เนื้อเพลง Blinded by The Lights คำอ่านไทย The Streets

Thats the one, Oy
( แด้ท ดิ วัน , Oy)
How did he not find the baggy, with his hand in my shoe?
(ฮาว ดิด ฮี น็อท ไฟนด์ เดอะ แบกกิ , วิธ ฮิส แฮนด์ อิน มาย ชู)
Way too close for me, ah well at least they allowed me through.
(เวย์ ทู โคลส ฟอร์ มี , อา เวลล แอ็ท ลีซท เด อะลาว มี ทรู)
Should be a good night in here, Ramo in the main room,
(เชิด บี อะ กู๊ด ไน๊ท อิน เฮียร , Ramo อิน เดอะ เมน รูม ,)
people keep pushing me though, no reception on the phone.
(พี๊เพิ่ล คี๊พ พุฌอิง มี โธ , โน ริเซพฌัน ออน เดอะ โฟน)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Light are blinding my eyes]
([ ไล๊ท อาร์ บลายดิง มาย อาย ])
They said they’d be here they said, they said in the corner,
(เด เซ็ด เดยฺ บี เฮียร เด เซ็ด , เด เซ็ด อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ,)
and im thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
these look well speckly, bit of green and blue,
(ฑิส ลุ๊ค เวลล speckly , บิท ดับ กรีน แอนด์ บลู ,)
freeze is well cheap though, so i’ll take three if i need to.
(ฟรีส อีส เวลล ชี๊พ โธ , โซ อิลล เท้ค ทรี อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ทู)
Right im on the plan, i wish the bouncers would go away,
(ไร๊ท แอม ออน เดอะ แพลน , ไอ วิ๊ช เดอะ เบานเซอะ เวิด โก อะเวย์ ,)
borrow water off this man, here goes nothing OK,
(บ๊อโร่ว ว๊อเท่อร ออฟฟ ดิส แมน , เฮียร โกซ นัธอิง โอเค ,)
and i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
Thats proper rank, that tastes like hairspray
(แด้ท พร๊อพเพ่อร์ แร๊งค , แดท เท๊ซท ไล๊ค เฮรีสเพย์)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
I hate coming to the entrance, just to get bars on my phone,
(ไอ เฮท คัมอิง ทู ดิ เอนทแร็นซ , จั๊สท ทู เก็ท บาร์ ออน มาย โฟน ,)
you have no new messages, so why haven’t they phoned?
(ยู แฮ็ฝ โน นิว เม๊สเสจ , โซ วาย แฮฟเวน เด โฟน)
Menu, write message, so where are you and Simone?
(เม๊นู , ไร๊ท เม๊สเสจ , โซ แวร์ อาร์ ยู แอนด์ Simone)
Send message, dans number, where’ve they gone?
(เซ็นด เม๊สเสจ , แด็น นั๊มเบ้อร์ , whereve เด กอน)
And im thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
Why’s the message pending? where the f*ck are ya?
(วาย เดอะ เม๊สเสจ เพนดิง แวร์ เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยา)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
Hmm, brandy or beer? Waters a good idea,
(อึม , บแรนดิ ออ เบีย ว๊อเท่อร ซา กู๊ด ไอเดีย ,)
wish that bar lady’d appear; and come serve over here.
(วิ๊ช แดท บาร์ ladyd แอพเพียร์ ; แอนด์ คัม เซิร์ฝ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
where the f*ck could they be? still not over in the corner,
(แวร์ เดอะ เอฟ *ck เคิด เด บี สทิลล น็อท โอ๊เฝ่อร อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ,)
this nights a tragedy, i keep thinking i saw her.
(ดิส ไน๊ท ซา ทร๊าจิดี้ , ไอ คี๊พ ติ้งกิง ไอ ซอว์ เฮอ)
and i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
No thats not them, thats not them either…
(โน แด้ท น็อท เด็ม , แด้ท น็อท เด็ม ไอ๊เทร่อ)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
I’m still not feeling anything, this has got to be a dud.
(แอม สทิลล น็อท ฟีลอิง เอนอิธิง , ดิส แฮ็ส ก็อท ทู บี อะ ดัด)
It’s been ages since i necked it, and smoked six tabs to the nub.
(อิทซ บีน เอจ ซิ๊นซ ไอ เน็ค ดิท , แอนด์ สโม๊ค ซิกซ์ แท็บ ทู เดอะ nub)
Belly’s not even tingling, i just feel a bit pissed..
(เบลลิ น็อท อี๊เฝ่น ทิงงิง , ไอ จั๊สท ฟีล อะ บิท พิซ)
No-one looks like minglin’, i cant see her or him..
(โน วัน ลุ๊ค ไล๊ค มิงกลิน , ไอ แค็นท ซี เฮอ ออ ฮิม)
And im thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
I’m gonna do another i think. Yeah, one more, these are sh*t.
(แอม กอนนะ ดู อะน๊าเทร่อร์ ไอ ทริ๊งค เย่ , วัน โม , ฑิส อาร์ ฌะ *ที)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
These toilets are a piss take, queue’s bigger than the door.
(ฑิส ท๊อยเหล็ท แซร์ อะ พิซ เท้ค , คยู บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ดอร์)
Gotta get rid of this pill taste, what are they chattin so much for?
(กอททะ เก็ท ริด อ็อฝ ดิส พิลล์ เท๊ซท , ว๊อท อาร์ เด ชาร์ดิน โซ มัช ฟอร์)
Glad i’m not a girl in this place, they’ll be here til dawn.
(แกล๊ด แอม น็อท ดา เกิร์ล อิน ดิส เพลส , เด๊ว บี เฮียร ทิล ดอว์น)
Sure my belly’s tingling a bit, somethings happening im sure.
(ชัวร์ มาย เบลลิ ทิงงิง อะ บิท , ซัมติง แฮพเพะนิง แอม ชัวร์)
And im thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
Maybe i shouldnt have done the second one, i feel all fidgety and warm…
(เมบี ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ ดัน เดอะ เซ๊คคั่น วัน , ไอ ฟีล ออล ฟีจเอะทิ แอนด์ วอร์ม)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
Whoa, everything in the room is spinning, i think i’m going to fall down,
(โว้ว , เอ๊วี่ติง อิน เดอะ รูม อีส สปินนิ่ง , ไอ ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู ฟอลล์ เดาน ,)
my heart’s beating to quick, i’m f*cking tripping out.
(มาย ฮาร์ท บืดิงสฺ ทู ควิค , แอม เอฟ *คิง ทริพพิง เอ๊าท)
I wonder whether they got in, turned away no doubt.
(ไอ วั๊นเด้อร ฮเวทเออะ เด ก็อท อิน , เทิร์น อะเวย์ โน เดาท)
Who cares, this is a tune coming in, that who where hes like..
(ฮู แคร์ , ดิส ซิส ซา จูน คัมอิง อิน , แดท ฮู แวร์ อีส ไล๊ค)
im thinkin’…
(แอม ติ้งกิน)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
My eyes are rolling back, i’m rubbing my thighs with my hand.
(มาย อาย แซร์ โรลลิง แบ็ค , แอม รับบิง มาย ไธ วิธ มาย แฮนด์)
And i’m thinkin’…
(แอนด์ แอม ติ้งกิน)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
Yeah yeah they cheer – can they see my hand in the air?
(เย่ เย่ เด เชียรํ แคน เด ซี มาย แฮนด์ อิน ดิ แอร์)
Need to wave ’em over here. Swear Simone’s kissing Dan.
(นี๊ด ทู เว๊ฝ เอ็ม โอ๊เฝ่อร เฮียร สแวร์ Simones คิสซิง แด็น)
My head is twisted sever, body’s rushing everywhere,
(มาย เฮด อีส ทวิสท เซฝเออะ , บ๊อดี้ รูซชิง เอวี่แวร์ ,)
They could have texted me when they were near, but i’m f*cked and i don’t care.
(เด เคิด แฮ็ฝ เท๊กซท์ มี เว็น เด เวอ เนียร์ , บั๊ท แอม เอฟ *cked แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
[Lights are blinding my eyes]
([ ไล๊ท แซร์ บลายดิง มาย อาย ])
What was i thinkin’ about? Ah who cares, i’m maaaashed.
(ว๊อท วอส ซาย ติ้งกิน อะเบ๊าท อา ฮู แคร์ , แอม maaaashed)
[People pushin’ by, and walkin’ off into the night]
([ พี๊เพิ่ล พรุซชิน บาย , แอนด์ วอคกิน ออฟฟ อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท ])
Totally f*cked, cant hardly f*ckin’ stand.
(โททอลลี่ เอฟ *cked , แค็นท ฮาดลิ เอฟ *ckin สแทนด์)
This is f*ckin amazing; argh.
(ดิส ซิส เอฟ *ckin อะเมสอิง ; argh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blinded by The Lights คำอ่านไทย The Streets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น