เนื้อเพลง Jennifer’s Body คำอ่านไทย Courtney Love

I know it
( ไอ โนว์ อิท)
I can’t feel it
(ไอ แค็นท ฟีล อิท)
Well i know it enough to believe it
(เวลล ไอ โนว์ อิท อีน๊าฟ ทู บีลี๊ฝ อิท)
And i know it
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท)
I can’t see it
(ไอ แค็นท ซี อิท)
But i know it enough to believe it
(บั๊ท ไอ โนว์ อิท อีน๊าฟ ทู บีลี๊ฝ อิท)
Bet on you, bet on me[?]
(เบ๊ท ออน ยู , เบ๊ท ออน มี [ ])
My bitter half has bitten me
(มาย บิ๊ทเท่อร์ ฮาล์ฟ แฮ็ส บีททน มี)
Bet on you, bet on me
(เบ๊ท ออน ยู , เบ๊ท ออน มี)
Sleeping with my enemy
(ซลีพพิง วิธ มาย เอ๊นนิมี่)
Myself
(ไมเซลฟ)
Myself
(ไมเซลฟ)
The pieces of jennifer’s body
(เดอะ พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Found pieces of jennifer’s body
(เฟานด พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Found pieces of jennifer’s body
(เฟานด พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Just relax, just relax, just go to sleep
(จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท โก ทู สลี๊พ)
Just relax, just relax, just go to sleep
(จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท โก ทู สลี๊พ)
You’re hungry but i’m starving
(ยัวร์ ฮั๊งกรี้ บั๊ท แอม สตาฝวิง)
He cuts you down from the tree
(ฮี คัท ยู เดาน ฟรอม เดอะ ทรี)
He keeps you in a box by the bed
(ฮี คี๊พ ยู อิน อะ บ๊อกซฺ บาย เดอะ เบ๊ด)
Alive but just barely
(อะไล๊ฝ บั๊ท จั๊สท แบลิ)
He said ” i’m your lover i’m your friend i’m pure ”
(ฮี เซ็ด ” แอม ยุร ลัฝเออะ แอม ยุร เฟรน แอม เพียวร์ “)
And he hit me again
(แอนด์ ฮี ฮิท มี อะเกน)
With a bullet
(วิธ อะ บัลเล่)
Number one
(นั๊มเบ้อร์ วัน)
Kill the family
(คิลล์ เดอะ แฟ๊มิลี่)
Save the son
(เซฝ เดอะ ซัน)
Himself
(ฮิมเซลฟ)
Himself
(ฮิมเซลฟ)
Found pieces of jennifer’s body
(เฟานด พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Found pieces of jennifer’s body
(เฟานด พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Found pieces of jennifer’s body
(เฟานด พี๊ซ อ็อฝ เจนนีเฟอร์ บ๊อดี้)
Just relax, just relax, just go to sleep
(จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท โก ทู สลี๊พ)
Just relax, just relax, just go to sleep
(จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท รีแหล๊ก , จั๊สท โก ทู สลี๊พ)
Now it’s mine
(นาว อิทซ ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jennifer’s Body คำอ่านไทย Courtney Love

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น