เนื้อเพลง Get Here คำอ่านไทย Justin Guarini

You can reach me by railway, you can reach me by trailway
( ยู แคน รี๊ช มี บาย เรโอเวย์ , ยู แคน รี๊ช มี บาย trailway)
You can reach me on an airplane, you can reach me with your mind
(ยู แคน รี๊ช มี ออน แอน แอพเลน , ยู แคน รี๊ช มี วิธ ยุร ไมนด์)
You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man
(ยู แคน รี๊ช มี บาย คาราวาน , ครอสสํ เดอะ เดสเสิร์ท ไล๊ค แอน แอแร็บ แมน)
I don’t care how you get here, just get here if you can
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท เฮียร , จั๊สท เก็ท เฮียร อิ๊ฟ ยู แคน)
You can reach me by sail boat, climb a tree and swing rope to rope
(ยู แคน รี๊ช มี บาย เซล โบ๊ท , ไคลบ์ อะ ทรี แอนด์ สวิง โร๊พ ทู โร๊พ)
Take a sled and slide down the slope, into these arms of mine
(เท้ค เก ซเล็ด แอนด์ สไล๊ด เดาน เดอะ สโล๊พ , อิ๊นทู ฑิส อาร์ม อ็อฝ ไมน์)
You can jump on a speedy colt, cross the border in a blaze of hope
(ยู แคน จั๊มพ ออน อะ ซพีดอิ โคลท , ครอสสํ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ อิน อะ เบลซ อ็อฝ โฮพ)
I don’t care how you get here, just get here if you can
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท เฮียร , จั๊สท เก็ท เฮียร อิ๊ฟ ยู แคน)

There are hills and mountains between us
(แดร์ อาร์ ฮิลล์ แซน เม๊าเท่น บีทะวีน อัซ)
Always something to get over
(ออลเว ซัมติง ทู เก็ท โอ๊เฝ่อร)
If I had my way, surely you would be closer
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด มาย เวย์ , ฌูรลิ ยู เวิด บี โคลเซอร์)
I need you closer oh closer
(ไอ นี๊ด ยู โคลเซอร์ โอ โคลเซอร์)

You can windsurf into my life, take me up on a carpet ride
(ยู แคน windsurf อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ , เท้ค มี อั๊พ ออน อะ ค๊าร์เพ็ท ไรด์)
You can make it in a big balloon, but you better make it soon
(ยู แคน เม้ค อิท อิน อะ บิ๊ก แบ็ลลูน , บั๊ท ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค อิท ซูน)
You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man yeah
(ยู แคน รี๊ช มี บาย คาราวาน , ครอสสํ เดอะ เดสเสิร์ท ไล๊ค แอน แอแร็บ แมน เย่)
I don’t care how you get here, just get here if you can
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท เฮียร , จั๊สท เก็ท เฮียร อิ๊ฟ ยู แคน)

I don’t care, I need you right here right now
(ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร ไร๊ท นาว)
I need you right here right now right by my side
(ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร ไร๊ท นาว ไร๊ท บาย มาย ไซด์)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
I don’t care how you get here, just get here, get here
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท เฮียร , จั๊สท เก็ท เฮียร , เก็ท เฮียร)
I don’t care how you get here, just get here if you can
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ยู เก็ท เฮียร , จั๊สท เก็ท เฮียร อิ๊ฟ ยู แคน)
Get here if you can
(เก็ท เฮียร อิ๊ฟ ยู แคน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Here คำอ่านไทย Justin Guarini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น