เนื้อเพลง Follow the Lady คำอ่านไทย Carbon Leaf

She’s assigned a witch to spell my heart
( ชี แอสไซนฺ อะ วิทช ทู สเพลล มาย ฮาร์ท)
and now I’m drawn to her
(แอนด์ นาว แอม ดรอน ทู เฮอ)
And my feigning resistance is waning,
(แอนด์ มาย feignings ริสีซแท็นซ อีส wanings ,)
light as gossamer
(ไล๊ท แอส กอซซะเมอะ)
And I mind…
(แอนด์ ดาย ไมนด์)
In this dark, flint a spark. Shady lady,
(อิน ดิส ด๊าร์ค , ฟลินท ดา สพ๊าร์ค เฌดอิ เล๊ดี้ ,)
it glows out of you
(อิท กโล เอ๊าท ดับ ยู)
Through this complex of cobwebs
(ทรู ดิส คอมเพล็กซ์ อ็อฝ คอบเว็บ)
revelaing a heart for
(revelaings อะ ฮาร์ท ฟอร์)
open view. And I mind…I mind. I mind. I mind
(โอ๊เพ่น ฝิว แอนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์)

Follow the lady, go far…
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เล๊ดี้ , โก ฟาร์)

She’s assigned a witch to spell my heart
(ชี แอสไซนฺ อะ วิทช ทู สเพลล มาย ฮาร์ท)
and now I’m drawn to her
(แอนด์ นาว แอม ดรอน ทู เฮอ)
Siren song draw the ships, orchastrate the
(ไซ๊เร่น ซ็อง ดรอว์ เดอะ ชิพ , orchastrate เดอะ)
eclipse of this amateur
(อิ-คลิ๊พส อ็อฝ ดิส อะเมเท่อร)
Then a warm sun arrived,
(เด็น อะ วอร์ม ซัน อะไร๊ฝ ,)
Shady lady flows out of you
(เฌดอิ เล๊ดี้ โฟลว์ เอ๊าท ดับ ยู)
Like the faintest of pulses revived,
(ไล๊ค เดอะ faintest ดับ พั๊ลส์ ริไฝฝ ,)
and what else can you do?
(แอนด์ ว๊อท เอ๊ลส แคน ยู ดู)

And I mind….I mind. I mind. I mind
(แอนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์ ดาย ไมนด์)

Follow the lady, go far.
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เล๊ดี้ , โก ฟาร์)
follow the lady, go far. I’m far from letting go
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เล๊ดี้ , โก ฟาร์ แอม ฟาร์ ฟรอม เลทดิง โก)
Letting go…Lady, how’s the ending go?
(เลทดิง โก เล๊ดี้ , ฮาว ดิ เอนดิง โก)
Follow the lady, go far.
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เล๊ดี้ , โก ฟาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow the Lady คำอ่านไทย Carbon Leaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น