เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Sharissa

[Wyclef]
( [ วายเครฟ ])
I wanna send this one out to my vanilla ice-cream chocolate pudding pie
(ไอ วอนนา เซ็นด ดิส วัน เอ๊าท ทู มาย ฝะนีลละ ไอ๊ซ์ ครีม ชอคโอะลิท พุดดิง ไพ)
That stayed with me in the hood, do or die
(แดท สเทย์ วิธ มี อิน เดอะ ฮุด , ดู ออ ดาย)
Refugee camp
(เรฟิวจี แค๊มพํ)

[Sharissa]
([ Sharissa ])
Yeah, this one goes out to my arm and joy
(เย่ , ดิส วัน โกซ เอ๊าท ทู มาย อาร์ม แอนด์ จอย)
My banana that never split
(มาย บะแนนอะ แดท เน๊เฝ่อร์ สพลิ๊ท)
The one that stuck with me
(ดิ วัน แดท ซทัค วิธ มี)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Before I had the bling bling
(บีฟอร์ ไอ แฮ็ด เดอะ บลิง บลิง)
I thought I’d hit up in Sing Sing
(ไอ ธอท อาย ฮิท อั๊พ อิน ซิง ซิง)
Who would have ever thought that we’d be doing our thing
(ฮู เวิด แฮ็ฝ เอ๊เฝ่อร์ ธอท แดท เว็ด บี ดูอิง เอ๊า ทริง)
I know I did a little cheating
(ไอ โนว์ ไอ ดิด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ชีดิง)
But once I got caught
(บั๊ท วั๊นซ ไอ ก็อท คอท)
I send you a parcel of roses
(ไอ เซ็นด ยู อะ พ๊าร์เซล อ็อฝ โรส)
You sent them back and told me go to hell
(ยู เซ็นท เด็ม แบ็ค แอนด์ โทลด มี โก ทู เฮ็ลล)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
But girl you know that, you take me as I am
(บั๊ท เกิร์ล ยู โนว์ แดท , ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)
Even though my fam don’t understand
(อี๊เฝ่น โธ มาย แฟม ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Why I put that rock up on your hand
(วาย ไอ พุท แดท ร๊อค อั๊พ ออน ยุร แฮนด์)
That’s cos you take me as I am [take me as I am]
(แด้ท คอซ ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม [ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ])

[Sharissa [Wyclef]]
([ Sharissa [ วายเครฟ ] ])
You take me as I am [yeah, I’m a take you as you are]
(ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม [ เย่ , แอม มา เท้ค ยู แอส ยู อาร์ ])
Even when my girls can’t understand
(อี๊เฝ่น เว็น มาย เกิร์ล แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
I choose you as my man
(ไอ ชู๊ส ยู แอส มาย แมน)
But you take me as I am, my, my man
(บั๊ท ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , มาย , มาย แมน)

[Wyclef [Sharrissa]]
([ วายเครฟ [ Sharrissa ] ])
You’re my girl [my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ มาย แมน ])
You’re my girl [my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ มาย แมน ])
You’re my lady [my man]
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ [ มาย แมน ])
You’re my baby
(ยัวร์ มาย เบ๊บี้)

[Sharissa]
([ Sharissa ])
When I was rocking jelly and had a little belly
(เว็น นาย วอส รอคกิง เจ๊ลลี่ แอนด์ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบลลิ)
Who woulda ever thought, you’d think I was sexy
(ฮู วู๊ดดา เอ๊เฝ่อร์ ธอท , ยูต ทริ๊งค ไอ วอส เซคซิ)
I say it with an attitude, I admit I came off rude
(ไอ เซย์ อิท วิธ แอน แอ๊ททิจูด , ไอ แอ๊ดมิท ไอ เคม ออฟฟ รู๊ด)
But still you love me, I know I get on your nerves sometimes
(บั๊ท สทิลล ยู ลัฝ มี , ไอ โนว์ ไอ เก็ท ออน ยุร เนิ๊ร์ฝ ซัมไทม์)

[Sharissa]
([ Sharissa ])
And I don’t know why you take me as I am
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)
Even when my girls can’t understand
(อี๊เฝ่น เว็น มาย เกิร์ล แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
I choose you as my man [my man, yeah]
(ไอ ชู๊ส ยู แอส มาย แมน [ มาย แมน , เย่ ])
Cause you take me as I am [take me as I am]
(ค๊อส ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม [ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ])

[Sharrissa]
([ Sharrissa ])
You take me as I am, girl I’m a take you as you are
(ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , เกิร์ล แอม มา เท้ค ยู แอส ยู อาร์)
Even though my fam don’t understand [they can’t understand no, no, no, no]
(อี๊เฝ่น โธ มาย แฟม ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด [ เด แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด โน , โน , โน , โน ])
Why I put that rock up on your hand [girl]
(วาย ไอ พุท แดท ร๊อค อั๊พ ออน ยุร แฮนด์ [ เกิร์ล ])
That’s cause you take me as I am
(แด้ท ค๊อส ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)

[Wyclef [Sharrissa]]
([ วายเครฟ [ Sharrissa ] ])
You’re my girl [you’re my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ ยัวร์ มาย แมน ])
You’re my girl [you’re my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ ยัวร์ มาย แมน ])
You’re my lady [you’re my baby]
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ [ ยัวร์ มาย เบ๊บี้ ])
You’re my baby [my honey]
(ยัวร์ มาย เบ๊บี้ [ มาย ฮั๊นนี่ ])

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
You’re the ocean that breathes that I feel when I’m blowing my trees alone
(ยัวร์ ดิ โอ๊เชี่ยน แดท บรีฑ แดท ไอ ฟีล เว็น แอม โบลวิง มาย ทรี อะโลน)

[Sharissa]
([ Sharissa ])
You’re the sun that shines when the darkness strikes at night
(ยัวร์ เดอะ ซัน แดท ไชน์ เว็น เดอะ ดาคเน็ซ สไทร๊ค แอ็ท ไน๊ท)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
You’re the love of my life, you’re my girl, you’re my wife
(ยัวร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , ยัวร์ มาย เกิร์ล , ยัวร์ มาย ไว๊ฟ)

[Sharissa]
([ Sharissa ])
You’re mine, and I’m yours, you take me as I am
(ยัวร์ ไมน์ , แอนด์ แอม ยุร , ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)
Wait a minute
(เว้ท ดา มิ๊หนิท)

[Sharissa [Wyclef]]
([ Sharissa [ วายเครฟ ] ])
Can’t believe you take me as I am, am, am, no, oh
(แค็นท บีลี๊ฝ ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , แอ็ม , แอ็ม , โน , โอ)
Even when they don’t understand why you love me
(อี๊เฝ่น เว็น เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู ลัฝ มี)
I choose you as my man
(ไอ ชู๊ส ยู แอส มาย แมน)
Cause you take me as I am [take me as I am]
(ค๊อส ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม [ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ])

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
You take me as I am, girl I’m a take you as you are
(ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , เกิร์ล แอม มา เท้ค ยู แอส ยู อาร์)
Even though my fam don’t understand
(อี๊เฝ่น โธ มาย แฟม ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
My people on the block, they don’t understand, no, no
(มาย พี๊เพิ่ล ออน เดอะ บล๊อค , เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , โน , โน)
Why I put that rock up on your hand
(วาย ไอ พุท แดท ร๊อค อั๊พ ออน ยุร แฮนด์)
Cause I take you as you are, you’re a star
(ค๊อส ไอ เท้ค ยู แอส ยู อาร์ , ยัวร์ อะ สทาร์)

[Wyclef [Sharrissa]]
([ วายเครฟ [ Sharrissa ] ])
You’re my girl [my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ มาย แมน ])
You’re my girl [you’re my man]
(ยัวร์ มาย เกิร์ล [ ยัวร์ มาย แมน ])
You’re my lady [you’re my baby]
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ [ ยัวร์ มาย เบ๊บี้ ])
You’re my baby [my honey]
(ยัวร์ มาย เบ๊บี้ [ มาย ฮั๊นนี่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Sharissa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น