เนื้อเพลง Boyfriend คำอ่านไทย Justin Bieber

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
If I was your boyfriend, I’d never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
I can take you places you ain’t never been before
(ไอ แคน เท้ค ยู เพลส ยู เอน เน๊เว่อร์ บีน บีฟอร์)
Baby, take a chance or you’ll never ever know
(เบ๊บี้ , เท้ค เก แช้นซํ ออ โยว เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ โนว์)
I got money in my hands that I’d really like to blow
(ไอ กอท มั๊นนี่ อิน มาย แฮนด์ แดท อาย เรียลรี๊ ไล๊ค ทู โบลว์)
Swag, swag, swag, on you
(สแวก , สแวก , สแวก , ออน ยู)
Chillin’ by the fire while we eatin’ fondue
(ชิลลินบี เดอะ ไฟเออะร ไวล์ วี เอดินโฟนดู)
I don’t know about me but I know about you
(ไอ โด้นท์ โนว์ อะเบ๊าท มี บั๊ท ได โนว์ อะเบ๊าท ยู)
So say hello to falsetto in three, two, swag
(โซ เซย์ เฮโลว ทู ฟอลเซทโท อิน ทรี , ทู , สแวก)

[Pre-Chorus:]
([ พรี – ค๊อรัส : ])
I’d like to be everything you want
(อาย ไล๊ค ทู บี เอฟรี่ติง ยู ว้อนท)
Hey girl, let me talk to you
(เฮ้ เกิร์ล , เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If I was your boyfriend, never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน , เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
(คี๊พ ยู ออน มาย อาร์ม เกิร์ล , ยู เน๊เว่อร์ บี อะโลน)
I can be a gentleman, anything you want
(ไอ แคน บี อะ เจนเทิลเมิน , แอนนี่ติง ยู ว้อนท)
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Tell me what you like yeah tell me what you don’t
(เทลล มี ว๊อท ยู ไล๊ค เย่ เทลล มี ว๊อท ยู โด้นท์)
I could be your Buzz Lightyear, fly across the globe
(ไอ คูด บี ยัวร์ บัสส ไลท์เยีย , ฟลาย อะคร๊อส เดอะ โกล๊บ)
I don’t ever wanna fight yeah, you already know
(ไอ โด้นท์ เอ๊เว่อร์ วอนนา ไฟ้ท เย่ , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I’m a make you shine bright like you’re laying in the snow
(แอม มา เม้ค ยู ไชน์ ไบร๊ท ไล๊ค ยัวร์ เลยิ่ง อิน เดอะ สโนว์)
Burr
(เบอร์)
Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend
(เกลิลเฟรนดฺ , เกลิลเฟรนดฺ , ยู คูด บี มาย เกลิลเฟรนดฺ)
You could be my girlfriend until the w-w-world ends
(ยู คูด บี มาย เกลิลเฟรนดฺ อันทิล เดอะ ว – ว – เวิลด เอ็นด)
Make you dance do a spin and a twirl and
(เม้ค ยู แด๊นซ์ ดู อะ สพิน แอนด์ ดา ทเวล แอนด์)
Voice goin crazy on this hook like a whirlwind
(ว๊อยซ์ โกอิน เคซี่ ออน ดิส ฮุ๊ค ไล๊ค เก เวอไวด)
Swaggy
(สแวงกี้)
[adsense]
[Pre-Chorus:]
([ พรี – ค๊อรัส : ])
I’d like to be everything you want
(อาย ไล๊ค ทู บี เอฟรี่ติง ยู ว้อนท)
Hey girl, let me talk to you
(เฮ้ เกิร์ล , เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If I was your boyfriend, never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน , เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
(คี๊พ ยู ออน มาย อาร์ม เกิร์ล , ยู เน๊เว่อร์ บี อะโลน)
I can be a gentleman, anything you want
(ไอ แคน บี อะ เจนเทิลเมิน , แอนนี่ติง ยู ว้อนท)
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
So give me a chance, ’cause you’re all I need girl
(โซ กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ ,ค๊อส ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด เกิร์ล)
Spend a week with your boy I’ll be calling you my girlfriend
(สเพ็นด ดา วี๊ค วิธ ยัวร์ บอย แอล บี คอลลิ่ง ยู มาย เกลิลเฟรนดฺ)
If I was your man [If I was your man], I’d never leave you girl
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ แมน [ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ แมน ] , อาย เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ ยู เกิร์ล)
I just want to love and treat you right
(ไอ เจิ๊ส ว้อนท ทู เลิฟ แอนด์ ทรี๊ท ยู ไร๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If I was your boyfriend [boyfriend], never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน [ บอยเฟรน ] , เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
Keep you on my arm girl, you’d never be alone [never be alone]
(คี๊พ ยู ออน มาย อาร์ม เกิร์ล , ยู เน๊เว่อร์ บี อะโลน [ เน๊เว่อร์ บี อะโลน ])
I can be a gentleman [gentleman], anything you want
(ไอ แคน บี อะ เจนเทิลเมิน [ เจนเทิลเมิน ] , แอนนี่ติง ยู ว้อนท)
If I was your boyfriend [boyfriend], I’d never let you go, never let you go
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน [ บอยเฟรน ] , อาย เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก , เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)

Na na na, na na na, na na na na ey
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา นา อาย)
Yeah girl
(เย่ เกิร์ล)
Na na na, na na na, na na na ey
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา อาย)
If I was your boyfriend
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน)
Na na na, na na na, na na na ey
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา อาย)
Na na na, na na na, na na na ey
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา อาย)
If I was your boyfriend
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยัวร์ บอยเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boyfriend คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น