เนื้อเพลง Come on Get Higher คำอ่านไทย Matt Nathanson

I miss the sound of your voice
( ไอ มิซ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์)
And I miss the rush of your skin
(แอนด์ ดาย มิซ เดอะ รัช อ็อฝ ยุร สกิน)
And I miss the still of the silence
(แอนด์ ดาย มิซ เดอะ สทิลล อ็อฝ เดอะ ไซเล็นซ)
As you breathe out and I breathe in
(แอส ยู บรีฑ เอ๊าท แอนด์ ดาย บรีฑ อิน)
If I could walk on water
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ว๊อล์ค ออน ว๊อเท่อร)
If I could tell you what’s next
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เทลล ยู ว๊อท เน๊กซท)
I’d make you believe
(อาย เม้ค ยู บีลี๊ฝ)
I’d make you forget
(อาย เม้ค ยู ฟอร์เก๊ท)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี อิน ลัฝ)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี อิน ลัฝ)
I miss the sound of your voice
(ไอ มิซ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์)
Loudest thing in my head
(ลาวเดดชฺ ทริง อิน มาย เฮด)
And I ache to remember
(แอนด์ ดาย เอช ทู รีเม๊มเบ่อร์)
All the violent, sweet
(ออล เดอะ ไฝ๊โอเล้นท , สวี้ท)
Perfect words that you said
(เพ๊อร์เฟ็คท เวิร์ด แดท ยู เซ็ด)
If I could walk on water
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ว๊อล์ค ออน ว๊อเท่อร)
If I could tell you what’s next
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เทลล ยู ว๊อท เน๊กซท)
I’d make you believe
(อาย เม้ค ยู บีลี๊ฝ)
I’d make you forget
(อาย เม้ค ยู ฟอร์เก๊ท)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี อิน ลัฝ)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี อิน ลัฝ)
I feel of your heart
(ไอ ฟีล อ็อฝ ยุร ฮาร์ท)
I taste the sparks on your tongue
(ไอ เท๊ซท เดอะ สพ๊าร์ค ออน ยุร ทั๊ง)
I see angels and devils
(ไอ ซี แอ๊งเจล แซน เด๊ฝิ้ล)
And God, when you come on
(แอนด์ ก๊อด , เว็น ยู คัมมอน)
Hold on, hold on, hold on, hold on
(โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน)
Sing sha la la la
(ซิง ชา ลา ลา ลา)
Sing sha la la la la
(ซิง ชา ลา ลา ลา ลา)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี อิน ลัฝ)
So come on, get higher, loosen my lips
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ , ลูเซ็น มาย ลิพ)
Faith and desire and the swing of your hips
(เฟท แอนด์ ดีไซรํ แอนด์ เดอะ สวิง อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Just pull me down hard
(จั๊สท พูลล มี เดาน ฮาร์ด)
And drown me, drown me in love
(แอนด์ ดราวน มี , ดราวน มี อิน ลัฝ)
It’s all wrong, it’s all wrong
(อิทซ ซอร์ รอง , อิทซ ซอร์ รอง)
It’s all wrong, it’s so right
(อิทซ ซอร์ รอง , อิทซ โซ ไร๊ท)
So come on, get higher
(โซ คัมมอน , เก็ท ไฮเออะ)
So come on and get higher
(โซ คัมมอน แอนด์ เก็ท ไฮเออะ)
‘Cause everything works, love
(ค๊อส เอ๊วี่ติง เวิ๊ร์ค , ลัฝ)
Everything works when you’re on
(เอ๊วี่ติง เวิ๊ร์ค เว็น ยัวร์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come on Get Higher คำอ่านไทย Matt Nathanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น