เนื้อเพลง I Lay My Love on You คำอ่านไทย Westlife

Just a smile and the rain is gone
(เจิ๊ส ดา สไมล์ แอนด์ เดอะ เรน อีส กอน)
Can hardly believe it [yeah]
(แคน ฮาร์ดลี่ บีลี๊ฝ อิท [ เย่ ])
There’s an angel standing next to me
(แดร์ แซน แอ๊งเจล สแตนดิง เน๊กซท ทู มี)
Reaching for my heart
(Reเอ๊คกิง ฟอร์ มาย ฮาร์ท)

Just a smile and there’s no way back
(เจิ๊ส ดา สไมล์ แอนด์ แดร์ โน เวย์ แบ็ค)
Can hardly believe it [yeah]
(แคน ฮาร์ดลี่ บีลี๊ฝ อิท [ เย่ ])
But there’s an angel, she’s calling me
(บั๊ท แดร์ แซน แอ๊งเจล , ชี คอลลิ่ง มี)
Reaching for my heart
(Reเอ๊คกิง ฟอร์ มาย ฮาร์ท)

I know, that I’ll be ok now
(ไอ โนว์ , แดท แอล บี โอเค นาว)
This time it’s real
(ดิส ไทม์ อิทซ เรียล)

I lay my love on you
(ไอ เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)
It’s all I wanna do
(อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
Everytime I breathe I feel brand new
(เอฟรี่ไทม์ ไอ บี๊ด ไอ ฟีล แบรนดฺ นิว)
You open up my heart
(ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ฮาร์ท)
Show me all your love, and walk right through
(โชว์ มี ออล ยัวร์ เลิฟ , แอนด์ ว๊อล์ค ไร๊ท ตรู)
As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

I was lost in a lonely place
(ไอ วอส โลด ดิน นา โลนลี่ เพลส)
Could hardly even believe it [yeah]
(คูด ฮาร์ดลี่ อี๊เฝ่น บีลี๊ฝ อิท [ เย่ ])
Holding on to yesterdays
(โฮดดิ้ง งอน ทู เยสเทอเดย์)
Far, far too long
(ฟาร์ , ฟาร์ ทู ลอง)

Now I believe its ok cause this time it’s real
(นาว ไอ บีลี๊ฝ อิทซ โอเค ค๊อส ดิส ไทม์ อิทซ เรียล)
[adsense]
I lay my love on you
(ไอ เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)
It’s all I wanna do
(อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
Everytime I breathe I feel brand new
(เอฟรี่ไทม์ ไอ บี๊ด ไอ ฟีล แบรนดฺ นิว)
You open up my heart
(ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ฮาร์ท)
Show me all your love, and walk right through
(โชว์ มี ออล ยัวร์ เลิฟ , แอนด์ ว๊อล์ค ไร๊ท ตรู)
As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

I never knew that love could fell so good
(ไอ เน๊เว่อร์ นิว แดท เลิฟ คูด เฟล โซ กู๊ด)

Like once in a lifetime
(ไล๊ค วั๊นซ อิน นา ไลฟ์ไทม์)
You change my world
(ยู เช้งจํ มาย เวิลด)

I lay my love on you
(ไอ เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)
You make me feel brand new
(ยู เม้ค มี ฟีล แบรนดฺ นิว)
Show me all your love, and walk right through
(โชว์ มี ออล ยัวร์ เลิฟ , แอนด์ ว๊อล์ค ไร๊ท ตรู)
As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

I lay my love on you
(ไอ เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)
It’s all I wanna do
(อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
Everytime I breathe I feel brand new
(เอฟรี่ไทม์ ไอ บี๊ด ไอ ฟีล แบรนดฺ นิว)
You open up my heart
(ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ฮาร์ท)
Show me all your love, and walk right through
(โชว์ มี ออล ยัวร์ เลิฟ , แอนด์ ว๊อล์ค ไร๊ท ตรู)
As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

I lay my love on you
(ไอ เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)
You make me feel brand new
(ยู เม้ค มี ฟีล แบรนดฺ นิว)
You open up my heart
(ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ฮาร์ท)
Show me all your love, and walk right through
(โชว์ มี ออล ยัวร์ เลิฟ , แอนด์ ว๊อล์ค ไร๊ท ตรู)
As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

As I lay my love on you
(แอส ซาย เลย์ มาย เลิฟ ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Lay My Love on You คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น