เนื้อเพลง If You Wanna Touch Her, Ask! คำอ่านไทย Shania Twain

Let me let you in on a secre
( เล็ท มี เล็ท ยู อิน ออน อะ secre)
How to treat a woman right
(ฮาว ทู ทรี๊ท ดา วู๊แม่น ไร๊ท)
If you’re lookin’ for a place in her heart
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคกิน ฟอร์ รา เพลส อิน เฮอ ฮาร์ท)
It ain’t gonna happen overnigh
(อิท เอน กอนนะ แฮ๊พเพ่น overnigh)
First you gotta learn to listen
(เฟิร์สท ยู กอททะ เลิร์น ทู ลิ๊สซึ่น)
To understand her deepest thoughts
(ทู อั๊นเด้อรสแทนด เฮอ ดีเปท ธอท)
She needs to know you can be friends
(ชี นี๊ด ทู โนว์ ยู แคน บี เฟรน)
Before she’ll give you all she’s go
(บีฟอร์ เชลล์ กี๊ฝ ยู ออล ชี โก)

If you start from the heart
(อิ๊ฟ ยู สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท)
You’ll see love is gonna play it’s part
(โยว ซี ลัฝ อีส กอนนะ เพลย์ อิทซ พาร์ท)

If you wanna get to know her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท ทู โนว์ เฮอ)
Really get inside her mind
(ริแอ็ลลิ เก็ท อิ๊นไซด์ เฮอ ไมนด์)
If you wanna move in closer
(อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
Take it slow, yeah take your time
(เท้ค อิท สโลว์ , เย่ เท้ค ยุร ไทม์)
You must start from the heart and then…
(ยู มัสท์ สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ เด็น)
If you wanna touch her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ)
Really wanna touch her
(ริแอ็ลลิ วอนนา ทั๊ช เฮอ)
if you wanna touch her, ask!
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ , อาสคฺ !)

A little physical attraction
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟิ๊สิคอล แอ็ทแรคฌัน)
Romantic, old-fashioned charm
(โระแมนทิค , โอลด์ แฟ๊ชั่น ชาร์ม)
And a lot of love and tenderness
(แอนด์ อะ ล็อท ดับ ลัฝ แอนด์ เทนเดอะเน็ซ)
Is gonna get you into her arms
(อีส กอนนะ เก็ท ยู อิ๊นทู เฮอ อาร์ม)

If you start from the heart
(อิ๊ฟ ยู สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท)
You’ll see love is gonna play it’s part
(โยว ซี ลัฝ อีส กอนนะ เพลย์ อิทซ พาร์ท)

If you wanna get to know her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท ทู โนว์ เฮอ)
Really get inside her mind
(ริแอ็ลลิ เก็ท อิ๊นไซด์ เฮอ ไมนด์)
If you wanna move in closer
(อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
Take it slow, yeah take your time
(เท้ค อิท สโลว์ , เย่ เท้ค ยุร ไทม์)
You must start from the heart and then…
(ยู มัสท์ สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ เด็น)
If you wanna touch her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ)
Really wanna touch her
(ริแอ็ลลิ วอนนา ทั๊ช เฮอ)
if you wanna touch her, ask!
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ , อาสคฺ !)

Let me let you in on a secret
(เล็ท มี เล็ท ยู อิน ออน อะ ซี๊เขร็ท)
How to treat a woman right
(ฮาว ทู ทรี๊ท ดา วู๊แม่น ไร๊ท)
If you’re lookin’ for a place in her heart
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลุคกิน ฟอร์ รา เพลส อิน เฮอ ฮาร์ท)
It ain’t gonna happen overnight
(อิท เอน กอนนะ แฮ๊พเพ่น โอเฝ่อร์ไน๊ท)

If you wanna get to know her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท ทู โนว์ เฮอ)
Really get inside her mind
(ริแอ็ลลิ เก็ท อิ๊นไซด์ เฮอ ไมนด์)
If you wanna move in closer
(อิ๊ฟ ยู วอนนา มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
Take it slow, yeah take your time
(เท้ค อิท สโลว์ , เย่ เท้ค ยุร ไทม์)
You must start from the heart and then…
(ยู มัสท์ สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ เด็น)
If you wanna touch her
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ)
Really wanna touch her
(ริแอ็ลลิ วอนนา ทั๊ช เฮอ)
if you wanna touch her, ask!
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ทั๊ช เฮอ , อาสคฺ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna Touch Her, Ask! คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น