โฮม คัม โฮม คัม โฮม)
[Come on home Girl just come on home
([ คัมมอน โฮม เกิร์ล จั๊สท คัมมอน โฮม)
come on home] This time I’ll do you right
(คัมมอน โฮม ] ดิส ไทม์ อิลล ดู ยู ไร๊ท)
Let’s ignore the
(เล็ท อิกโน เดอะ)
fuss and fight
(ฟัซ แซน ไฟ้ท)
Just come back home
(จั๊สท คัม แบ็ค โฮม)

Try to bring us back girl
(ธราย ทู บริง อัซ แบ็ค เกิร์ล)
So don’t you ever leave
(โซ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)

I used to love you But you’re gone
(ไอ ยู๊ส ทู ลัฝ ยู บั๊ท ยัวร์ กอน)
I wanna hold you So come back home
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู โซ คัม แบ็ค โฮม)
I wanna be with you You and I alone
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู ยู แอนด์ ดาย อะโลน)
So baby please Oh
(โซ เบ๊บี้ พลีซ โอ)

I used to love you But you’re gone
(ไอ ยู๊ส ทู ลัฝ ยู บั๊ท ยัวร์ กอน)
I wanna hold you Please come back home
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
I wanna be with you I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
So baby please Baby come back come
(โซ เบ๊บี้ พลีซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค คัม)
back home
(แบ็ค โฮม)
Love was here yeah
(ลัฝ วอส เฮียร เย่)
Now you’re gone
(นาว ยัวร์ กอน)
Baby please now
(เบ๊บี้ พลีซ นาว)
Come home come
(คัม โฮม คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Was Here คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น