เนื้อเพลง She Got Me Twisted คำอ่านไทย Seeed

She call me and she weep
( ชี คอลลํ มี แอนด์ ชี วีพ)
She was cryin on the phone
(ชี วอส คายอิน ออน เดอะ โฟน)
Says she couldnดt sleep
(เซย์ ชี couldnดt สลี๊พ)
And she couldnดt stay alone
(แอนด์ ชี couldnดt สเทย์ อะโลน)
Well, anytime the phone a ring
(เวลล , เอนี่ไทม์ เดอะ โฟน อะ ริง)
She come up with some other thing
(ชี คัม อั๊พ วิธ ซัม อ๊อเธ่อร์ ทริง)

Next day she call me
(เน๊กซท เดย์ ชี คอลลํ มี)
Says she had a car crash
(เซย์ ชี แฮ็ด อะ คารํ คแร็ฌ)
She must have it fixed
(ชี มัสท์ แฮ็ฝ อิท ฟิกซ์)
Girl, soon iดm running outa cash
(เกิร์ล , ซูน iดm รันนิง เอ้าดา แค๊ช)
Still she plan our white wedding
(สทิลล ชี แพลน เอ๊า ไว๊ท เว๊ดดิ้ง)
She want me now fi buy dem ring
(ชี ว้อนท มี นาว ฟาย บาย เดม ริง)

Chorus
(ค๊อรัส)
She twists me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
And this is what i got to say uhh girl
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท ไอ ก็อท ทู เซย์ อา เกิร์ล)
She twists me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
And this is why i got to stay oh oh oh
(แอนด์ ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ โอ โอ โอ)

Sheดs my sweet honey bunny
(Sheดs มาย สวี้ท ฮั๊นนี่ บันนิ)
And she loves to be a gangster
(แอนด์ ชี ลัฝ ทู บี อะ แกะซเทอะ)
Robbing out a bank is her greatest adventure
(Robbings เอ๊าท ดา แบ๊งค อีส เฮอ เกสเดด แอดเฝ๊นเจ้อร์)
To make her feel fine
(ทู เม้ค เฮอ ฟีล ไฟน)
I must be her brother in crime
(ไอ มัสท์ บี เฮอ บร๊าเท่อรํ อิน ไคร์ม)

How did she get me rob the bank of the nation
(ฮาว ดิด ชี เก็ท มี ร๊อบ เดอะ แบ๊งค อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น)
Today i am in jail ,cause we had a complication
(ทูเดย์ ไอ แอ็ม อิน เจล , ค๊อส วี แฮ็ด อะ คอมพลิเคฌัน)
But sheดs so sly
(บั๊ท sheดs โซ ซไล)
She got the cell keys ready for a new crime
(ชี ก็อท เดอะ เซล คีย์ เร๊ดี้ ฟอร์ รา นิว ไคร์ม)

Chorus
(ค๊อรัส)
She twists me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
And this is why i got to stay uhh girl
(แอนด์ ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ อา เกิร์ล)
She twisted me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
This is why i got to stay baby
(ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ เบ๊บี้)

She lifts her shades up
(ชี ลิฟท เฮอ เฉด อั๊พ)
Her eyes get me shot
(เฮอ อาย เก็ท มี ฌ็อท)
Back in out spot
(แบ็ค อิน เอ๊าท สพอท)
Sheดs rushing my blood
(Sheดs รูซชิง มาย บลัด)
Paint my soul golden
(เพ้นท มาย โซล โกลเด็น)
And i thank god
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ก๊อด)
For all we got
(ฟอร์ ออล วี ก็อท)
Itดs such a lot
(Itดs ซัช อะ ล็อท)
We gotta hold on
(วี กอททะ โฮลด์ ออน)
Cool or hot
(คูล ออ ฮอท)
Sheดs on my frequency
(Sheดs ออน มาย ฟรีคเว็นซิ)
Sounding like the source
(เซานดิง ไล๊ค เดอะ ซ๊อร์ซ)
Of all iดll ever be
(อ็อฝ ออล iดll เอ๊เฝ่อร์ บี)

Chorus
(ค๊อรัส)
She twists me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
And this is why i got to stay uhh girl
(แอนด์ ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ อา เกิร์ล)
She twisted me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
This is why i got to stay baby
(ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ เบ๊บี้)

She twists me right around her pretty finger
(ชี ทวิสท มี ไร๊ท อะราวนฺดฺ เฮอ พริ๊ทที่ ฟิ๊งเก้อร)
And this is why i got to stay uhh girl
(แอนด์ ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์ อา เกิร์ล)
This is why i got to stay
(ดิส ซิส วาย ไอ ก็อท ทู สเทย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Got Me Twisted คำอ่านไทย Seeed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น