เนื้อเพลง Just Like U คำอ่านไทย D12

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Daddy?
(แดดดิ)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)

[Verse one – Bizarre]
([ เฝิซ วัน บิซารร์ ])
Son, you don’t wanna be just like your daddy.
(ซัน , ยู ด้อนท์ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค ยุร แดดดิ)
Pimpin hoes out here drivin caddies.
(พิมปิน โฮ เอ๊าท เฮียร ดรายวิน แคดดิ)
Runnin round town, f*ckin geezers.
(รูนนิน ราวนด ทาวน์ , เอฟ *ckin geezers)
Shot’s in your ass, catchin diseases.
(ฌ็อท ซิน ยุร อาซ , แคซชิน ดีซี๊ส)
Son, your daddy got a foul mouth.
(ซัน , ยุร แดดดิ ก็อท ดา เฟาล เม๊าธ)
For f*ckin b*tches in they foul mouth.
(ฟอร์ เอฟ *ckin บี *tches ซิน เด เฟาล เม๊าธ)
I can’t help it, my group’s D12.
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท , มาย กรุ๊พ D12)
All we do is pop pills and stay in jail.
(ออล วี ดู อีส พ็อพ พิลล์ แซน สเทย์ อิน เจล)
Talkin nasty sh*t, Bizarre wont stop.
(ทอคกิ่น นาซทิ ฌะ *ที , บิซารร์ ว็อนท สท๊อพ)
I f*ck two twins, with a midget on top.
(ไอ เอฟ *ck ทู ทวิน , วิธ อะ มีจเอ็ท ออน ท๊อพ)
A sick mind, raping an old lady.
(อะ ซิ๊ค ไมนด์ , เรปพิง แอน โอลด์ เล๊ดี้)
Knowing damn well Bizarre shouldn’t have a baby,
(โนอิง แดมนํ เวลล บิซารร์ ชูดดึ่น แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ ,)
All I can teach you, learn how to mac.
(ออล ไอ แคน ที๊ช ยู , เลิร์น ฮาว ทู แมค)
Smoke crack, smack a b*tch when she talk back.
(สโม๊ค แคร๊ค , ซแม็ค กา บี *tch เว็น ชี ท๊อล์ค แบ็ค)
Matta fact slap her until she’s a sl*t.
(Matta แฟคท ซแล็พ เฮอ อันทิล ชี ซา sl*ที)
Don’t you realize Bizarre don’t give a f*ck? [Hahaha]
(ด้อนท์ ยู รีแอะไลส บิซารร์ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck [ ฮาฮาฮา ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)

[Verse two – Bizarre]
([ เฝิซ ทู บิซารร์ ])
Don’t go to school, become a catholic priest.
(ด้อนท์ โก ทู สคูล , บีคัม อะ แคธโอะลิค พรีซท)
Sell crack to your auntie Denise.
(เซลล์ แคร๊ค ทู ยุร อานทิ Denise)
If auntie Denise is short 40 cent
(อิ๊ฟ อานทิ Denise อีส ช๊อร์ท 40 เซ็นท)
Make her get on the ground and s*ck some more d*ck.
(เม้ค เฮอ เก็ท ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ เอส *ck ซัม โม ดี *ck)
Nas is probably gon hate me.
(นาส ซิส พรอบอับลิ ก็อน เฮท มี)
When Mos Def hear this he probably gon suffocate me.
(เว็น Mos เดฟ เฮียร ดิส ฮี พรอบอับลิ ก็อน ซัฟโฟะเคท มี)
Why they let Bizarre rap on Hi-Tek track?
(วาย เด เล็ท บิซารร์ แร็พ ออน ไฮ เทค แทร็ค)
All he gon do is talk about whores and smoking crack.
(ออล ฮี ก็อน ดู อีส ท๊อล์ค อะเบ๊าท โฮ แซน สโมคกิ้ง แคร๊ค)
If your wife is pregnant I call her a whore.
(อิ๊ฟ ยุร ไว๊ฟ อีส เพร๊กแน๊นท ไอ คอลลํ เฮอ รา โฮ)
Leave her no money and go out on tour.
(ลี๊ฝ เฮอ โน มั๊นนี่ แอนด์ โก เอ๊าท ออน ทัวร์)
Nah, I’m playin leave her sumptin. [Hahaha]
(นาห์ , แอม เพลย์ยิน ลี๊ฝ เฮอ ซัมติน [ ฮาฮาฮา ])
I pack a hotdog and a f*ckin dirty muffin. [Damn]
(ไอ แพ็ค กา hotdog แอนด์ อะ เอฟ *ckin เดอทิ มัฟฟิน [ แดมนํ ])
You’re my son, I’m trynna teach you sumptin.
(ยัวร์ มาย ซัน , แอม ทายนา ที๊ช ยู ซัมติน)
You’re eight years old? It’s time to start f*ckin.
(ยัวร์ เอท เยียร์ โอลด์ อิทซ ไทม์ ทู สท๊าร์ท เอฟ *ckin)
You know daddy wont give you the wrong advice.
(ยู โนว์ แดดดิ ว็อนท กี๊ฝ ยู เดอะ รอง แอดไฝ๊ซ์)
Smoke weed and listen to Obie Trice. [Hahaha]
(สโม๊ค วี แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู โอบี ทไรซ [ ฮาฮาฮา ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)
I wanna be just like
(ไอ วอนนา บี จั๊สท ไล๊ค)
When I grow up. Just like
(เว็น นาย โกรว์ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค)

[Outro – Bizarre]
([ เอ๊าโต บิซารร์ ])
I’m tellin ya all I do is pop pills and stay high.
(แอม เทลลิน ยา ออล ไอ ดู อีส พ็อพ พิลล์ แซน สเทย์ ไฮฮ)
Tell them b*tches to s*ck my d*ck.
(เทลล เด็ม บี *tches ทู เอส *ck มาย ดี *ck)
Aha! I’m prepared. Yeah.
(อะฮา ! แอม พรีแพร์ เย่)
Motherf*ckin role model.
(Motherf*ckin โรล โม๊เด็ล)
Hi-Tek.
(ไฮ เทค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like U คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น