เนื้อเพลง Stop Stop Stop คำอ่านไทย Nu Virgos

No I didn’t trust him
(โน ไอ ดิ๊นอิน ทรัสท ฮิม)
But he rushed me to feel
(บั๊ท ฮี รัช มี ทู ฟีล)
Tried me mesmerize to me
(ไทร มี เมชเมอไรซ ทู มี)
With his all sex appeal
(วิธ ฮีส ซอร์ เซ็กซ แอพพีล)

Told me everything
(โทลด มี เอฟรี่ติง)
That I was longing to hear
(แดท ได วอส ลองงิง ทู เฮียร)
Shine and handsome
(ไชน์ แอนด์ แฮ๊นซั่ม)
My souvenir
(มาย ซูฝีเหนี่ย)

And then all of sudden
(แอนด์ เด็น ออล ล็อฟ ซัดดน)
I have fallen in love
(ไอ แฮพ ฟอลเลิน อิน เลิฟ)
He would put me down
(ฮี วู๊ด พุท มี ดาวน์)
But I’d still place him above
(บั๊ท อาย สทิลล เพลส ฮิม อะโบ๊ฝ)

Tired of searching for the love
(ไทร์ ดอฟ เสริทชิ่ง ฟอร์ เดอะ เลิฟ)
That still lives in him
(แดท สทิลล ลีฟ ซิน ฮิม)
Given my everything
(กิฟเวิน มาย เอฟรี่ติง)
Like a souvenir
(ไล๊ค เก ซูฝีเหนี่ย)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)
[adsense]
I’ve become invisible
(แอบ บีคัม อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I melt away at night
(ไอ เม้ลท อะเวย์ แอ็ท ไน๊ท)
Dreams for once so colorful
(ดรีม ฟอร์ วั๊นซ โซ คัลเลอร์ฟูล)
Become black and white
(บีคัม แบล๊ค แกน ไว๊ท)

Loving once so wonderful
(เลิฝวิ่ง วั๊นซ โซ วันเดอร์ฟลู)
Is no longer here
(อีส โน ลองเก่อร์ เฮียร)
So I’ll keep this feeling
(โซ แอล คี๊พ ดิส ฟิวลิ่ง)
Like a souvenir
(ไล๊ค เก ซูฝีเหนี่ย)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Given up my heart
(กิฟเวิน อั๊พ มาย ฮาร์ท)
In the name of the memory
(อิน เดอะ เนม ออฟ เดอะ เม๊มโมรี่)
Fallen down like rain
(ฟอลเลิน ดาวน์ ไล๊ค เรน)
He could feel every drop
(ฮี คูด ฟีล เอ๊ฟรี่ ดรอพ)
Now I know I have
(นาว ไอ โนว์ ไอ แฮพ)
Have the courage to tell him
(แฮพ เดอะ เค๊อเหรจ ทู เทลล ฮิม)
Tell him to stop!stop!stop!
(เทลล ฮิม ทู สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Stop! Stop! Stop!
(สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

Stop! Stop! Stop!
(สท๊อพ ! สท๊อพ ! สท๊อพ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Stop Stop คำอ่านไทย Nu Virgos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น