เนื้อเพลง Say Goodbye คำอ่านไทย Skillet

Things are changing
( ทริง แซร์ เช้งจิ้นส)
It seems strange and
(อิท ซีม สเทร๊งจ แอนด์)
I need to figure this out
(ไอ นี๊ด ทู ฟิ๊กเก้อร ดิส เอ๊าท)
You’ve got your life
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร ไล๊ฟ)
I got mine
(ไอ ก็อท ไมน์)
But you’re all I cared about
(บั๊ท ยัวร์ ออล ไอ คารํ อะเบ๊าท)
Yesterday we were laughing
(เยซเทอะดิ วี เวอ ลาฟอิง)
Today I’m left here asking
(ทูเดย์ แอม เล๊ฟท เฮียร อาคกิ้ง)
Where has all the time gone now
(แวร์ แฮ็ส ซอร์ เดอะ ไทม์ กอน นาว)
I’m left alone somehow
(แอม เล๊ฟท อะโลน ซัมฮาว)
Growing up and getting older
(กโรอิง อั๊พ แอนด์ เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
I don’t want to believe it’s over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ อิทซ โอ๊เฝ่อร)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Don’t say goodbye
(ด้อนท์ เซย์ กู๊ดบาย)
Cause I don’t wanna hear those words tonight
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร โฑส เวิร์ด ทูไน๊ท)
Cause maybe it’s not the end for you and I
(ค๊อส เมบี อิทซ น็อท ดิ เอ็นด ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย)
And although we knew
(แอนด์ ออลโทร วี นยู)
This time would come for me and you
(ดิส ไทม์ เวิด คัม ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
Don’t say anything tonight
(ด้อนท์ เซย์ เอนอิธิง ทูไน๊ท)
If you’re gonna say goodbye
(อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ เซย์ กู๊ดบาย)

Do you remember
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์)
In December
(อิน ดิเซมเบอะ)
How we swore we’d never change
(ฮาว วี ซโว เว็ด เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Even though you’re leaving
(อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ ลีฝอิงส)
That our feelings
(แดท เอ๊า ฟีลอิง)
Would always stay the same
(เวิด ออลเว สเทย์ เดอะ เซม)
I wish we could be laughing
(ไอ วิ๊ช วี เคิด บี ลาฟอิง)
Instead I’m standing here asking
(อินสเท๊ด แอม ซแทนดิง เฮียร อาคกิ้ง)
Do we have to end this now
(ดู วี แฮ็ฝ ทู เอ็นด ดิส นาว)
Can we make it last somehow
(แคน วี เม้ค อิท ล๊าสท ซัมฮาว)
We both know what we’ve gotta say, not today
(วี โบทรฺ โนว์ ว๊อท หวีบ กอททะ เซย์ , น็อท ทูเดย์)
Cause I don’t wanna leave this way
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ดิส เวย์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
And if it’s over
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
It hurts but I’m giving you my word
(อิท เฮิร์ท บั๊ท แอม กีฝวิง ยู มาย เวิร์ด)
I hope that you’re always
(ไอ โฮพ แดท ยัวร์ ออลเว)
Happy like we were
(แฮ๊พพี่ ไล๊ค วี เวอ)
Happy like we were
(แฮ๊พพี่ ไล๊ค วี เวอ)

[Altro:]
([ Altro : ])
Yesterday we were laughing [if you’re gonna say goodbye]
(เยซเทอะดิ วี เวอ ลาฟอิง [ อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ เซย์ กู๊ดบาย ])
Today I’m left here asking [if you’re gonna say goodbye]
(ทูเดย์ แอม เล๊ฟท เฮียร อาคกิ้ง [ อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ เซย์ กู๊ดบาย ])
And although we knew this time would come for me and you
(แอนด์ ออลโทร วี นยู ดิส ไทม์ เวิด คัม ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
Don’t say anything tonight
(ด้อนท์ เซย์ เอนอิธิง ทูไน๊ท)
If you’re gonna say goodbye
(อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ เซย์ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Goodbye คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น