เนื้อเพลง Wait for Me คำอ่านไทย Theory of A Deadman

You are not alone tonight
( ยู อาร์ น็อท อะโลน ทูไน๊ท)
Imagine me there by your side
(อิมแม๊จิ้น มี แดร์ บาย ยุร ไซด์)
It’s so hard to be here so far away from you
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู บี เฮียร โซ ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม ยู)
I’m counting the days till
(แอม เค๊าติง เดอะ เดย์ ทิลล์)
I’m finally done
(แอม ไฟแน็ลลิ ดัน)
I’m counting them down, yeah, one by one
(แอม เค๊าติง เด็ม เดาน , เย่ , วัน บาย วัน)
It feels like forever till I return to you
(อิท ฟีล ไล๊ค ฟอเร๊เฝ่อร ทิลล์ ไอ รีเทิร์น ทู ยู)
But it helps me on those lonely nights
(บั๊ท ดิธ เฮ้ลพ มี ออน โฑส โลนลิ ไน๊ท)
It’s that one thing that keeps me alive
(อิทซ แดท วัน ทริง แดท คี๊พ มี อะไล๊ฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Knowing that you wait for me
(โนอิง แดท ยู เว้ท ฟอร์ มี)
Ever so patiently
(เอ๊เฝ่อร์ โซ เพเฌ็นทลิ)

No one else knows the feeling inside
(โน วัน เอ๊ลส โนว์ เดอะ ฟีลอิง อิ๊นไซด์)
We hang up the phone without saying goodnight
(วี แฮง อั๊พ เดอะ โฟน วิธเอ๊าท เซอิง กู๊ดไนท์)
Because it’s the sound of your voice that brings me home
(บิคอส อิทซ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์ แดท บริง มี โฮม)
It’s never been easy to say
(อิทซ เน๊เฝ่อร์ บีน อีสอิ ทู เซย์)
But it’s easier when I’ve gone away
(บั๊ท อิทซ อีสไซน์ เว็น แอฝ กอน อะเวย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Knowing that you wait for me
(โนอิง แดท ยู เว้ท ฟอร์ มี)
Ever so patiently
(เอ๊เฝ่อร์ โซ เพเฌ็นทลิ)
Yeah, you’re everything I’ve ever dreamed of having and
(เย่ , ยัวร์ เอ๊วี่ติง แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ แฮฝวิ่ง แอนด์)
It’s everything I need from you just knowing that you wait for me
(อิทซ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด ฟรอม ยู จั๊สท โนอิง แดท ยู เว้ท ฟอร์ มี)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
What I’d give
(ว๊อท อาย กี๊ฝ)
What I’d do
(ว๊อท อาย ดู)
Knowing I’m not there for you
(โนอิง แอม น็อท แดร์ ฟอร์ ยู)
Makes it so hard to leave
(เม้ค ซิท โซ ฮาร์ด ทู ลี๊ฝ)
What I’d give
(ว๊อท อาย กี๊ฝ)
What I’d do
(ว๊อท อาย ดู)
Anything to get me home to you
(เอนอิธิง ทู เก็ท มี โฮม ทู ยู)
And this time I’ll stay
(แอนด์ ดิส ไทม์ อิลล สเทย์)

And you wait for me
(แอนด์ ยู เว้ท ฟอร์ มี)
Ever so patiently
(เอ๊เฝ่อร์ โซ เพเฌ็นทลิ)
Yeah, you’re everything I’ve ever dreamed of having and
(เย่ , ยัวร์ เอ๊วี่ติง แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ แฮฝวิ่ง แอนด์)
It’s everything I need from you just knowing that you wait for me
(อิทซ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด ฟรอม ยู จั๊สท โนอิง แดท ยู เว้ท ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait for Me คำอ่านไทย Theory of A Deadman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น