เนื้อเพลง Shorty Wanna Be A Thug คำอ่านไทย 2Pac

[Intro/Chorus: 2Pac]
( [ อินโทร /ค๊อรัส : 2Pac ])

Say he wanna be
(เซย์ ฮี วอนนา บี)
Shorties gonna be a Thug
(Shorties กอนนะ บี อะ ธัก)
Said he wanna be
(เซ็ด ฮี วอนนา บี)
One day he’s gonna be
(วัน เดย์ อีส กอนนะ บี)
Said he’s wanna be
(เซ็ด อีส วอนนา บี)
Shorties gonna be’s a Thug
(Shorties กอนนะ เบซ ซา ธัก)
Said he’s gonna be
(เซ็ด อีส กอนนะ บี)
One day he gonna be
(วัน เดย์ ฮี กอนนะ บี)
Say he wanna be
(เซย์ ฮี วอนนา บี)
Shorties gonna be a Thug
(Shorties กอนนะ บี อะ ธัก)
Said he gonna be
(เซ็ด ฮี กอนนะ บี)
One day he’s gonna be
(วัน เดย์ อีส กอนนะ บี)
Said he wanna be
(เซ็ด ฮี วอนนา บี)
Shorties gonna be a Thug
(Shorties กอนนะ บี อะ ธัก)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

He was a nice middle class n*gga
(ฮี วอส ซา ไน๊ซ์ มิ๊ดเดิ้ล คลาสสํ เอ็น *gga)
But nobody knew the evil he’d do When he got a little bigger
(บั๊ท โนบอดี้ นยู ดิ อี๊ฝิ่ล ฮีด ดู เว็น ฮี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บี๊กเกอร์)
Get off the final blaze
(เก็ท ออฟฟ เดอะ ไฟ๊น่อล เบลซ)
While puffing on a Newport
(ไวล์ puffings ออน อะ Newport)
plottin’ on a another way to catch a case
(plottin ออน อะ อะน๊าเทร่อร์ เวย์ ทู แค็ทช อะ เค๊ส)
Was only sixteen, yet convicted as a felon
(วอส โอ๊นลี่ ซิคซทีน , เย๊ท ค๊อนฝิคทํ แอส ซา เฟลอัน)
With a bunch of old n*ggas
(วิธ อะ บันช อ็อฝ โอลด์ เอ็น *ggas)
But you the only one who ain’t telling
(บั๊ท ยู ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เอน เทลลิง)
I tell you it’s a cold world, stay in school
(ไอ เทลล ยู อิทซ ซา โคลด์ เวิลด , สเทย์ อิน สคูล)
You tell me its a man’s world, play the rules
(ยู เทลล มี อิทซ ซา แมน เวิลด , เพลย์ เดอะ รูล)
And fade fools, ‘n break rules until we major
(แอนด์ เฟด ฟูล , เอ็น เบร๊ค รูล อันทิล วี เม๊เจ้อร์)
Blaze up, getting with hoes through my pager
(เบลซ อั๊พ , เกดดดิ้ง วิธ โฮ ทรู มาย เฝน)
Was raised up, commencing to money makin’ tactics
(วอส เร้ส อั๊พ , คอมเม้นซิง ทู มั๊นนี่ เมกิน แทคติก)
It’s getting drastic, n*ggas got automatics
(อิทซ เกดดดิ้ง ดแรซทิค , เอ็น *ggas ก็อท ออโทะแมทอิค)
My fingers on the trigga, Tell the lord
(มาย ฟิ๊งเก้อร ออน เดอะ trigga , เทลล เดอะ หลอร์ด)
To make way for another straight Thug N*gga
(ทู เม้ค เวย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ สเทร๊ท ธัก เอ็น *gga)
I’m sitting getting buzzed, looking for some luv
(แอม ซีททิง เกดดดิ้ง บัส , ลุคอิง ฟอร์ ซัม เลิฝ)
from the homies, cuz shorty wanna be a Thug
(ฟรอม เดอะ โฮมี , คัซ ชอร์ทดิง วอนนา บี อะ ธัก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Straight from the Hall to the Penn
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮอลล์ ทู เดอะ Penn)
Adolescent n*gga scaling weight and standing Six feet Ten
(แอโดะเลซเซ็นท เอ็น *gga scalings เว๊ท แอนด์ ซแทนดิง ซิกซ์ ฟีท เท็น)
He carried weight like a Mack truck
(ฮี แคร์รี่ เว๊ท ไล๊ค เก แมกคฺ ทรั๊ค)
Gonna bust on some playa haters
(กอนนะ บัซท ออน ซัม พอลเย เฮเดอ)
if the mutha f*ckas act tuff
(อิ๊ฟ เดอะ มาตดา เอฟ *ckas แอ๊คท tuff)
Then thats when the lethal weapon with the razor
(เด็น แด้ท เว็น เดอะ ลี๊ธอล เว๊พ่อน วิธ เดอะ เร๊เซ่อร์)
This little n*gga smoking weed and getting blazed up
(ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga สโมคกิ้ง วี แอนด์ เกดดดิ้ง เบลซ อั๊พ)
No one could figure, when the guns blast pull the trigga
(โน วัน เคิด ฟิ๊กเก้อร , เว็น เดอะ กัน บลาสทํ พูลล เดอะ trigga)
Could take the life of a young n*gga guns bigger
(เคิด เท้ค เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ อะ ยัง เอ็น *gga กัน บี๊กเกอร์)
No mother and father, you see, the n*ggas all alone
(โน ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ฟ๊าเท่อร , ยู ซี , เดอะ เอ็น *ggas ซอร์ อะโลน)
Old timers my role model, the war zone
(โอลด์ ไทมเออะ มาย โรล โม๊เด็ล , เดอะ วอร์ โซน)
Released with this game ’til its a part of me
(รีลี๊ส วิธ ดิส เกม ทิล อิทซ ซา พาร์ท ดับ มี)
My heart don’t beat no fear and it ain’t hard to see
(มาย ฮาร์ท ด้อนท์ บีท โน เฟียร์ แอนด์ ดิท เอน ฮาร์ด ทู ซี)
The future is looking dim
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส ลุคอิง ดิม)
I’m trying to make a profit out of living in this sin
(แอม ทไรอิง ทู เม้ค เก โพร๊ฝิต เอ๊าท ดับ ลีฝอิง อิน ดิส ซิน)
I’m in the dark getting buzzed, looking for some love
(แอม อิน เดอะ ด๊าร์ค เกดดดิ้ง บัส , ลุคอิง ฟอร์ ซัม ลัฝ)
out with the homies, cuz shorty wanna be a Thug
(เอ๊าท วิธ เดอะ โฮมี , คัซ ชอร์ทดิง วอนนา บี อะ ธัก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: 2Pac]
([ เอ๊าโต : 2Pac ])

Shorty gonna be a thug
(ชอร์ทดิง กอนนะ บี อะ ธัก)

You little bad ass n*gga, to the young n*ggas
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล แบ้ด อาซ เอ็น *gga , ทู เดอะ ยัง เอ็น *ggas)
gotta stay sharp n*gga, play your part
(กอททะ สเทย์ ชาร์พ เอ็น *gga , เพลย์ ยุร พาร์ท)
you got plenty of time [you bad mutha f*ckas]
(ยู ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ ไทม์ [ ยู แบ้ด มาตดา เอฟ *ckas ])
You only get three mistakes, then thats life, big baby [n*ggas craaazy]
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ทรี มิสเท้ค , เด็น แด้ท ไล๊ฟ , บิ๊ก เบ๊บี้ [ เอ็น *ggas craaazy ])
watch the signs
(ว๊อทช เดอะ ซายน)
Damn, you ain’t but sixteen n*gga?
(แดมนํ , ยู เอน บั๊ท ซิคซทีน เอ็น *gga)
Sixteen?!
(ซิคซทีน !)
That’s a bad muthaf*cker
(แด้ท ซา แบ้ด muthaf*cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shorty Wanna Be A Thug คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น