เนื้อเพลง Slow Down Baby คำอ่านไทย Christina Aguilera

Stop
( สท๊อพ)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)
Stop
(สท๊อพ)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)

Whoa yeah [Slow down baby]
(โว้ว เย่ [ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])
Oooh [Slow down baby]
(อู้ [ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])
Hey [Slow down baby]
(เฮ [ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])
Whoa ooh [Stop. Slow down baby]
(โว้ว อู้ [ สท๊อพ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])

I can tell that you’re into me, uh
(ไอ แคน เทลล แดท ยัวร์ อิ๊นทู มี , อา)
Baby it’s so plain to see
(เบ๊บี้ อิทซ โซ เพลน ทู ซี)
I can see it in your eyes
(ไอ แคน ซี อิท อิน ยุร อาย)
You’re paralysed
(ยัวร์ พ๊าราไล๊ซ์)
Every time I pass you by
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เพซ ยู บาย)

You’re the kind that gets your way, uh
(ยัวร์ เดอะ ไคนด์ แดท เก็ท ยุร เวย์ , อา)
Every minute, every single day
(เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)
I can see it all in your face
(ไอ แคน ซี อิท ดอร์ อิน ยุร เฟซ)
You’re blown away
(ยัวร์ บโลน อะเวย์)
Coz I don’t want you in my space
(คอซ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู อิน มาย สเพ๊ซ)

You’re struttin’ ’round here like you think that I can’t do without you
(ยัวร์ struttin ราวนด เฮียร ไล๊ค ยู ทริ๊งค แดท ไอ แค็นท ดู วิธเอ๊าท ยู)
You got some nerve to think that I would give up everything
(ยู ก็อท ซัม เนิ๊ร์ฝ ทู ทริ๊งค แดท ไอ เวิด กี๊ฝ อั๊พ เอ๊วี่ติง)

Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)
And don’t act crazy
(แอนด์ ด้อนท์ แอ๊คท คเรสิ)
Don’t you know you can look all you want but you just can’t touch? [Just can’t touch no]
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู แคน ลุ๊ค ออล ยู ว้อนท บั๊ท ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช [ จั๊สท แค็นท ทั๊ช โน ])
So slow down baby [Hey]
(โซ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ เฮ ])
I’m not your lady [Lady]
(แอม น็อท ยุร เล๊ดี้ [ เล๊ดี้ ])
Boy you’re never gonna get it from me coz I’m with someone
(บอย ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ฟรอม มี คอซ แอม วิธ ซัมวัน)

Slow it down
(สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down
(สโลว์ อิท เดาน)
Oh ooh whoa
(โอ อู้ โว้ว)
Slow it
(สโลว์ อิท)
Slow it
(สโลว์ อิท)

Stop
(สท๊อพ)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)

After all of the games you played
(แอ๊ฟเท่อร ออล อ็อฝ เดอะ เกม ยู เพลย์)
How’s it feel to finally get a taste?
(ฮาว ซิท ฟีล ทู ไฟแน็ลลิ เก็ท ดา เท๊ซท)
You can dish it out but can you take the bed you’ve made?
(ยู แคน ดิช อิท เอ๊าท บั๊ท แคน ยู เท้ค เดอะ เบ๊ด ยู๊ฟ เมด)
Boy and its gonna change
(บอย แอนด์ อิทซ กอนนะ เช้งจํ)
I’m not falling for your stupid lies
(แอม น็อท ฟ๊อลิง ฟอร์ ยุร สทิ๊วผิด ไล)
I know you’ve dished them ’bout thousand times
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ ดิช เด็ม เบาท เธ๊าซั่นด ไทม์)
Saying nothing but a nursery rhyme
(เซอิง นัธอิง บั๊ท ดา เนิซเออะริ ไรม)
But I won’t buy it
(บั๊ท ไอ ว็อนท บาย อิท)
Baby don’t you even try
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู อี๊เฝ่น ธราย)

You comin’ ’round here like you think that everything’s about you
(ยู คัมอิน ราวนด เฮียร ไล๊ค ยู ทริ๊งค แดท เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)
If you knew anything, you’d realise I’m wearing a ring
(อิ๊ฟ ยู นยู เอนอิธิง , ยูต รีโอราย แอม เวียริง อะ ริง)

Slow down baby [Slow down]
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ สโลว์ เดาน ])
And don’t act crazy [Crazy hey]
(แอนด์ ด้อนท์ แอ๊คท คเรสิ [ คเรสิ เฮ ])
Don’t you know you can look all you want but you just can’t touch? [You just can’t touch no]
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู แคน ลุ๊ค ออล ยู ว้อนท บั๊ท ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช [ ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช โน ])
So slow down baby [Slow down]
(โซ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ สโลว์ เดาน ])
I’m not your lady [Your lady]
(แอม น็อท ยุร เล๊ดี้ [ ยุร เล๊ดี้ ])
Boy you’re never gonna get it from me coz I’m with someone [Someone yay]
(บอย ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ฟรอม มี คอซ แอม วิธ ซัมวัน [ ซัมวัน เย่ ])

Do you really wanna waste your time?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เวซท ยุร ไทม์)
Don’t you have better things to do with life?
(ด้อนท์ ยู แฮ็ฝ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ทู ดู วิธ ไล๊ฟ)
Hey ey yeah
(เฮ อาย์ เย่)
Whoa
(โว้ว)
Listen I don’t wanna get you down
(ลิ๊สซึ่น นาย ด้อนท์ วอนนา เก็ท ยู เดาน)
But I ain’t never gonna mess around
(บั๊ท ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เมซ อะราวนฺดฺ)
So how many ways do I have to say:
(โซ ฮาว เมนอิ เวย์ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์ :)
Oooh ooh oh
(อู้ อู้ โอ)

Slow down baby [Slow it down, yeah, yeah]
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ สโลว์ อิท เดาน , เย่ , เย่ ])
And don’t act crazy
(แอนด์ ด้อนท์ แอ๊คท คเรสิ)
Don’t you know you can look all you want but you just can’t touch? [You know that you can’t touch no
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู แคน ลุ๊ค ออล ยู ว้อนท บั๊ท ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช [ ยู โนว์ แดท ยู แค็นท ทั๊ช โน)
oooh whoa]
(อู้ โว้ว ])
So slow down baby [Slow down baby]
(โซ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])
I’m not your lady [Not your lady]
(แอม น็อท ยุร เล๊ดี้ [ น็อท ยุร เล๊ดี้ ])
Boy you’re never gonna get it from me coz I’m with someone [Oooh whoa]
(บอย ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ฟรอม มี คอซ แอม วิธ ซัมวัน [ อู้ โว้ว ])
You better stop
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)

So slow down baby [Slow down baby]
(โซ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ [ สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ])
And don’t act crazy [And don’t act crazy]
(แอนด์ ด้อนท์ แอ๊คท คเรสิ [ แอนด์ ด้อนท์ แอ๊คท คเรสิ ])
Don’t you know you can look all you want but you just can’t touch? [You just can’t touch no]
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยู แคน ลุ๊ค ออล ยู ว้อนท บั๊ท ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช [ ยู จั๊สท แค็นท ทั๊ช โน ])

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Oooh whoa
(อู้ โว้ว)
Hey ey, ey
(เฮ อาย์ , อาย์)
Ooh whoa
(อู้ โว้ว)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Ooh oooh ooh
(อู้ อู้ อู้)

Stop
(สท๊อพ)
Slow down baby
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Down Baby คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น