เนื้อเพลง Juanita คำอ่านไทย Shania Twain

Juanita She is the restless river
( Juanita ชี อีส เดอะ เรซทเล็ซ ริ๊เฝ่อร์)
running through my veins
(รันนิง ทรู มาย เฝน)
She rides without the reins–
(ชี ไรด์ วิธเอ๊าท เดอะ เรน)
her name’s Juanita
(เฮอ เนม Juanita)
She lives in the heart of every
(ชี ไล้ฝ ซิน เดอะ ฮาร์ท ดับ เอ๊เฝอร์รี่)
woman in the world
(วู๊แม่น อิน เดอะ เวิลด)
Within the reach of every girl
(วิธอิน เดอะ รี๊ช อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล)
who wants to meet her
(ฮู ว้อนท ทู มี๊ท เฮอ)

[She’s gonna be ridin’ through]
([ ชี กอนนะ บี ริดอิน ทรู ])
Her name’s Juanita
(เฮอ เนม Juanita)
[She’s gonna be ridiin’ free] She’s ridin’ free
([ ชี กอนนะ บี ridiin ฟรี ] ชี ริดอิน ฟรี)
[She’s gonna be inside of you, gonna be
([ ชี กอนนะ บี อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู , กอนนะ บี)
inside of me] She’s inside of you
(อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ] ชี อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู)
and inside of me, yeah
(แอนด์ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh, go with her–flow with her
(โอ , โก วิธ เฮอ โฟลว์ วิธ เฮอ)
Dream with her–scream with her
(ดรีม วิธ เฮอ สครีม วิธ เฮอ)
Let her take over, or just get to know her
(เล็ท เฮอ เท้ค โอ๊เฝ่อร , ออ จั๊สท เก็ท ทู โนว์ เฮอ)
Be everything you can be
(บี เอ๊วี่ติง ยู แคน บี)
If you can find her and free her
(อิ๊ฟ ยู แคน ไฟนด์ เฮอ แอนด์ ฟรี เฮอ)
Juanita will unchain your heart
(Juanita วิล อันเชน ยุร ฮาร์ท)

When someone tries to take
(เว็น ซัมวัน ทรายส์ ทู เท้ค)
away the freedom of your choice
(อะเวย์ เดอะ ฟรีดัม อ็อฝ ยุร ช๊อยซํ)
To take away your voice–
(ทู เท้ค อะเวย์ ยุร ว๊อยซ์)
that’s when you need her
(แด้ท เว็น ยู นี๊ด เฮอ)
She’s there if you dare to give
(ชี แดร์ อิ๊ฟ ยู แดร์ ทู กี๊ฝ)
your broken wings a try
(ยุร บโรเค็น วิง ซา ธราย)
C’mon and take a leap and fly,
(ซีมอน แอนด์ เท้ค เก ลี๊พ แอนด์ ฟลาย ,)
and you can be her
(แอนด์ ยู แคน บี เฮอ)

[She’s gonna be ridin’ through] Oh, Juanita
([ ชี กอนนะ บี ริดอิน ทรู ] โอ , Juanita)
[She’s gonna be ridin’ free] Ridin’ free
([ ชี กอนนะ บี ริดอิน ฟรี ] ริดอิน ฟรี)
[She’s gonna be a part of you, gonna be a
([ ชี กอนนะ บี อะ พาร์ท ดับ ยู , กอนนะ บี อะ)
part of me] She’s a part of you and a part
(พาร์ท ดับ มี ] ชี ซา พาร์ท ดับ ยู แอนด์ อะ พาร์ท)
of me, yeah
(อ็อฝ มี , เย่)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Instrumental Solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล โซ๊โล่ ])

Oh, go with her–flow with her
(โอ , โก วิธ เฮอ โฟลว์ วิธ เฮอ)
Dream with her–scream with her
(ดรีม วิธ เฮอ สครีม วิธ เฮอ)
Let her take over, or just get to know her
(เล็ท เฮอ เท้ค โอ๊เฝ่อร , ออ จั๊สท เก็ท ทู โนว์ เฮอ)
Be everything you can be
(บี เอ๊วี่ติง ยู แคน บี)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Juanita คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น