เนื้อเพลง Love You Like a Love Song คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
It’s been said and done
(อิทซ บีน เซด แดน ดัน)
Every beautiful thought’s been already sung
(เอ๊ฟรี่ บิวตี้ฟูล ตรอด บีน ออลเร๊ดี้ ซัง)
And I guess right now here’s another one
(แอนด์ ดาย เกสส ไร๊ท นาว เฮียร อะน๊าเทร่อร์ วัน)
So your melody will play on and on, with the best of ’em
(โซ ยัวร์ เมลโลดิ วิล เพลย์ ออน แอนด์ ดอน , วิธ เดอะ เบ๊สท์ โอเฟม)
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
(ยู อาร์ บิวตี้ฟูล , ไล๊ค เก ดรีม คัม อะไล้ฝ , อินเคร๊ดิเบิ้ล)
A centerfold, miracle, lyrical
(อะ เซนเตอร์โฟลด , มิ๊ราเคิ่ล , รีลิเคิล)
You saved my life again
(ยู เซฝ มาย ไล๊ฟ อะเกน)
And I want you to know baby
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์ เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-peat-peat
(แอนด์ ดาย คี๊พ ฮิทดิง รี – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท)

I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-peat-peat
(แอนด์ ดาย คี๊พ ฮิทดิง รี – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Constantly, boy, you played through my mind like a symphony
(คอนเซ็นลี , บอย , ยู เพลย์ ตรู มาย ไมนด์ ไล๊ค เก ซิมโฟนี)
There’s no way to describe what you do to me
(แดร์ โน เวย์ ทู เดสไครบํ ว๊อท ยู ดู ทู มี)
You just do to me, what you do
(ยู เจิ๊ส ดู ทู มี , ว๊อท ยู ดู)
And it feels like I’ve been rescued
(แอนด์ ดิท ฟีล ไล๊ค ไกve บีน เร๊สคิ้ว)
I’ve been set free
(แอบ บีน เซ็ท ฟรี)
I am hypnotized by your destiny
(ไอ แอม ฮิพนะไทซ บาย ยัวร์ เดสทีนี่)
You are magical, lyrical, beautiful
(ยู อาร์ เมจิกเคิล , รีลิเคิล , บิวตี้ฟูล)
You are… And I want you to know baby
(ยู อาร์ แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์ เบ๊บี้)
[adsense]
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-peat-peat
(แอนด์ ดาย คี๊พ ฮิทดิง รี – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท)

I, I love you like a [love song baby] love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก [ เลิฟ ซอง เบ๊บี้ ] เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a [love song baby] love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก [ เลิฟ ซอง เบ๊บี้ ] เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you [I love you, I love you] like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู [ ไอ เลิฟ ยู , ไอ เลิฟ ยู ] ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-peat-peat [like a love song]
(แอนด์ ดาย คี๊พ ฮิทดิง รี – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท [ ไล๊ค เก เลิฟ ซอง ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
No one compares
(โน วัน คอมแพร์)
You stand alone, to every record I own
(ยู สแทนด์ อะโลน , ทู เอ๊ฟรี่ เร๊คขอร์ด ดาย โอว์น)
Music to my heart that’s what you are
(มิ๊วสิค ทู มาย ฮาร์ท แด้ท ว๊อท ยู อาร์)
A song that goes on and on
(อะ ซอง แดท โกซ ซอน แอนด์ ดอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-peat-peat
(แอนด์ ดาย คี๊พ ฮิทดิง รี – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท – พีท)

I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)
I, I love you like a love song, baby
(ไอ , ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง , เบ๊บี้)

I love you…like a love song…
(ไอ เลิฟ ยู ไล๊ค เก เลิฟ ซอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love You Like a Love Song คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น