เนื้อเพลง Sex Rap คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Time to swing a little melody
( ไทม์ ทู สวิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล เมลโอะดิ)
To make you all feel something sexually
(ทู เม้ค ยู ออล ฟีล ซัมติง เซคฌัวลิ)
And now we’re gonna get it on in the groove
(แอนด์ นาว เวีย กอนนะ เก็ท ดิธ ออน อิน เดอะ กรูฝ)
The groove that makes those smooth hips move
(เดอะ กรูฝ แดท เม้ค โฑส สมู๊ธ ฮิพ มู๊ฝ)
We are pumpin’ that drivin’ bad rythm
(วี อาร์ พัมปิน แดท ดรายวิน แบ้ด ริ๊ดเดม)
To make those pretty little p*ssy lips schism
(ทู เม้ค โฑส พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล พี *ssy ลิพ schism)
Kissum kissum kissum
(Kissum kissum kissum)

In the mind is one design
(อิน เดอะ ไมนด์ อีส วัน ดีไซนํ)
To make you feel fine
(ทู เม้ค ยู ฟีล ไฟน)
S*ckin’ on mine with a 69
(เอส *ckin ออน ไมน์ วิธ อะ 69)
I’m inclined to f*ck, f*ck, f*ck, f*ck your brains out
(แอม อิ๊นไคลน์ ทู เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck ยุร เบรน เอ๊าท)
For the moment, come on now, make her shout
(ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท , คัมมอน นาว , เม้ค เฮอ เช๊าท)
Pump that leman ’till it pouts
(พั๊มพ แดท leman ทิลล์ อิท เพาท)

Open your legs to the sensual sound
(โอ๊เพ่น ยุร เล้ก ทู เดอะ เซนฌวล ซาวน์ด)
With the beauty of the beat on your pretty wet mound
(วิธ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ บีท ออน ยุร พริ๊ทที่ เว๊ท เมานด)
I can tell you’re like a horny bloodhound
(ไอ แคน เทลล ยัวร์ ไล๊ค เก ฮอนิ บลูดฮาว)
Feel the bass, hug the ground
(ฟีล เดอะ แบ็ซ , ฮัก เดอะ กราวนด์)
Just drop your knees and come unbound
(จั๊สท ดรอพ ยุร นี แซน คัม อันเบานด)
And now you make your mouth to get on down
(แอนด์ นาว ยู เม้ค ยุร เม๊าธ ทู เก็ท ออน เดาน)

Our lust for notes will boil your blood
(เอ๊า ลัซท ฟอร์ โน๊ท วิล บอยลฺ ยุร บลัด)
When they slither and slide on under your hood
(เว็น เด ซลีฑเออะ แอนด์ สไล๊ด ออน อั๊นเด้อร ยุร ฮุด)
Makin’ me shoot my power packed pud
(เมกิน มี ชู๊ท มาย พ๊าวเว่อร์ แพ็ค pud)
Like a wild lady lovin’ a viable stud
(ไล๊ค เก ไวลด์ เล๊ดี้ ลัฝวิน อะ viable ซทัด)
Because of what is know as a juicy wet pud
(บิคอส อ็อฝ ว๊อท อีส โนว์ แอส ซา จูซอิ เว๊ท pud)
Gettin’ it gettin’ it gettin’ it good
(เกดดิน หนิด เกดดิน หนิด เกดดิน หนิด กู๊ด)

In my head, as a hellified hum
(อิน มาย เฮด , แอส ซา hellified ฮัม)
I take to rubbin’ her on the bum
(ไอ เท้ค ทู รับบิน เฮอ ออน เดอะ บัม)
Adjust the lips some on the tongue
(แอ๊ดจัสท เดอะ ลิพ ซัม ออน เดอะ ทั๊ง)
With my thumb i strum her plum
(วิธ มาย ทรั๊มบ์ ไอ ซทรัม เฮอ พลัม)
Start to make her orgasm
(สท๊าร์ท ทู เม้ค เฮอ orgasm)
Tastes a little bit like, ooh, how rum
(เท๊ซท ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไล๊ค , อู้ , ฮาว รัม)

Well i like to make her cum
(เวลล ไอ ไล๊ค ทู เม้ค เฮอ คัม)
To the rythm of the drums
(ทู เดอะ ริ๊ดเดม อ็อฝ เดอะ ดรัม)
Make cum, make cum, cum
(เม้ค คัม , เม้ค คัม , คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sex Rap คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น