เนื้อเพลง Can I Talk to You คำอ่านไทย Cassidy feat Jadakiss

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Yea, I need to talk to you, ok can I talk to you
(เย , ไอ นี๊ด ทู ท๊อล์ค ทู ยู , โอเค แคน นาย ท๊อล์ค ทู ยู)
C’mon c’mon c’mon [hey, let me holla at you]
(ซีมอน ซีมอน ซีมอน [ เฮ , เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยู ])
C’mon c’mon c’mon [yo, stop runnin from me]
(ซีมอน ซีมอน ซีมอน [ โย , สท๊อพ รูนนิน ฟรอม มี ])

[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
A yo this Cassidy & n*ggas is not f*ckin wit me man,
(อะ โย ดิส แคซซีดี & เอ็น *ggas ซิส น็อท เอฟ *ckin วิท มี แมน ,)
And yea, I’m talking wreckless but you gotta respect it,
(แอนด์ เย , แอม ทอคอิง เวรคเคดสฺ บั๊ท ยู กอททะ เรสเพ๊คท ดิธ ,)
Its in my DNA man, I was born to be a gangsta,
(อิทซ ซิน มาย DNA แมน , ไอ วอส บอน ทู บี อะ แก๊งซดา ,)
Yea Kiss talk to em…
(เย คิซ ท๊อล์ค ทู เอ็ม)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
You know me K-I-S-S kiss of death
(ยู โนว์ มี เค ไอ เอส เอส คิซ อ็อฝ เด้ท)
LP soon comin for yall bless bless
(LP ซูน คัมอิน ฟอร์ ยอล เบล๊ส เบล๊ส)
Metallic green paint on the impala the S.S.
(มิแทลลิค กรีน เพ้นท ออน ดิ อิมพาร่า เดอะ เอส เอส)
And I figure the more n*ggas dead the less stress
(แอนด์ ดาย ฟิ๊กเก้อร เดอะ โม เอ็น *ggas เด้ด เดอะ เลซ สเทรสส)
You love how I’m hurtin the track
(ยู ลัฝ ฮาว แอม ฮาร์ดิน เดอะ แทร็ค)
You wanna polly but I’m sort of hard to reach like the dirt on ya back
(ยู วอนนา พอวลี บั๊ท แอม ซ๊อร์ท ดับ ฮาร์ด ทู รี๊ช ไล๊ค เดอะ เดิร์ท ออน ยา แบ็ค)
Hand to hand like I’m workin the sack
(แฮนด์ ทู แฮนด์ ไล๊ค แอม เวิคกิน เดอะ แซ๊ค)
And I work out wit my arms so I’ll have no problem workin the mac
(แอนด์ ดาย เวิ๊ร์ค เอ๊าท วิท มาย อาร์ม โซ อิลล แฮ็ฝ โน โพร๊เบล่ม เวิคกิน เดอะ แมค)
Uh, never been a toe stepper, side switcher
(อา , เน๊เฝ่อร์ บีน อะ โท stepper , ไซด์ switcher)
A fence jumper, I was 10 wit twin pumpers
(อะ เฟ้นซ จัมเพอะ , ไอ วอส เทน วิท ทวิน pumpers)
Hustled wit the best of them
(เฮสเซล วิท เดอะ เบ๊สท์ ดับ เด็ม)
Did whatever it took to make a quarter I charge n*ggas to watch wrestlin
(ดิด ฮว็อทเอฝเออะ อิท ทุค ทู เม้ค เก คว๊อร์เท่อร ไอ ชาร์จ เอ็น *ggas ทู ว๊อทช wrestlin)
I’m heavy threat, D-Block double R full surface yall n*ggas aint ready yet
(แอม เฮ๊ฝฝี่ เทร๊ท , ดี บล๊อค ดั๊บเบิ้ล อาร์ ฟูล เซ๊อร์เฟซ ยอล เอ็น *ggas เอน เร๊ดี้ เย๊ท)
[talking]
([ ทอคอิง ])
Yea, New York is mine, Philly is Cass holla back.
(เย , นิว ยอค อีส ไมน์ , ฟิวลี่ อีส Cass ฮอลละ แบ็ค)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
You know me C-A-S-S fresh dressed
(ยู โนว์ มี ซี อะ เอส เอส เฟรช เดรส)
Just copped some new 4-5’s and a fresh vest
(จั๊สท ค๊อพพี่ ซัม นิว โฟว 5s แซน อะ เฟรช เฝ็ซท)
I gets scout cuz a b*tch mouth is the best sex
(ไอ เก็ท สเค๊าท คัซ อะ บี *tch เม๊าธ อีส เดอะ เบ๊สท์ เซ็กซ)
But less tlk you aint got no heart in yo left breast
(บั๊ท เลซ tlk ยู เอน ก็อท โน ฮาร์ท อิน โย เล๊ฟท บรี๊สทฺ)
Go head get yo beef on
(โก เฮด เก็ท โย บี๊ฟ ออน)
I’ll let my wolves get they eat on and leave you wit nothing but ya sneaks on
(อิลล เล็ท มาย วูลฝส เก็ท เด อี๊ท ออน แอนด์ ลี๊ฝ ยู วิท นัธอิง บั๊ท ยา ซนีค ออน)
But it don’t matter cuz ya feets gone
(บั๊ท ดิธ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ คัซ ยา ฟีท กอน)
Now that’s restin in pieces so go meet Jesus
(นาว แด้ท เรสติน อิน พี๊ซ โซ โก มี๊ท จีสัซ)
You little boys better ease up
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล บอย เบ๊ทเท่อร์ อี๊ส อั๊พ)
Cuz them dudes you think hot’ll see Cass and then freeze up
(คัซ เด็ม ดยูด ยู ทริ๊งค hotll ซี Cass แซน เด็น ฟรีส อั๊พ)
You wan’ scrap roll ya sleeves up
(ยู ว็อน ซคแร็พ โรลล ยา ซลีฝ อั๊พ)
But I’ll rather squeeze cuz I aint tryin to f*ck my trees up
(บั๊ท อิลล ร๊าเธ่อร์ สควี๊ซ คัซ ไอ เอน ทายอิน ทู เอฟ *ck มาย ทรี อั๊พ)
Or wrinkle my d*ckie I crack a dutch sprinkle the sticky
(ออ ริ๊งเคิ่ล มาย ดี *ckie ไอ แคร๊ค กา ดัช สปริงเคิล เดอะ ซทีคคิ)
I know you pissed I got kiss & them wit me, dig me
(ไอ โนว์ ยู พิซ ดาย ก็อท คิซ & เด็ม วิท มี , ดีกกํ มี)
Cuz you dudes is haters & if you bet that I was gon’ flop you gon’ lose yo paper.
(คัซ ยู ดยูด ซิส เฮเดอ & อิ๊ฟ ยู เบ๊ท แดท ไอ วอส ก็อน ฟล็อพ ยู ก็อน ลู้ส โย เพ๊เพ่อร์)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

[Jada]
([ Jada ])
A yo, get it through ya head there’s no stopping me
(อะ โย , เก็ท ดิธ ทรู ยา เฮด แดร์ โน ซทอพพิง มี)
N*gga the R is double the surface is full the block is D
(เอ็น *gga เดอะ อาร์ อีส ดั๊บเบิ้ล เดอะ เซ๊อร์เฟซ อีส ฟูล เดอะ บล๊อค อีส ดี)
All it take is a trey 8 & a mass n*gga its Jada & Cass I vision ya face waitin to blast
(ออล อิท เท้ค อีส ซา เทรย์ เอ๊ก & อะ มาซ เอ็น *gga อิทซ Jada & Cass ซาย ฝิ๊ชั่น ยา เฟซ เว๊ทดิน ทู บลาสทํ)
If money was food yall n*ggas be fastin
(อิ๊ฟ มั๊นนี่ วอส ฟู้ด ยอล เอ็น *ggas บี fastin)
And we stuffin our face & eatin wit passion
(แอนด์ วี stuffin เอ๊า เฟซ & อีดิน วิท แพ๊ชชั่น)
In the like we runnin numbers
(อิน เดอะ ไล๊ค วี รูนนิน นั๊มเบ้อร์)
Cass ask these mothaf*ckas why they runnin from us
(Cass อาสคฺ ฑิส mothaf*ckas วาย เด รูนนิน ฟรอม อัซ)
[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
They runnin from us cuz they petrified
(เด รูนนิน ฟรอม อัซ คัซ เด เพชฟายด)
I lift guns for the exercise
(ไอ ลิฟท กัน ฟอร์ ดิ เอ๊กเซอร์ไซส)
And I spray like insecticides
(แอนด์ ดาย สเพรย์ ไล๊ค อินเซคทิไซด)
You bugs better rcognize
(ยู บั๊ก เบ๊ทเท่อร์ rcognize)
When the weapon rise you can catch slugs in ya chest through ya vest & die
(เว็น เดอะ เว๊พ่อน ไร๊ส ยู แคน แค็ทช ซลัก ซิน ยา เชสทํ ทรู ยา เฝ็ซท & ดาย)
You on some s*cka sh*t
(ยู ออน ซัม เอส *cka ฌะ *ที)
So I’ll leave a scar on ya face longer than the knife that I cut you wit
(โซ อิลล ลี๊ฝ อะ ซคา ออน ยา เฟซ ลองเงอ แฑ็น เดอะ ไน๊ฟ แดท ไอ คัท ยู วิท)
I done paid my dues so I’ll blow ya brains out & then feed it to ya seed like baby food
(ไอ ดัน เพลด มาย ดิว โซ อิลล โบลว์ ยา เบรน เอ๊าท & เด็น ฟี ดิท ทู ยา ซี ไล๊ค เบ๊บี้ ฟู้ด)
B*tch!!!
(บี *tch ! ! !)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Talk to You คำอ่านไทย Cassidy feat Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น