เนื้อเพลง Ring-a-Ling คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ring ring ring, hello hello hello.
( ริง ริง ริง , เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
dam dam.
(แดม แดม)
ring ring ring, hello hello hello.
(ริง ริง ริง , เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
dam dam.
(แดม แดม)

yo my phone go ring a ling a ling ling,
(โย มาย โฟน โก ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling a ling ling,
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง)

hello hello hello hello hello.
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
then the girls want ding a ling a ling ling,
(เด็น เดอะ เกิร์ล ว้อนท ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling a ling ling,
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling.
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง)

dam dam dang a lang.
(แดม แดม แดง อะ ลาง)
my phone go ring a ling a ling ling,
(มาย โฟน โก ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling a ling ling,
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง)

hello hello hello hello hello.
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
cause the girls want ding a ling a ling ling,
(ค๊อส เดอะ เกิร์ล ว้อนท ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling a ling ling,
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling.
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง)
dam dam dang a lang.
(แดม แดม แดง อะ ลาง)

ring a ling a ling, who calling king.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง , ฮู คอลลิง คิง)
some lil’ queen need a full arm sting.
(ซัม ลิล ควีน นี๊ด อะ ฟูล อาร์ม สทิง)
early in da morn for a little fling fling.
(เอ๊อรํลี่ อิน ดา มอน ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ฟลิง ฟลิง)
girl i aint nothing but a thing thing thing.
(เกิร์ล ไอ เอน นัธอิง บั๊ท ดา ทริง ทริง ทริง)
baby dont cling cling to a man.
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คลิ๊ง คลิ๊ง ทู อะ แมน)
if u need the boom boom stick to the plan.
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด เดอะ บูม บูม สทิ๊ค ทู เดอะ แพลน)
i’ll meet u in the room soon so we ding a ling again.
(อิลล มี๊ท ยู อิน เดอะ รูม ซูน โซ วี ดิง อะ ลิง อะเกน)
give it to u baby im your lover lover man.
(กี๊ฝ อิท ทู ยู เบ๊บี้ แอม ยุร ลัฝเออะ ลัฝเออะ แมน)

get ready for you know what.
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ ยู โนว์ ว๊อท)
food [no]
(ฟู้ด [ โน ])
food [no]
(ฟู้ด [ โน ])
drinks [no]
(ดริ๊งค [ โน ])
sex [yes]
(เซ็กซ [ เย็ซ ])
if freak is freaky then freaky
(อิ๊ฟ ฟรี๊ค อีส ฟรีคกี้ เด็น ฟรีคกี้)
ima get. love you like youven never been loved like this.
(แอมอา เก็ท ลัฝ ยู ไล๊ค youven เน๊เฝ่อร์ บีน ลัฝ ไล๊ค ดิส)
cause i oh i, i got something for ya, baby.
(ค๊อส ไอ โอ ไอ , ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยา , เบ๊บี้)

honey i, oh i, i got something for ya, baby.
(ฮั๊นนี่ ไอ , โอ ไอ , ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยา , เบ๊บี้)
cause if im calling at 2 in the mornin’ it only means one thing,
(ค๊อส อิ๊ฟ แอม คอลลิง แอ็ท ทู อิน เดอะ มอร์นิน หนิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง ,)
baby.
(เบ๊บี้)

cause my phone go ring a ling a ling ling,
(ค๊อส มาย โฟน โก ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling a ling ling,
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง)

hello hello hello hello hello.
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
then the girls want ding a ling a ling ling,
(เด็น เดอะ เกิร์ล ว้อนท ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling a ling ling,
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling.
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง)

dam dam dang a lang.
(แดม แดม แดง อะ ลาง)
wonder i wonder, whos calling whos calling,
(วั๊นเด้อร ไอ วั๊นเด้อร , ฮู คอลลิง ฮู คอลลิง ,)
this early this early early i wonder what they want.
(ดิส เอ๊อรํลี่ ดิส เอ๊อรํลี่ เอ๊อรํลี่ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เด ว้อนท)
at 4 in the morning.
(แอ็ท โฟว อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)

ring a ling a ling a whos calling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง อะ ฮู คอลลิง)
my phone so late in the morning.
(มาย โฟน โซ เหลท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
pick it up pick it up no warning.
(พิค อิท อั๊พ พิค อิท อั๊พ โน วอนิง)
ima answer the phone for she on it.
(แอมอา แอ๊นเซ่อร เดอะ โฟน ฟอร์ ชี ออน หนิด)
yeah yeah yeah i want it late at night tip bang
(เย่ เย่ เย่ ไอ ว้อนท ดิธ เหลท แอ็ท ไน๊ท ทิพ แบง)
u could go get right, get right long as the heads right.
(ยู เคิด โก เก็ท ไร๊ท , เก็ท ไร๊ท ลอง แอส เดอะ เฮด ไร๊ท)
me and u in the whip of the red light.
(มี แอนด์ ยู อิน เดอะ ฮวิพ อ็อฝ เดอะ เร้ด ไล๊ท)
so put it all over me, all over me.
(โซ พุท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร มี , ออล โอ๊เฝ่อร มี)
tell me where u wanna go tell me how u wanna feel.
(เทลล มี แวร์ ยู วอนนา โก เทลล มี ฮาว ยู วอนนา ฟีล)
baby we could do it fast baby we can do it slow.
(เบ๊บี้ วี เคิด ดู อิท ฟาสท เบ๊บี้ วี แคน ดู อิท สโลว์)
tell me where u wanna go tell me where u wanna be.
(เทลล มี แวร์ ยู วอนนา โก เทลล มี แวร์ ยู วอนนา บี)
yeah and i hope that its next to me.
(เย่ แอนด์ ดาย โฮพ แดท อิทซ เน๊กซท ทู มี)
u dont wanna have sex with me, then why u keep texting me.
(ยู ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ เซ็กซ วิธ มี , เด็น วาย ยู คี๊พ textings มี)
alright ima hit u back later.
(ออลไร๊ท แอมอา ฮิท ยู แบ็ค เลทเออะ)

honey i, oh i, i got something for ya, baby.
(ฮั๊นนี่ ไอ , โอ ไอ , ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยา , เบ๊บี้)
cause if im calling at 2 in the mornin’ it only means one thing,
(ค๊อส อิ๊ฟ แอม คอลลิง แอ็ท ทู อิน เดอะ มอร์นิน หนิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง ,)
baby.
(เบ๊บี้)

then my phone go ring a ling a ling ling,
(เด็น มาย โฟน โก ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling a ling ling,
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง)

hello hello hello hello hello.
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
then the girls want ding a ling a ling ling,
(เด็น เดอะ เกิร์ล ว้อนท ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling a ling ling,
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling.
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง)

dam dam dang a lang.
(แดม แดม แดง อะ ลาง)
my phone go ring a ling a ling ling,
(มาย โฟน โก ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling a ling ling,
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ring a ling a ling ling, ring a ling.
(ริง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ริง อะ ลิง)

hello hello hello hello hello.
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล)
then the girls want ding a ling a ling ling,
(เด็น เดอะ เกิร์ล ว้อนท ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling a ling ling,
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง ,)
ding a ling a ling ling, ding a ling.
(ดิง อะ ลิง อะ ลิง ลิง , ดิง อะ ลิง)
dam dam dang a lang.
(แดม แดม แดง อะ ลาง)

and i, oh i got something for ya, baby.
(แอนด์ ดาย , โอ ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยา , เบ๊บี้)
cause if u calling at 2 in the morning it only
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู คอลลิง แอ็ท ทู อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง อิท โอ๊นลี่)
means one thing, booty call! boo boo boo booty call!
(มีน วัน ทริง , บูทิ คอลลํ ! บู บู บู บูทิ คอลลํ !)
boo boo booty call! boo boo booty call! boo boo booty call!
(บู บู บูทิ คอลลํ ! บู บู บูทิ คอลลํ ! บู บู บูทิ คอลลํ !)
boo boo booty call! boo boo booty call!
(บู บู บูทิ คอลลํ ! บู บู บูทิ คอลลํ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring-a-Ling คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น