เนื้อเพลง The Most Beautiful Girl in The World คำอ่านไทย Prince

{from the beautiful experience [1994]}
( {ฟรอม เดอะ บยูทิฟุล เอ็กซพี๊เหรียนซํ [ 1994 ] })
Could u be the most beautiful girl in the world?
(เคิด ยู บี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด)
Its plain 2 see ure the reason that God made a girl
(อิทซ เพลน ทู ซี ure เดอะ รี๊ซั่น แดท ก๊อด เมด อะ เกิร์ล)
When the day turns into the last day of all time
(เว็น เดอะ เดย์ เทิร์น อิ๊นทู เดอะ ล๊าสท เดย์ อ็อฝ ออล ไทม์)
I can say I hope u are in these arms of mine
(ไอ แคน เซย์ ไอ โฮพ ยู อาร์ อิน ฑิส อาร์ม อ็อฝ ไมน์)
And when the night falls before that day I will cry
(แอนด์ เว็น เดอะ ไน๊ท ฟอลล์ บีฟอร์ แดท เดย์ ไอ วิล คราย)
I will cry tears of joy cuz after u all one can do is die, oh
(ไอ วิล คราย เทียร์ อ็อฝ จอย คัซ แอ๊ฟเท่อร ยู ออล วัน แคน ดู อีส ดาย , โอ)

Could u be the most beautiful girl in the world?
(เคิด ยู บี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด)
Could u be?
(เคิด ยู บี)
Its plain 2 see ure the reason that God made a girl
(อิทซ เพลน ทู ซี ure เดอะ รี๊ซั่น แดท ก๊อด เมด อะ เกิร์ล)
Oh, yes u are
(โอ , เย็ซ ยู อาร์)

How can I get through days when I cant get through hours?
(ฮาว แคน นาย เก็ท ทรู เดย์ เว็น นาย แค็นท เก็ท ทรู เอาเอ้อร์)
I can try but when I do I see u and Im devoured, oh yes
(ไอ แคน ธราย บั๊ท เว็น นาย ดู ไอ ซี ยู แอนด์ แอม ดิเฝาร , โอ เย็ซ)
Whod allow, whod allow a face 2 be soft as a flower? oh
(โวด อะลาว , โวด อะลาว อะ เฟซ ทู บี ซ๊อฟท แอส ซา ฟล๊าวเว่อร์ โอ)
I could bow [bow down] and feel proud in the light of this power
(ไอ เคิด บาว [ บาว เดาน ] แอนด์ ฟีล พเราด อิน เดอะ ไล๊ท ดับ ดิส พ๊าวเว่อร์)
Oh yes, oh
(โอ เย็ซ , โอ)

Could u be [could u be] the most beautiful girl in the world?
(เคิด ยู บี [ เคิด ยู บี ] เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด)
Could u be?
(เคิด ยู บี)
Its plain 2 see ure the reason that God made a girl
(อิทซ เพลน ทู ซี ure เดอะ รี๊ซั่น แดท ก๊อด เมด อะ เกิร์ล)
Oh, yes u are
(โอ , เย็ซ ยู อาร์)

And if the stars ever fell one by one from the sky
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ล วัน บาย วัน ฟรอม เดอะ สกาย)
I know mars could not be, uh, 2 far behind
(ไอ โนว์ มา เคิด น็อท บี , อา , ทู ฟาร์ บีฮายน์)
Cuz baby, this kind of beauty has got no reason 2 ever be shy
(คัซ เบ๊บี้ , ดิส ไคนด์ อ็อฝ บิ๊วที่ แฮ็ส ก็อท โน รี๊ซั่น ทู เอ๊เฝ่อร์ บี ชาย)
Cuz honey, this kind of beauty is the kind that comes from inside
(คัซ ฮั๊นนี่ , ดิส ไคนด์ อ็อฝ บิ๊วที่ อีส เดอะ ไคนด์ แดท คัม ฟรอม อิ๊นไซด์)

Could u be [could u be] the most beautiful girl in the world?
(เคิด ยู บี [ เคิด ยู บี ] เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด)
So beautiful, beautiful
(โซ บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)
Its plain 2 see [plain 2 see] ure the reason that God made a girl
(อิทซ เพลน ทู ซี [ เพลน ทู ซี ] ure เดอะ รี๊ซั่น แดท ก๊อด เมด อะ เกิร์ล)

Oh yeah! [oh, yes u are]
(โอ เย่ ! [ โอ , เย็ซ ยู อาร์ ])
Girl [could u be? ]
(เกิร์ล [ เคิด ยู บี ])
U must be … oh yeah!
(ยู มัสท์ บี โอ เย่ !)
[could u be? ]
([ เคิด ยู บี ])
Ure the reason … oh yeah
(Ure เดอะ รี๊ซั่น โอ เย่)
[could] {x3}
([ เคิด ] {x3})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Most Beautiful Girl in The World คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น