เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Faith Hill

I had it tough when I was just a little kid
( ไอ แฮ็ด ดิท ทั๊ฟ เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
It didn’t matter what I thought
(อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ธอท)
It didn’t matter what I did
(อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไอ ดิด)
I feel ??? what I like right from the start
(ไอ ฟีล ว๊อท ไอ ไล๊ค ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
It didn’t number on my head
(อิท ดิ๊นอิน นั๊มเบ้อร์ ออน มาย เฮด)
It could never touch my heart
(อิท เคิด เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช มาย ฮาร์ท)
Cause I had just another imagination
(ค๊อส ไอ แฮ็ด จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ อิแมจิเนฌัน)
Just not to keep the faith
(จั๊สท น็อท ทู คี๊พ เดอะ เฟท)
Somehow I would think of what to do
(ซัมฮาว ไอ เวิด ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท ทู ดู)
When I get lost in the momentary weakness of the motion
(เว็น นาย เก็ท ล็อซท อิน เดอะ โมเมนเทริ วีคเน็ซ อ็อฝ เดอะ โมฌัน)
Of the angels came around to help me through
(อ็อฝ ดิ แอ๊งเจล เคม อะราวนฺดฺ ทู เฮ้ลพ มี ทรู)
Life puts that’s changes
(ไล๊ฟ พุท แด้ท เช้งจํ)
Windblow pass pages
(Windblow เพซ เพจ)
All I see is I don’t need this
(ออล ไอ ซี อีส ซาย ด้อนท์ นี๊ด ดิส)
High strung tyro walk
(ไฮฮ ซทรัง ไทโร ว๊อล์ค)
Ticking time of clock
(ทิคคิง ไทม์ อ็อฝ คล๊อค)
Scratch my name and cut these chains
(สแครทช มาย เนม แอนด์ คัท ฑิส เชน)

I’m free
(แอม ฟรี)
Kicking out that prison I am free
(คิคกิ้ง เอ๊าท แดท พริ๊ซั่น นาย แอ็ม ฟรี)
Singing those words of wisdom let it be
(ซิงกิง โฑส เวิร์ด อ็อฝ วีสดัม เล็ท ดิธ บี)
Nobody gonna put the booze inside of me
(โนบอดี้ กอนนะ พุท เดอะ บูส อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Yeah, go, yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ , โก , เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
And there were nothing I can do about it
(แอนด์ แดร์ เวอ นัธอิง ไอ แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ)

Demonstrate and feel the best
(ดีมอนสเทรท แอนด์ ฟีล เดอะ เบ๊สท์)
I’ve done it all
(แอฝ ดัน อิท ดอร์)
I slamm the doors I jammed the locks
(ไอ slamm เดอะ ดอร์ ซาย แจมชฺ เดอะ ล๊อค)
I baked the bricks I built the walls
(ไอ บากคฺ เดอะ บริ๊ค ซาย บิลท เดอะ วอลล์)
No one can tell me back there
(โน วัน แคน เทลล มี แบ็ค แดร์)
Why joy eluding me
(วาย จอย eludings มี)
Can’t bubble to that misery
(แค็นท บั๊บเบิ้ล ทู แดท มีสริ)
Lying deep down inside of me
(ลายยิง ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Took that rage and out
(ทุค แดท เร้จ แอนด์ เอ๊าท)
Turn that page and out
(เทิร์น แดท เพจ แอนด์ เอ๊าท)
Pack my tools we’re back to school
(แพ็ค มาย ทูล เวีย แบ็ค ทู สคูล)
Yeah
(เย่)
Now I pass my graduation
(นาว ไอ เพซ มาย กแรจิวเอฌัน)
And now I hold my PHT
(แอนด์ นาว ไอ โฮลด์ มาย PHT)
Crash ???
(คแร็ฌ)

Time flies back in photographs
(ไทม์ ไฟล์ แบ็ค อิน โฟ๊โทกร๊าฟ)
And papers scraps and songs
(แอนด์ เพ๊เพ่อร์ ซคแร็พ แซน ซ็อง)
Here I stand in
(เฮียร ไอ สแทนด์ อิน)
Free tab takes me home
(ฟรี แท็บ เท้ค มี โฮม)
Yeah
(เย่)
Ayi yeah aha…
(Ayi เย่ อะฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น