เนื้อเพลง One คำอ่านไทย Bee Gees

I feel my heartbeat,
( ไอ ฟีล มาย ฮาร์ทบีท ,)
when you run your fingers through my hair, oh yeah
(เว็น ยู รัน ยุร ฟิ๊งเก้อร ทรู มาย แฮร์ , โอ เย่)
I can tell you,
(ไอ แคน เทลล ยู ,)
I can feel you by my side when you’re not there, oh yeah
(ไอ แคน ฟีล ยู บาย มาย ไซด์ เว็น ยัวร์ น็อท แดร์ , โอ เย่)
Just as my life fades to darkness
(จั๊สท แอส มาย ไล๊ฟ เฟด ทู ดาคเน็ซ)
you you make me see the light.
(ยู ยู เม้ค มี ซี เดอะ ไล๊ท)
Show me that my search is over
(โชว์ มี แดท มาย เซิร์ช อีส โอ๊เฝ่อร)
I pay the price, I pay the price.
(ไอ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์ , ไอ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)

Tell you someday, baby you and I should be one, one.
(เทลล ยู ซัมเดย์ , เบ๊บี้ ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)
Do it always, brighter than the eye can see, we hide the sun.
(ดู อิท ออลเว , ไบท์เดอ แฑ็น ดิ อาย แคน ซี , วี ไฮด์ เดอะ ซัน)

The taste of love is sweet, like honey on the vine,
(เดอะ เท๊ซท อ็อฝ ลัฝ อีส สวี้ท , ไล๊ค ฮั๊นนี่ ออน เดอะ ไฝน์ ,)
like the wind that feeds the fire, two souls become entwined.
(ไล๊ค เดอะ วินด แดท ฟีด เดอะ ไฟเออะร , ทู โซล บีคัม เอ็นทไวน)
Someday baby you and I should be one, one.
(ซัมเดย์ เบ๊บี้ ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)

VERSE 2:
(เฝิซ ทู :)
So I’m standing ’round this corner
(โซ แอม ซแทนดิง ราวนด ดิส ค๊อร์เน่อร์)
Tall enough to touch the New York sky, oh yeah
(ทอลล์ อีน๊าฟ ทู ทั๊ช เดอะ นิว ยอค สกาย , โอ เย่)
My love is so blind
(มาย ลัฝ อีส โซ ไบลนฺดฺ)
I just cannot hear or see the world go by, oh yeah
(ไอ จั๊สท แคนน็อท เฮียร ออ ซี เดอะ เวิลด โก บาย , โอ เย่)
Someone can love so completely
(ซัมวัน แคน ลัฝ โซ ค็อมพลีทลี)
One kiss should break the seal.
(วัน คิซ เชิด เบร๊ค เดอะ ซีล)
Truth can be stranger than fiction
(ทรู๊ธ แคน บี ซทเรนเจอะ แฑ็น ฟิ๊คชั่น)
This love is real
(ดิส ลัฝ อีส เรียล)
This love is real.
(ดิส ลัฝ อีส เรียล)

Tell you someday Baby, you and I should be one, one.
(เทลล ยู ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)
Do it always, brighter than the eye can see, we hide the sun.
(ดู อิท ออลเว , ไบท์เดอ แฑ็น ดิ อาย แคน ซี , วี ไฮด์ เดอะ ซัน)

BRIDGE:
(บริดจ :)
Ah we are one, we are one.
(อา วี อาร์ วัน , วี อาร์ วัน)

VERSE 3:
(เฝิซ ที :)
I will follow
(ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว)
Count on me, I’ll never let you down, oh yeah
(เค้าทํ ออน มี , อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู เดาน , โอ เย่)
My devotion
(มาย ดิโฝฌัน)
If love is an ocean I’ll surely drown, oh yeah
(อิ๊ฟ ลัฝ อีส แอน โอ๊เชี่ยน อิลล ฌูรลิ ดราวน , โอ เย่)
You’ll be my only possession
(โยว บี มาย โอ๊นลี่ พ็อสเสฌอัน)
I’ll be a slave to you
(อิลล บี อะ สเล๊ฝ ทู ยู)
We hold the power together
(วี โฮลด์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just me and you
(จั๊สท มี แอนด์ ยู)
Just me and you.
(จั๊สท มี แอนด์ ยู)

Tell you someday Baby, you and I should be one, one.
(เทลล ยู ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)
Do it always, brighter than the eye can see, we hide the sun.
(ดู อิท ออลเว , ไบท์เดอ แฑ็น ดิ อาย แคน ซี , วี ไฮด์ เดอะ ซัน)
Tell you someday Baby, you and I should be one, one.
(เทลล ยู ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)

[You know my life is in your hands,
([ ยู โนว์ มาย ไล๊ฟ อีส ซิน ยุร แฮนด์ ,)
and every breath you take is planned
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยู เท้ค อีส แพลน)
and all this love goes on forever.]
(แอนด์ ออล ดิส ลัฝ โกซ ออน ฟอเร๊เฝ่อร ])

Tell you someday Baby, you and I should be one, one.
(เทลล ยู ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)
Do it someday Baby, you and I should be one, one.
(ดู อิท ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน)
Do it someday Baby, you and I should be one, one…. [Repeat to Fade]
(ดู อิท ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ ดาย เชิด บี วัน , วัน [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น